Books

Rapportsøk-en

Varslere. Om arbeidstakere som sier ifra

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad Varslere. Om arbeidstakere som sier ifra! Gyldendal akademisk 2007

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

Varslere. Om arbeidstakere som sier ifra