Anna Hagen Tønder
+47 99698644
Rolf K. Andersen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2019:10
Mathilde Bjørnset, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2018:42
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2018:01
Dag Olberg, Johan Røed Steen og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2017:14
Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2017:11
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2017:01
Silje Andresen, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Johannes Oldervoll og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2016:18
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2016:20
Anna Hagen Tønder og Sol Skinnarland
Fafo-rapport 2016:10
Anna Hagen Tønder, Tove Mogstad Aspøy og Kaja Reegård
Fafo-notat 2015:05
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2015:51
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård, Idunn Seland og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2015:12
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2014:10
Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2014:36
Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2013:05
Fafo-notat 2013:03
Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2012:61
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2012:47
Trine Deichman-Sørensen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2012:36
Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2012:23
Tove Mogstad Aspøy og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2012:17
Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2011:36
Torgeir Nyen, Terje Næss, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2011:28
Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2011:11
Anna Hagen og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2010:41
Rolf K. Andersen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2010:16
Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2010:12
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström
Fafo-rapport 2010:01
Fafo-notat 2010:23
Anna Hagen og Torgeir Nyen
Fafo-notat 2010:20
Anna Hagen og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2009:21
Fafo-rapport 2009:10
Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2008:29
Anna Hagen og Sveinung Skule
Fafo-rapport 2008:07
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström
Fafo-notat 2008:28
Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg
Fafo-notat 2008:27
Anna Hagen og Aris Kaloudis
Fafo-notat 2008:14
Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø
Fafo-notat 2008:11
Marjan Nadim og Anna Hagen
Fafo-rapport 2007:35
Fafo-rapport 2007:04
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström
Fafo-notat 2007:23
Fafo-rapport 540
Fafo-notat 2005:23
Fafo-rapport 461
Anna Hagen, Torgeir Nyen, Kari Folkenborg
Fafo-notat 2004:03
Anna Hagen og Elin Svensen
Fafo-rapport 394
Anna Hagen, Elin Svensen og Kari Folkenborg
Fafo-rapport 388
Anna Hagen, Jorunn S. Borgen, Leif E. Moland
Fafo-rapport 383
Anna Hagen, Bård Jordfald, Arne Pape og Sveinung Skule
Fafo-notat 2001:06
Bjørn Andersen, Anna Hagen og Sveinung Skule
Fafo-notat 2000:08

Mona Bråten & Anna Hagen Tønder

En utdanning til randsonen?
Barne- og ungdomsarbeiderfagets plass i arbeidslivet

Søkelys på arbeidslivet

Daniel Persson Thunqvist, Anna Hagen Tønder, Kaja Reegård

A tale of two reforms: Institutional change in vocational education and training in Norway and Sweden in the 1990s

European Educational Research Journal

Anna Hagen Tønder & Tove Mogstad Aspøy

When Work Comes First: Young Adults in Vocational Education and Training in Norway

International Journal for Research in Vocational Education and Training

Kjell A. Eliassen, Anna Hagen og Karl Kristian Mydske

Utdanning

Other publications

Anne Inga Hilsen og Anna Hagen Tønder

Hvordan beholde, utvikle og overføre kompetanse?

Anna Hagen Tønder and Torgeir Nyen

Local Drivers for Improvement Capacity

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Yrkesfagene under press

Blossing, Ulf, Söderström, Åsa

Utvikling av skoler

Blossing, Ulf, Söderström, Åsa

Att kartlägga och förbättra skolor

Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Hæge Nore, Anna Hagen Tønder

Gjennomgående dokumentasjon eller opplæringsboka i ny form?
Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen

Anna Hagen

Norsk deltakelse i EU-komiteer
En oversikt over trekk ved forvaltningens deltakelse i komiteer og ekspertgrupper under Europakommisjonen

Anna Hagen og Elin Sjønnesen

Organisering av forskningsprogrammer i Norges forskningsråd
En kartlegging av trekk ved formell struktur og beslutningsprosesser i programmene

Siri Drengsrud, Anna Hagen, Freddy Hansen og Thomas Laudal

Håndbok i EØS-arbeid
Utforming og gjennomføring av regelverket i EU og EØS

Anna Hagen

Europeisk integrasjon og nasjonal forvaltningsutvikling
En kartlegging av nyere norsk forskning på feltet

Trine Monica Myrvold og Anna Hagen

Gråsonekonflikter mellom yrkesgrupper

Sven Barlinn og Anna Hagen

Strategivalg i norsk romfartsindustri

Project manager: Torgeir Nyen
End of project: 2021
Current projects

Project manager: Anna Hagen Tønder
End of project: 2021
Current projects

Project manager: Torgeir Nyen
Karen Evelyn Hauge, Frischsenteret
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Anna Hagen Tønder
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Anne Mette Ødegård
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Anna Hagen Tønder
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Torgeir Nyen
End of project: 2018
Completed projects

Project manager: Ragnhild Steen Jensen
End of project: 2018
Completed projects

Project manager: Torgeir Nyen
End of project: 2017
Completed projects

Project manager: Anna Hagen Tønder
End of project: 2017
Completed projects

Project manager: Anna Hagen Tønder
End of project: 2017
Completed projects

Project manager: Anna Hagen Tønder
End of project: 2016
Completed projects

Project manager: Anna Hagen Tønder
End of project: 2016
Completed projects

Project manager: Anna Hagen Tønder
End of project: 2015
Completed projects

Project manager: Anna Hagen Tønder
End of project: 2014
Completed projects

Project manager: Anna Hagen Tønder
End of project: 2012
Completed projects

Project manager: Anna Hagen Tønder
End of project: 2006
Completed projects