Funksjonshemming og arbeidsliv i tre bransjer. Sysselsettingsmuligheter og funksjonshemmende barrierer i byggebransjen, IKT-bransjen og helsesektoren

Tone Alm Andreassen, Hilde Haualand og Steinar Widding

Fafo-notat 2007:22

Publikasjonen er utgitt hos AFI

Published: 2007 Id-nr.: 10042