Fafo reports

Rapportsøk-en

Ulikt arbeid – ulike behov
Seniorpolitisk praksis i norsk arbeidsliv

Tove Midtsundstad og Hanne Bogen

Fafo-rapport 2011:10

Nettutgave

Prosjekt: Virker seniortiltak og hvordan bidrar arbeidslivssentrene

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20201

268,00 kr