Op-eds

Rapportsøk-en

Eierskap og likestilling

Ragnhild Steen Jensen

2004

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen

Eierskap og likestilling