Ansettelsesformer

Faste ansettelser er en hovedregel i norsk arbeidsliv. Men det finnes alternative tilknytninger. Ved Fafo er det gjennomført en rekke prosjekter om unntakene. Det dreier seg om midlertidige (tidsavgrensede) ansettelser, innleie av arbeidskraft og arbeidstakere som kun tilkalles etter behov.

Fafo følger utviklingen i tilknytningsformene til arbeidslivet og hvordan disse endrer seg over tid. Hva er omfanget av midlertidige ansettelser? Hva kjennetegner veksten i bemanningsbransjen, og hvordan henger denne sammen med de store endringene i norsk arbeidsliv de senere årene? Hvorfor benytter arbeidsgiver andre tilknytningsformer enn fast ansettelse, og hva er konsekvenser for arbeidstakerne? Vi er også opptatt av hvordan lovgivning og tariffavtaler påvirker bruken av ulike typer tilknytningsformer.

Ansettelsesformer

Kontakt

Forskere

Seniorforsker
Forsker
Forskningssjef
Forsker I
Forskningsleder
Forskningskoordinator
Forsker (Permisjon)
Forsker (permisjon)
Jørgen Svalund, Beate Sletvold Øistad og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2019:38
Fafo-rapport 2019:20
Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Sigurd M. Nordli Oppegaard
Fafo-rapport 2019:25
Kristine Nergaard og Elin Svarstad
Fafo-notat 2019:05
Ann Cecilie Bergene, Kristine Nergaard og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2018:47
Elin Svarstad og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2018:32
Rolf K. Andersen og Mona Bråten
Fafo-rapport 2018:19
Jørgen Svalund og Johannes Oldervoll
Fafo-rapport 2018:11
Kristin Alsos, Johannes Oldervoll og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2017:26
Fafo-notat 2017:12
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-notat 2017:06
Kristine Nergaard
Fafo-notat 2017:07
Rolf K. Andersen og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2016:39
Kristin Jesnes og Johannes Oldervoll
Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2016:15
Fafo-rapport 2016:07
Mona Bråten og Jørgen Svalund
Fafo-notat 2015:11
Fafo-rapport 2015:25
Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2015:10
Sol Skinnarland og Magnus Mühlbradt
Fafo-rapport 2014:19
Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2012:06
Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2012:12
Kristine Nergaard, Torstein Nesheim, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2011:33
Rolf K. Andersen og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2010:25
Kristin Alsos
Fafo-notat 2010:08
Kristin Alsos
Fafo-notat 2010:03
Kristin Alsos. Med vedlegg av Stein Evju
Fafo-notat 2009:01
Kristine Nergaard og Jørgen Svalund
Fafo-notat 2008:25
Kristin Alsos, Stein Evju og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2008:05
Fafo-notat 2006:19
Heidi Nicolaisen og Håvard Lismoen
Fafo-rapport 459
Kristine Nergaard
Fafo-rapport 430
Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen
Fafo-notat 2002:17
Lene Gezelius
Fafo-rapport 318
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-rapport 198
Fafo-rapport 113
Dag Stokland
Fafo-rapport 091
Siv Aksnes og Håkon Gundersen
Fafo-rapport 015

Beate Sletvold Øistad, Jørgen Svalund, Jon Erik Dølvik og Kristin Jesnes

Liberalisering av reglene for midlertidige ansettelser: Hvorfor har virkningene uteblitt?

Hanne C. Kavli, Heidi Nicolaisen & Ragnhild Steen Jensen

Introduction
European Journal of Industrial Relations
Nordic Journal of Migration Research

Vulkan, Patrik Saloniemi, Antti Svalund, Jørgen Väisänen, Anna

Job Insecurity and Mental Well-Being in Finland, Norway, and Sweden
Nordic Jounral of Working Life Studies

Svalund, J., G. B. Casinowsky, Dølvik, J. E. Håkansson, K,Jarvensivu, A., Kervinen, H., Møberg, R. J., Piirainen, T.

Stress testing the Nordic models: Manufacturing labour adjustments during crisis
European Journal of Industrial Relations
Transfer: European Review of Labour and Research

Jon Erik Dølvik and Johan Røed Steen

The Nordic future of work
Drivers, institutions, and politics

Tomas Berglund, Roy Nielsen, Olof Reichenberg, Jørgen Svalund

Temporary contracts, employment trajectories and dualisation: a comparison of Norway and Sweden

Jørgen Svalund, Anna Peixoto og Kristin Jesnes

Employers’ use of fixed-term contracts across industries in Norway and Sweden
Does regulation matter?

Engelstad, F., J. Svalund, I. M. Hagen og A. E. Storvik

Makt og demokrati i arbeidslivet