Other publications

Rapportsøk-en

Betydningen av mangfoldig ledelse i kultursektoren

Jon Rogstad

Betydningen av mangfoldig ledelse i kultursektoren