Mona Bråten
Mona Bråten
Senior Researcher
Research areas: Wage formation
+47 92257553
Mona Bråten og Sigurd M. Nordli Oppegaard
Fafo-rapport 2020:06
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2019:30
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Mona Bråten og Inger Marie Hagen
Fafo-notat 2019:23
Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Sigurd M. Nordli Oppegaard
Fafo-rapport 2019:25
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2018:29
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2018:30
Mona Bråten og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2018:25
Rolf K. Andersen og Mona Bråten
Fafo-rapport 2018:19
Fafo-rapport 2018:07
Mona Bråten og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2017:35
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-notat 2017:06
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2017:09
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2017:01
Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-notat 2017:01
Fafo-notat 2016:22
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2016:18
Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2016:15
Fafo-rapport 2016:05
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2015:51
Mona Bråten og Jørgen Svalund
Fafo-notat 2015:11
Mona Bråten og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2015:42
Hedda Haakestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2015:43
Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2015:10
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Bård Jordfald, Merethe Dotterud Leiren, Tor-Olav Nævestad, Kåre H. Skollerud, Henrik Sternberg og Tommy Tranvik
Fafo-rapport 2014:58
Mona Bråten, Eirik Albrechtsen, Rolf K. Andersen, Tuva Tovslid og Reidun Værnes
Fafo-rapport 2014:54
Fafo-notat 2014:02
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2014:10
Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfald og Mona Bråten
Fafo-rapport 2014:03
Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten
Fafo-rapport 2014:12
Mona Bråten og Heidi Nicolaisen
Fafo-rapport 2013:32
Kristine Nergaard, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2013:10
Fafo-rapport 2013:08
Mona Bråten, Inger Beate Hovi, Ragnhild Steen Jensen, Merethe Dotterud Leiren og Kåre H. Skollerud
Fafo-notat 2013:16
Sissel C. Trygstad, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2012:59
Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2012:52
Mona Bråten og Tommy Tranvik
Fafo-rapport 2012:50
Rolf K. Andersen og Mona Bråten
Fafo-rapport 2011:29
Mona Bråten (red.)
Fafo-rapport 2011:26
Sissel C. Trygstad og Mona Bråten
Sissel C. Trygstad, Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2011:18
Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2011:09
Mona Bråten og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2011:05
Fafo-rapport 2010:22
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2010:24
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Brita Gjerstad og Jorunn Tharaldsen
Fafo-rapport 2009:51
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2009:46
Øyvind Berge og Mona Bråten
Fafo-rapport 2009:28
Mona Bråten, Rolf K. Andersen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2008:20
Mona Bråten og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2008:15
Mona Bråten og Eivind Falkum
Fafo-notat 2008:09
Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring
Fafo-rapport 2007:03
Mona Bråten og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 541
Mona Bråten og Ove Langeland
Fafo-rapport 423
Fafo-rapport 396
Mona Bråten og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-rapport 358
Mona Bråten og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2000:02
Fafo-rapport 321
Inger Marie Hagen, Sveinung Skule og Mona Bråten
Fafo-rapport 249
Fafo-rapport 235

Mona Bråten & Anna Hagen Tønder

En utdanning til randsonen?
Barne- og ungdomsarbeiderfagets plass i arbeidslivet

Søkelys på arbeidslivet

Tommy Tranvik og Mona Bråten

Den gjennomsiktige virksomheten
Konsekvenser av elektronisk kontroll og styring i arbeidslivet

Tidsskrift for samfunnsforskning

Eivind Falkum, Helene Loe Colman og Mona Bråten

Industrial relations in merger integrations

Economic and Industrial Democracy

Inger G. Stensaker, Melanie Bryant, Mona Bråten og Leif Jarle Gressgård

Middle Management’s Role during Change

Mona Bråten, Jon Erik Dølvik, Frode Longva og Arild H. Steen

Norwegian Labour Market Institutions and Regulations

Project manager: Sissel C. Trygstad
End of project: 2021
Current projects

Project manager: Ragnhild Steen Jensen
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Rolf K. Andersen
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Jørgen Svalund
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Kristin Alsos
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Rolf K. Andersen
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Mona Bråten
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Mona Bråten
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Tove Midtsundstad
End of project: 2018
Completed projects

Project manager: Rolf K. Andersen
Current projects

Project manager: Mona Bråten
End of project: 2019
Completed projects

Project manager: Tove Midtsundstad
End of project: 2018
Completed projects

Project manager: Mona Bråten
End of project: 2018
Completed projects

Project manager: Mona Bråten
End of project: 2018
Completed projects

Project manager: Mona Bråten
End of project: 2018
Completed projects

Project manager: Mona Bråten
End of project: 2018
Completed projects

Project manager: Mona Bråten
End of project: 2018
Completed projects

Project manager: Mona Bråten
End of project: 2018
Completed projects

Project manager: Mona Bråten
End of project: 2018
Completed projects

Project manager: Mona Bråten
End of project: 2017
Completed projects

Project manager: Mona Bråten
End of project: 2017
Completed projects

Project manager: Mona Bråten
End of project: 2016
Completed projects

Project manager: Sissel C. Trygstad
End of project: 2016
Completed projects

Project manager: Kristin Alsos
End of project: 2015
Completed projects

Project manager: Ragnhild Steen Jensen
End of project: 2015
Completed projects

Project manager: Mona Bråten
End of project: 2014
Completed projects

Project manager: Mona Bråten
End of project: 2014
Completed projects

Project manager: Kristine Nergaard
End of project: 2014
Completed projects

Project manager: Mona Bråten
End of project: 2013
Completed projects

Project manager: Mona Bråten
End of project: 2009
Completed projects

Project manager: Mona Bråten
End of project: 2006
Completed projects