Op-eds

Rapportsøk-en

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

T. Midtsundstad og J. M. Hippe

Senter for seniorpolitikk 2013

Last ned/Download

Forskningstema: Labour market integration, Pensions, Active ageing policy at the workplace

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Prosjekt Spør forskerne?

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen