Lise Lien
Lise Lien
Researcher (on leave)
Research areas: Care services
+47 97064635
Inger Lise Skog Hansen, Ketil Bråthen, Aage Aagesen og Lise Lien
Fafo-rapport 2019:10
Lise Lien, Jørgen Svalund og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2018:46
Fafo-rapport 2016:28
Magne Bråthen, Christer Hyggen, Lise Lien og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2016:13
Vidar Bakkeli, Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Per Trygve Hoff, Tormod Hofstad, Øivind Johnsen, Emir Kico, Lise Lien, Leif E. Moland, Per Schanche og Kjell Værnor
Fafo-rapport 2016:08
Ivar Brevik, Anne Britt Djuve, Inger Marie Hagen, Åsmund Hermansen, Lise Lien og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2016:06
Leif E. Moland, Vidar Bakkeli, Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-rapport 2015:50
Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-notat 2015:09
Hanne Bogen og Lise Lien
Fafo-rapport 2015:12
Magne Bråthen og Lise Lien
Fafo-rapport 2015:23
Hanne Bogen, Lise Lien og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2014:24
Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-rapport 2014:17
Leif E. Moland, Lise Lien, Lars Nygård og Tormod Hofstad
Fafo-rapport 2013:52
Leif E. Moland og Lise Lien
Fafo-rapport 2013:37
Lise Lien og Svein Erik Moen
Fafo-notat 2013:09

Per-Harald Rødvei og Lise Lien

Kommunale topplederes syn på lønns- og forhandlingssystemet som arbeidspolitisk virkemiddel
Sluttrapport fra prosjektet «Lønn som fornying - vil lønns- og avtalesystemet møte fremtidige behov?»

Lise Lien og Trude Gjernes

Miljøet hos oss er helt konge!
Om nærvær og (syke)fravær i kommunale sykehjem og barnehager i Norges fem største byer

Agnete Wiborg og Lise Lien

Partnerskapsavtaler mellom skole og næringsliv i Nordland
Muligheter og utfordringer

Liv Toril Pettersen, Gry Agnete Alsos og Lise Lien

Ei flott næring for tøffe kvinnfolk i Nordland?
En undersøkelse om kvinners rolle i oppdrettsnæringen i Nordland

Lise Lien og Terje Olsen

Ny karriere eller ny barriere?
Arbeidsdimensjonen ved soning

Cecilie Høj Anvik, Terje Olsen, Lise Lien, Merethe Sollund og Thomas A. Hansen

Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2: Rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne

Lise Lien

Sykefravær og uføretrygd – et spørsmål om mer enn sykdom og sykelighet
En kvalitativ studie av arbeidsfravær i Bodø kommune

Lise Lien

Sterkere, smartere, spissere!
En intern kartlegging av Nordlandsforskning

Lise Lien, Ingrid Agathe Bay-Larsen og Ole Martin Elvehøi

Kartlegging av kompetansemiljøer i den nordlige landsdelen

Merethe Sollund, Per-Harald Rødvei og Lise Lien

Lønn i kommunal sektor
Nytt avtaleverk – virker det? Fra konfeksjon til skreddersøm – passer det?

Lise Lien og Bjarne Lindeløv

«Det med mine og dine arbeidsoppgaver – det handler jo egentlig om å serve kunden
Om samarbeidets utfordringer i en elektrobedrift

Ingrid Agathe Bay-Larsen og Lise Lien

Tilsynsoppgaver i kommunesektoren

G. Helmers, E. Kvamme, S. Langholm, L. Lien, L. og Ø. Sand

Vi er en herlig gjeng!

Lise Lien

Fleksibiliseringens tvetydigheter
En studie av ikt-ansattes opplevelser av fleksibilisering

Project manager: Ragna Lillevik
End of project: 2022
Current projects

Project manager: Anne Kielland
End of project: 2021
Current projects

Project manager: Anna Hagen Tønder
End of project: 2021
Current projects

Project manager: Anne Inga Hilsen
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Lise Lien
End of project: 2020
Completed projects

Project manager: Lise Lien
End of project: 2018
Completed projects

Project manager: Lise Lien
End of project: 2016
Completed projects