Ragnhild Steen Jensen
Ragnhild Steen Jensen
Researcher
Research areas: Industrial relations | Wage formation
+47 46628505
Ragnhild Steen Jensen
Fafo-notat 2019:26
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten
Fafo-rapport 2020:02
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2019:30
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten
Fafo-notat 2019:21
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen and Helle Cathrine Hansen
Fafo-report 2019:23
Ragnhild Steen Jensen og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2019:17
Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand
Fafo-notat 2018:23
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2018:30
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen, Anne Hege Strand, Elisabeth Brodtkorb and Sidsel Sverdrup
Fafo-report 2018:22
Ragnhild Steen Jensen og Nina K. Lidahl
Fafo-notat 2018:10
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2018:09
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2016:25
Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2017:25
Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-notat 2017:01
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2015:18
Hedda Haakestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2015:43
Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2015:08
Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2015:10
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Bård Jordfald, Merethe Dotterud Leiren, Tor-Olav Nævestad, Kåre H. Skollerud, Henrik Sternberg og Tommy Tranvik
Fafo-rapport 2014:58
Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2014:55
Beret Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2014:38
Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfald og Mona Bråten
Fafo-rapport 2014:03
Ragnhild Steen Jensen, Dag Olberg, Åsmund Arup Seip, Magnus Mühlbradt og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2014:22
Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2013:51
Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2013:41
Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2013:20
Mona Bråten, Inger Beate Hovi, Ragnhild Steen Jensen, Merethe Dotterud Leiren og Kåre H. Skollerud
Fafo-notat 2013:16

Hanne C. Kavli, Heidi Nicolaisen & Ragnhild Steen Jensen

Introduction

Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen

– Kan du representere meg? Rekruttering av tillitsvalgte blant innvandrere i Norge

Søkelys på arbeidslivet

Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen

Større kompetanseutfordringer i små kommuner

Fagbladet Samfunn & Økonomi

Ragnhild Steen Jensen

Anmeldelse av «Kvinners arbeid»

Sosiologisk tidsskrift

Ragnhild Steen Jensen

Samordning eller underordning? Svar til Sigtona Halrynjo og Selma Therese Lyng

Tidsskrift for samfunnsforskning

Ragnhild Steen Jensen

Et slag i luften? Svar til Hanne Haavind

Tidsskrift for kjønnsforskning

Ragnhild Steen Jensen og Pål Schøne

Kvinneledede bedrifter – Gjør det noen forskjell for bedrifters familievennlighet?

Sosiologisk tidsskrift

Ragnhild Steen Jensen

Er delt svangerskap en nøkkel til lik lønn mellom kvinner og menn?

Søkelys på arbeidslivet

Ragnhild Steen Jensen

Kvinners eierskap – kjennetegn og motivasjon

Søkelys på arbeidslivet,

Ragnhild Steen Jensen

Det store spranget: Endringer i kvinneliv i Nord-Odal

Tidsskrift for Samfunnsforskning

Ragnhild Steen Jensen

Likelønn og kjønn: gamle tema, nye spørsmål

Søkelys på arbeidsmarkedet

Ragnhild Steen Jensen

Feministisk geografi – bidrag til arbeidsmarkedsforskning og kjønnsforskning

Nordisk Samhällsgeografisk Tidskrift

Erling Barth og Ragnhild Steen Jensen

Arbeidsvurdering og likelønn: Er det noen sammenheng?

Søkelys på arbeidsmarkedet

Ragnhild Steen Jensen

Kvinners eierskap i næringslivet: hva vet vi om det?

Søkelys på arbeidsmarkedet

Ragnhild Steen Jensen

Utvikling i kvinners deltidsarbeid i Norden

Søkelys på arbeidsmarkedet

Ivar Lima og Ragnhild Steen Jensen

Arbeidsdeling hjemme

Ragnhild Steen Jensen og Julia Orupabo

Evaluering av forsøket med moderat kvotering av innvandrere

Trygve Gulbrandsen og Ragnhild Steen Jensen

Velferdstiltak i private bedrifter. En litteraturgjennomgang

Julia Orupabo, Ragnhild Steen Jensen og Aagoth Storvik

Midtveisevaluering av moderat kvotering av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn

Ragnhild Steen Jensen og Aagoth Storvik

Likelønn og kjønnssegregering. Gamle tema, nye spørsmål

Ragnhild Steen Jensen

Kvinner og jobb etter småbarnsfasen

Ragnhild Steen Jensen og Kåre Skollerud

Place and Gender: Women's paths into wagework

Ragnhild Steen Jensen og Pål Schøne

Female managed firms – Does it make a Difference?

Ragnhild Steen Jensen

Men hva gir lønnsomhet?

Ragnhild Steen Jensen og O. Spilling

Næringspolitikk og likestilling

Ragnhild Steen Jensen

Eierskap og likestilling

Ragnhild Steen Jensen

Realistisk tilnærming til empiri

Project manager: Kristine Nergaard
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Rolf K. Andersen
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Ragnhild Steen Jensen
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Inger Lise Skog Hansen
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Ragnhild Steen Jensen
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Johan Røed Steen
End of project: 2019
Completed projects

Project manager: Ragnhild Steen Jensen
End of project: 2018
Completed projects

Project manager: Ragnhild Steen Jensen
End of project: 2017
Completed projects

Project manager: Mona Bråten
End of project: 2017
Completed projects

Project manager: Beret Bråten
End of project: 2016
Completed projects

Project manager: Ragnhild Steen Jensen
End of project: 2015
Completed projects

Project manager: Ragnhild Steen Jensen
End of project: 2015
Completed projects