Completed projects

Innovasjon i boligsosialt arbeid


Fafo-reports and papers

Fafo-rapport 2013:49
Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem og Vidar Bakkeli

Project management

Inger Lise Skog Hansen

Project participant(s)

Inger Lise Skog Hansen

Project period

2013