• Sustainable Development Goal 12: Responsible Consumption and Production

  • 3 prosjekter

Climate change and the food industry - challenges ahead

NNN ønsker en gjennomgang av miljø- og klimautfordringer i dere bransjer.

Freedom of expression and whistleblowing - seen from the employers' point of view
I dette prosjektet rettes oppmerksomheten mot ytringsfrihet og varsling i arbeidslivet, sett fra arbeidsgivers ståsted.
China’s efforts towards implementing Agenda 2030
Fafo skal se på Kinas nasjonale innsats for å implementere Agenda 2030 og FNs bærekraftsmål.

Prosjektnyheter