• Sustainable Development Goal 8: Decent Work and Economic Growth

  • 89 prosjekter

Temporary employment

Målet med prosjektet er å studere hvordan midlertidige ansettelser påvirker folks jobbkarrierer og muligheter til skaffe seg fast arbeid. Prosjektet sammenligner Norge og Sverige.

Adult learning, vocational skills and labour market outcomes

Et viktig formål med dette prosjektet er å få mer kunnskap om forhold som motiverer voksne personer til å ta fagbrev. I tillegg undersøker vi hvilken betydning det å ta et fagbrev har for unge voksnes deltakelse og mobilitet i arbeidslivet.

The LO panel
LOs tillitsvalgtpanel består av om lag 2900 tillitsvalgte fra samtlige LO-forbund som har sagt seg villig til å svare på spørsmål via nettet 2–3 ganger i året.
Kontroll og overvåking i arbeidslivet
Tema for prosjektet er kontroll og overvåking i arbeidslivet. Prosjektet bygger på tidligere Fafo-prosjekter om samme tema, og på tidligere problemstillinger om utbredelse, motiver, holdninger og praksis når det gjelder IKT-baserte kontroll- og overvåkingsverktøy i arbeidslivet. Prosjektet er basert på en analyse av SSB levekårsdata (LKU 2013) og en telefonsurvey blant arbeidsgivere.

 

Prosjektnyheter