Guri Tyldum
Guri Tyldum
Researcher

    Academic background:

    PhD, Sociology


Area of work:
  • Labour migration. Poverty, vulernability and migration. Human trafficking.
  • Political mobilisation and participation.
  • Russia, Central and Eastern Europe.
  • Survey design and sampling methods. Data collection for hard-to-reach populations.

Research areas:

Inclusion of immigrants | Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

+47 99577476
Ragna Lillevik og Guri Tyldum
Irregulær bistand
En kartlegging av norske storbyers møter med irregulære migranter
Fafo-rapport 2021:15
Guri Tyldum and Ragna Lillevik
Migration policies and irregular migration into Europe
A review of the current knowledge base
Fafopaper 2021:02
Guri Tyldum
Tilgang på brukererfaringer
En gjennomgang av muligheter og utfordringer for brukerundersøkelser blant deltakere i introduksjonsprogrammet
Fafo-notat 2018:25
Ragna Lillevik og Guri Tyldum
A chance to qualify – experiences with the introductory programme for refugees
Brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet
Fafo-rapport 2018:35
Silje Sønsterudbråten, Guri Tyldum og Magne Raundalen
Et trygt sted å vente
Omsorgspraksiser på asylmottak for enslige mindreårige
Fafo-rapport 2018:05
Ragna Lillevik, Silje Sønsterudbråten og Guri Tyldum
Evaluering av tilrettelagt avdeling i asylmottak
Et tilbud til asylsøkere med helseproblemer
Fafo-rapport 2017:22
Guri Tyldum
Fattige tilreisende fra Romania i Oslo
En diskusjon rundt diskriminering og tilgang på offentlige rom
Fafo-notat 2015:13
Guri Tyldum og Kristian Takvam Kindt
Guri Tyldum
Fafo-report 2015:56
Guri Tyldum, Hilde Lidén, May-Len Skilbrei, Carmen From Dalseng og Kristian Takvam Kindt
Ikke våre barn
Identifisering og oppfølging av mindreårige ofre for menneskehandel i Norge
Fafo-rapport 2015:45
Guri Tyldum, Kristian Takvam Kindt, May-Len Skilbrei, Carmen From Dalseng and Hilde Lidén
Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum and Huafeng Zhang
When poverty meets affluence
Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals
Other Fafo-publications 2015
Guri Tyldum og Jon Horgen Friberg
Et skritt på veien
Evaluering av Handlingsplan for å bedre levekårene blant rom i Oslo
Fafo-rapport 2014:50
Guri Tyldum and Marianne Tveit
Someone who cares
A study of vulnerability and risk in marriage migration from Russia and Thailand to Norway
Fafo-report 2008:26
Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum, red.
Polonia i Oslo. En studie av arbeids- og levekår blant polakker i hovedstadsområdet
Med bidrag av Line Eldring, Joanna Napierala og Paulina Trevena
Fafo-rapport 2007:27
Guri Tyldum, Marianne Tveit, Anette Brunovskis
Taking Stock
A review of the existing research on trafficking for sexual exploitation
Fafo-report 493
Anette Brunovskis and Guri Tyldum
Crossing Borders
An Empirical Study of Transnational Prostitution and Trafficking in Human Beings
Fafo-report 426
Aadne Aasland and Guri Tyldum
Better or Worse?
Living Conditions Developments in Estonia, Latvia and Lithuania 1994–1999
Fafo-report 334

Guri Tyldum

A paradise without people
Ambivalence in representations of migration and its outcomes when Syrian refugees talk about secondary migration to Europe

Journal of Ethnic and Migration Studies

Guri Tyldum

Surveying migrant populations with respondent-driven sampling
Experiences from surveys of east-west migration in Europe

International Journal of Social Research Methodology

Guri Tyldum

A Welcomed Separation
Understanding female migration in light of limited access to divorce

Nordic Journal of Migration Research

Guri Tyldum

Ethics or access?
Balancing informed consent against the application of institutional, economic or emotional pressures in recruiting respondents for research

International Journal of Social Research Methodology

David Jordhus-Lier, Aadne Aasland, Anders Underthun and Guri Tyldum

Fragmenterte arbeidsplasser?
En spørreundersøkelse blant hotellarbeidere i Oslo og Akershus

Søkelys på arbeidsmarkedet

Other publications

Anette Brunovskis, May-Len Skilbrei og Guri Tyldum

Negerhorer eller ofre?

Guri Tyldum, May-Len Skilbrei og Anette Brunovskis

Strutsepolitikk om sexkjøp

  • Project management: Anne Britt Djuve
  • Completed projects