Inger Marie Hagen
+47 48297385
Jørgen Svalund, Rolf Andersen, Mona Bråten og Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 2020:22
Inger Marie Hagen og Sigurd M. Nordli Oppegaard
Fafo-rapport 2020:07
Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2019:32
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Mona Bråten og Inger Marie Hagen
Fafo-notat 2019:23
Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen og Anne Inga Hilsen
Fafo-rapport 2018:31
Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2018:28
Fafo-rapport 2017:40
Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard og Dag Olberg
Fafo-rapport 2017:15
Inger Marie Hagen
Fafo-notat 2016:14
Ivar Brevik, Anne Britt Djuve, Inger Marie Hagen, Åsmund Hermansen, Lise Lien og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2016:06
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2015:18
Fafo-rapport 2015:34
Fafo-notat 2014:03
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard, Heidi Nicolaisen og Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2014:02
Jørgen Svalund og Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 2014:04
Inger Marie Hagen
Fafo-notat 2013:14
Fafo-notat 2013:10
Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2009:52
Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2009:35
Fafo-notat 2009:17
Fafo-notat 2009:16
Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2008:24
Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 2008:09
Sissel C. Trygstad og Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 2007:24
Inger Marie Hagen og Sissel Trygstad
Fafo-rapport 2007:15
Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 502
Sissel C. Trygstad og Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 453
Heidi Nicolaisen, Nina Kristiansen Skalle, Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 400
Inger Marie Hagen, Sveinung Skule og Mona Bråten
Fafo-rapport 249
Inger Marie Hagen og Arne Pape
Fafo-rapport 227

Inger Marie Hagen

Employee Representatives on Company Boards – Hostages, Renegades or Fierce Opponents?

Nordic Journal of Working Life Studies

Inger Marie Hagen & Elin Svarstad

15 år med anbefaling for eierstyring og selskapsledelse
– fortsatt aktive direktører og passive styrer?

Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen

– Kan du representere meg? Rekruttering av tillitsvalgte blant innvandrere i Norge

Søkelys på arbeidslivet

Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad

Ledelse, organisering og styring av offentlige virksomheter

Inger Marie Hagen

Ansattes styrerepresentanter

Other publications

Project manager: Anne Mette Ødegård
End of project: 2021
Current projects

Project manager: Inger Marie Hagen
End of project: 2021
Current projects

Project manager: Sissel C. Trygstad
End of project: 2021
Current projects

Project manager: Inger Marie Hagen
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Inger Marie Hagen
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Jørgen Svalund
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Inger Marie Hagen
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Inger Marie Hagen
End of project: 2019
Completed projects

Project manager: Inger Marie Hagen
End of project: 2019
Completed projects

Project manager: Anne Inga Hilsen
End of project: 2018
Completed projects

Project manager: Inger Marie Hagen
End of project: 2018
Completed projects

Project manager: Inger Marie Hagen
End of project: 2017
Completed projects