Anne Inga Hilsen
Anne Inga Hilsen
Researcher

    Academic background:

    PhD, Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
    Cand. sociol.,  University of Oslo

    Associate Professor of Health Promotion, at University of South-Eastern Norway

Research areas: Active ageing policy at the workplace | Industrial relations | Wage formation
+47 92662169
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Fafo Paper 2019:29
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2019:25
Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2019:19
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Fafo-paper 2019:12
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2019:09
Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen og Anne Inga Hilsen
Fafo-rapport 2018:31
Fafo-rapport 2018:40
Fafo-rapport 2018:33
Tove Midtsundstad, Ingrid Sivesind Mehlum and Anne Inga Hilsen
Fafo-paper 2017:09
Anne Inga Hilsen
Fafo-rapport 2016:21
Vidar Bakkeli, Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Per Trygve Hoff, Tormod Hofstad, Øivind Johnsen, Emir Kico, Lise Lien, Leif E. Moland, Per Schanche og Kjell Værnor
Fafo-rapport 2016:08
Leif E. Moland, Vidar Bakkeli, Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-rapport 2015:50
Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-notat 2015:09
Anne Inga Hilsen og Sol Skinnarland
Fafo-rapport 2015:33
Anne Inga Hilsen
Fafo-rapport 2015:03
Hanne Bogen, Lise Lien og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2014:24
Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2014:55
Hilde Haualand og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2014:05
Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-rapport 2014:17
Hanne Bogen og Anne Inga Hilsen
Fafo-rapport 2013:07
Helga Bull-Rostrup og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2013:06
Fafo-notat 2013:03
Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2012:61

Anne Inga Hilsen & Tonny Kværne

Industrial action research: the Norwegian way

European Journal of Workplace Innovation

A. I. Hilsen og T. Midtsundstad

Seniorpolitikk - behov for nytt kart og kompass?

Søkelys på arbeidslivet

Anne Inga Hilsen and Robert Salomon

Retirement – Not Necessarily a Farewell to Work Life

Sociologia del lavoro

R. Ennals & Anne Inga Hilsen

Older workers: a suitable case for circles?

AI & Society

Anne Inga Hilsen

And they shall be known by their deeds
Ethics and politics in action research

Action Research

Poulson, O.M., Fridriksson, J.F., Tomasson, K., Midtsundstad, T.I., Mehlum, I.S., Hilsen, A.I., Nilsson, K., Albin, M..

Working environment and work retention

TemaNord

T. Midtsundstad and A. I. Hilsen

National Report Norway

Hans Christoffer Aargaard Terjesen og Anne Inga Hilsen

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien

Anlaug Botnen og Anne Inga Hilsen

Vi må ikke glemme at vi er høye, mørke og sterke...
Seniorprosjekt Sykehuset Telemark 2007-2009

Migle Gamperiene, Anne Inga Hilsen og Ingebjørg Skarpaas

Hvis bare helsa holder...
En kartleggingsstudie av kvinners helse, arbeidsevne og holdninger til pensjonering

Kristin Reichborn-Kjennerud, Migle Gamperiene og Anne Inga Hilsen

Ekstra fridager til seniorer
Hvordan brukes de, hva betyr de og bidrar de til å holde seniorene i jobb?

Anne Inga Hilsen og Reidun Eggesbø

Samarbeid om mangfold

Anne Inga Hilsen, Vigdis Mathisen Olsvik og Trude Steinum

På seniorvis
Seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tidligavgang i hotell og helsevesen

Heidi Enehaug, Anne Inga Hilsen og Trude Steinum

Særaldersgrenser og virksomhetenes handlingsrom

Anne Inga Hilsen og Britt Elin Strand

Fortellinger om å få det til

Anne Inga Hilsen og Trude Steinum

Fortell meg at jeg er ønsket!
Sluttrapport fra Livsfaseprosjektet i trygdeetaten, et prosjekt under Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet

A.I.Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik

Utredning om seniorer og omstilling

Anne Inga Hilsen og Anna Hagen Tønder

Hvordan beholde, utvikle og overføre kompetanse?

Anne Inga Hilsen

Go for a senior
From work ability to senior resources, changing perceptions of seniors in working life

Project manager: Anne Hatløy
End of project: 2022
Current projects

Project manager: Anne Inga Hilsen
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Anne Inga Hilsen
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Anne Inga Hilsen
End of project: 2018
Completed projects

Project manager: Anne Inga Hilsen
End of project: 2018
Completed projects

Project manager: Anne Inga Hilsen
End of project: 2018
Completed projects

Project manager: Anne Inga Hilsen
End of project: 2018
Completed projects

Project manager: Anne Inga Hilsen
End of project: 2017
Completed projects

Project manager: Anne Inga Hilsen
End of project: 2014
Completed projects

Project manager: Anne Inga Hilsen
End of project: 2014
Completed projects

Project manager: Anne Inga Hilsen
End of project: 2013
Completed projects

Project manager: Anne Inga Hilsen
End of project: 2013
Completed projects

Project manager: Tove Midtsundstad
End of project: 2013
Completed projects