Jørgen Svalund
Jørgen Svalund
Research professor

Research areas:

Collective agreements | Industrial relations | Wage formation

+47 91632495
Jørgen Svalund, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-notat 2022:15
Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund
Fafo-notat 2023:01
Fafo-rapport 2022:28
Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund
Variasjon innenfor satte rammer
Nasjonal lederutdanning for styrere. Delnotat 1
Fafo-notat 2022:01
Anne Hege Strand og Jørgen Svalund
Velferdsordninger til unge
Bruk av arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsprogram blant unge utenfor arbeid og utdanning
Fafo-rapport 2021:35
Rolf K. Andersen, Emil Cappelen Bjøru, Amund Hanson Kordt og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2021:27
Jørgen Svalund
ABE-reformen i musikk- og scenevirksomheter
Kutt uten kunstneriske konsekvenser?
Fafo-rapport 2021:26
Fafo-rapport 2020:15
Fafo-rapport 2020:28
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2020:23
Jørgen Svalund, Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 2020:22
Fafo-notat 2020:06
Jørgen Svalund, Beate Sletvold Øistad og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2019:38
Sigurd Oppegaard, Åsmund Arup Seip og Jørgen Svalund
ABE-reformen i staten
Avbyråkratisering og effektivisering gjennom budsjettkutt
Fafo-rapport 2019:36
Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2019:32
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2019:30
Ann Cecilie Bergene, Kristine Nergaard og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2018:47
Lise Lien, Jørgen Svalund og Leif E. Moland
Sysselsetting av unge med nedsatt funksjonsevne
En kartlegging av et utvalg NAV-prosjekter
Fafo-rapport 2018:46
Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund
Verve og beholde
Forankring av LOs medlemsfordeler gjennom lokale LOfavørkomiteer
Fafo-rapport 2018:28
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2018:30
Jørgen Svalund og Johannes Oldervoll
Fullt og helt, ikke stykkevis og delt?
Den norske permitteringsordningen i et komparativt perspektiv
Fafo-rapport 2018:11
Fafo-rapport 2016:22
Magne Bråthen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2015:57
Mona Bråten og Jørgen Svalund
Fafo-notat 2015:11
Hedda Haakestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund
Tidsbruk i barnehagene
Rapportering, organisering og ledelse
Fafo-rapport 2015:43
Jørgen Svalund og Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 2014:04
Jørgen Svalund og Inger Lise Skog Hansen
Fafo-rapport 2013:54
Øyvind M. Berge, Jørgen Svalund og Tom Erik Vennesland
Fafo-rapport 2013:16
Jørgen Svalund
Undersysselsetting og ufrivillig deltid
Varighet og veien videre
Fafo-rapport 2011:34
Bård Jordfald og Jørgen Svalund
Alle prater om klima, men ingen om folk
En analyse av kraftbransjens fremtidige kompetansebehov
Fafo-rapport 2009:49
Fafo-rapport 2009:30
Kristine Nergaard og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2009:22
Jørgen Svalund
Fakta om arbeidslivet
og utdanningsgruppene
Fafo-rapport 2009:12
Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund, Sissel Trygstad
Fafo-notat 2009:09
Mona Bråten, Rolf K. Andersen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2008:20
Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2008:17
Kristine Nergaard og Jørgen Svalund
Utleie av arbeidskraft 2008
Omfang og utvikling over tid
Fafo-notat 2008:25
Gudmund Hernes, Jon M. Hippe, Magne Bråthen og Jørgen Svalund
Varsel om vekst?
Fremtidsbilder av olje- og gassvirksomhet i Nord-Norge
Fafo-rapport 2007:36
Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund
Fafo-notat 2007:19
Inger Lise Skog Hansen og Jørgen Svalund
Fafo-notat 2007:04
Mona Bråten og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 541

Tomas Berglund, Roy A Nielsen, Olof Reichenberg, Jørgen Svalund

Temporary Contracts, Employment Trajectories and Dualisation
A Comparison of Norway and Sweden
Work, Employment and Society | 2021 | Open access

Beate Sletvold Øistad, Jørgen Svalund, Jon Erik Dølvik og Kristin Jesnes

Liberalisering av reglene for midlertidige ansettelser: Hvorfor har virkningene uteblitt? | 2019 | Åpen tilgang / Open access

Jørgen Svalund & Tomas Berglund

Fixed-term employment in Norway and Sweden: A pathway to labour market marginalization?
European Journal of Industrial Relations | 2017 Download 0959680117740777

Vulkan, Patrik Saloniemi, Antti Svalund, Jørgen Väisänen, Anna

Job Insecurity and Mental Well-Being in Finland, Norway, and Sweden
Nordic Jounral of Working Life Studies | 2015 | Last ned / Download

Jørgen Svalund

Cooperation and Power in Labour Adjustment Choices: A Nordic Perspective | 2015

I: Fredrik Engelstad og Anniken Hagelund (red) Cooperation and Conflict the Nordic Way | Last ned / Download pdf

Svalund, J. and H. Kervinen

Trade union power during labour adjustments – comparison of company-level cases
Transfer: European Review of Labour and Research | 2013 | Les mer / Read more

Svalund, J., G. B. Casinowsky, Dølvik, J. E. Håkansson, K,Jarvensivu, A., Kervinen, H., Møberg, R. J., Piirainen, T.

Stress testing the Nordic models: Manufacturing labour adjustments during crisis
European Journal of Industrial Relations | 2013 | Last ned / Download

Svalund, J.

Adjusting labour through crisis: A three industry comparison
Economic and Industrial Democracy | 2013 | Les mer / Read more

Svalund, J.

Velferdsstatens siste hull?
Samfunnsspeilet | 2005 | Les artikkelen

Abrahamsen, D. og Svalund, J.

Pleie og omsorgstjenester: Flere eldre mottar hjemmesykepleie
Samfunnsspeilet | 2005 | Les artikkelen

Kjelvik, J. og Svalund, J.

Helse
Samfunnspeilet | 2004 | Les artikkelen

Jon Erik Finnvold og Jørgen Svalund

Blanda resultater av fastlegereforma | 2004 | Les artikkelen

Jørgen Svalund

Funksjonshemmede i Europa | 2004 | Les artikkelen

Other publications

  • Project management: Jon Rogstad
  • Project management: Jon Rogstad
  • Completed projects