Op-eds

Rapportsøk-en

IA-avtalen: Utfordringer i det videre arbeidet

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

BRIS Rehabiliteringsmagasinet 2 2003 Forskningstema: Labour market integration, Active ageing policy at the workplace

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Prosjekt Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv

IA-avtalen: Utfordringer i det videre arbeidet