Anne Inga Hilsen
Anne Inga Hilsen
Research professor

    Academic background:

    PhD, Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
    Cand. sociol.,  University of Oslo

    Associate Professor of Health Promotion, at University of South-Eastern Norway


Research areas:

Active ageing policy at the workplace | Industrial relations | Wage formation

+47 92662169
Anne Inga Hilsen, Rolf K. Andersen, Helge Dønnum og Jonas Lurås Hammer
Fafo-notat 2023:06
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Partnership for a healthier diet
Final report 2016–2021
Fafo report 2022:33
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Intensjonsavtalen for sunnere kosthold
Sluttrapport 2016–2021
Fafo-rapport 2022:29
Tove Midtsundstad, Anne Inga Hilsen og Kerstin Nilsson
Bransjespesifikk seniorpolitikk
Utfordringer, erfaringer og forslag til løsninger
Anne Inga Hilsen, Rolf K. Andersen, Helge Dønnum og Jonas Lurås Hammer
Fafo-notat 2022:05
Tove Midtsundstad, Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2022:05
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Fafopaper 2021:21
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2021:19
Fafo-notat 2021:18
Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen, Johan Røed Steen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2021:30
Anne Inga Hilsen, Lise Lien og Torill Tveito
Fafo-rapport 2021:04
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2020:15
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafopaper 2020:16
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Fafo Paper 2019:29
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2019:25
Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen
Faktaflak august 2019
Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2019:19
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Fafo-paper 2019:12
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2019:09
Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen og Anne Inga Hilsen
HMS og arbeidsmiljøarbeid
Hvordan kan arbeidsmiljøarbeidet i kommunal sektor styrkes?
Fafo-rapport 2018:31
Fafo-rapport 2018:40
Fafo-rapport 2018:33
Tove Midtsundstad, Ingrid Sivesind Mehlum and Anne Inga Hilsen
Fafo-paper 2017:09
Anne Inga Hilsen
Fafo-rapport 2016:21
Vidar Bakkeli, Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Per Trygve Hoff, Tormod Hofstad, Øivind Johnsen, Emir Kico, Lise Lien, Leif E. Moland, Per Schanche og Kjell Værnor
Fafo-rapport 2016:08
Leif E. Moland, Vidar Bakkeli, Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-rapport 2015:50
Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-notat 2015:09
Anne Inga Hilsen og Sol Skinnarland
Et bedre NAV for brukerne
Modell for brukermedvirkning i NAV
Fafo-rapport 2015:33
Anne Inga Hilsen
"Jeg er glad i jobben min"
Sluttsamtaler med seniorer i tre helseforetak
Fafo-rapport 2015:03
Hanne Bogen, Lise Lien og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2014:24
Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen
Den norske arbeidslivsmodellen i endring
En undersøkelse fra busstransport og dagligvarehandel
Fafo-rapport 2014:55
Hilde Haualand og Anne Inga Hilsen
Brukermedvirkning i NAV – hvor er vi nå?
Evaluering og videreutvikling. Første intervjurunde og refleksjonssamling
Fafo-notat 2014:05
Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-rapport 2014:17
Hanne Bogen og Anne Inga Hilsen
Seniorpolitikk under skiftende forhold
Gjenbesøk i seks kommuner
Fafo-rapport 2013:07
Helga Bull-Rostrup og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2013:06
Anne Inga Hilsen og Anna Hagen Tønder
«Saman om» kompetanse og rekruttering – en kunnskapsstatus
Notat for programmet «Saman om ein betre kommune»
Fafo-notat 2013:03
Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Hospitering i fagopplæringen
Evaluering av forsøksordninger i seks fylker
Fafo-rapport 2012:61

Anne Inga Hilsen & Tonny Kværne

Industrial action research: the Norwegian way
European Journal of Workplace Innovation | 2020 | Open access

Mary Brydon-Miller og Anne Inga Hilsen

Where Rivers Meet: Exploring the Confluence of Ecofeminism, Covenantal Ethics, and Action Research | 2016

I: Mary Phillips & Nick Rumens (eds.) Contemporary Perspectives on Ecofeminism | Les mer / Read more

A. I. Hilsen og T. Midtsundstad

Seniorpolitikk - behov for nytt kart og kompass?
Søkelys på arbeidslivet | 2014 | Les mer / Read more

Anne Inga Hilsen and Tove Helvik

The construction of self in social medias, such as Facebook
AI & SOCIETY | 2014 | Les mer / Read more

Anne Inga Hilsen

Covenantal Ethics | 2014 The SAGE Encyclopedia of Action Research | Les mer / Read more

R. Ennals & Anne Inga Hilsen

Older workers: a suitable case for circles?
AI & Society | 2012

Anne Inga Hilsen and Robert Salomon

Retirement – Not Necessarily a Farewell to Work Life
Sociologia del lavoro | 2012

Anne Inga Hilsen

And they shall be known by their deeds
Ethics and politics in action research
Action Research | 2006

Other publications