Arbeidsmiljø

Hvordan etterleves lovverket om et trygt og godt arbeidsmiljø? Hva er de viktigste utfordringene på arbeidsplassene? Fafo har gjennomført flere nasjonale kartlegginger av tilstanden innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS) på norske arbeidsplasser. Det dreier seg om organisering av arbeidet, opplæring, bruk av verneutstyr og innflytelse på egen arbeidssituasjon.

I forbindelse med en omfattende arbeidsinnvandring fra nye medlemsland i EU, er det laget egne undersøkelser om HMS-konsekvenser i utvalgte bransjer. Arbeidsmiljø var dessuten et hovedtema i bransjestudiene av renhold og uteliv. Tre andre forskningsområder som er knyttet til arbeidsmiljø er kontroll og overvåkning av arbeidstakere, varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen og vold og trusler på arbeidsplassen.

Arbeidsmiljø

Kontakt

Forskere

Forsker (permisjon)
Seniorforsker
Forsker
Seniorforsker
Forskningssjef
Forsker I
Sigurd Oppegaard, Åsmund Arup Seip og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2019:36
Sigurd Oppegaard og Åsmund Arup Seip
Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2019:32
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Mona Bråten og Inger Marie Hagen
Fafo-notat 2019:23
Ragnhild Steen Jensen og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2019:17
Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand
Fafo-notat 2018:23
Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen og Anne Inga Hilsen
Fafo-rapport 2018:31
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2018:29
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:26
Fafo-rapport 2018:07
Mona Bråten og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2017:35
Fafo-rapport 2017:40
Fafo-notat 2017:03
Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård, Marit Skivenes og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2017:04
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2017:09
Fafo-notat 2016:22
Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2016:34
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2016:33
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2016:32
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2016:18
Fafo-rapport 2016:05
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2015:10
Mona Bråten og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2015:42
Fafo-rapport 2015:34
Fafo-rapport 2015:25
Sissel C. Trygstad og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2015:17
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Bård Jordfald, Merethe Dotterud Leiren, Tor-Olav Nævestad, Kåre H. Skollerud, Henrik Sternberg og Tommy Tranvik
Fafo-rapport 2014:58
Mona Bråten, Eirik Albrechtsen, Rolf K. Andersen, Tuva Tovslid og Reidun Værnes
Fafo-rapport 2014:54
Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2014:55
Beret Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2014:38
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard, Heidi Nicolaisen og Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2014:02
Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfald og Mona Bråten
Fafo-rapport 2014:03
Sissel C. Trygstad, Marit Skivenes, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2014:05
Sol Skinnarland og Magnus Mühlbradt
Fafo-rapport 2014:19
Sol Skinnarland and Magnus Mühlbradt
Fafo-report 2014:28
Fafo-rapport 2014:30
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2013:12
Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2013:41
Fafo-rapport 2013:34
Mona Bråten og Heidi Nicolaisen
Fafo-rapport 2013:32
Vidar Bakkeli og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2013:25
Ingunn Bjørkhaug, May-Len Skilbrei og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2013:19
Øyvind M. Berge, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2013:03
Mona Bråten, Inger Beate Hovi, Ragnhild Steen Jensen, Merethe Dotterud Leiren og Kåre H. Skollerud
Fafo-notat 2013:16
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen
Fafo-notat 2013:01
Sissel C. Trygstad, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2012:59
Bård Jordfald og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2012:54
Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2012:52
Mona Bråten og Tommy Tranvik
Fafo-rapport 2012:50
Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos
Fafo-notat 2012:16
Fafo-notat 2012:14
Rolf K. Andersen og Mona Bråten
Fafo-rapport 2011:29
Sissel C. Trygstad, Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2011:18
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2011:10
Torgeir Aarvaag Stokke, Øyvind M. Berge og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2010:42
Kirsti Jacobsen, Leif E. Moland, Terje Pettersen
Fafo-rapport 2010:26 / STAMI-rapport Nr 7 Årgang 11
Fafo-rapport 2010:22
Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2010:18
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Brita Gjerstad og Jorunn Tharaldsen
Fafo-rapport 2009:51
Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2009:35
Fafo-rapport 2009:16
Mona Bråten, Rolf K. Andersen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2008:20
Fafo-rapport 2007:37
Fafo-notat 2007:18
Mona Bråten og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 541
Marit Skivenes og Sissel Trygstad
Fafo-notat 2006:30
Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 482
Marit Skivenes og Sissel Trygstad
Fafo-notat 2005:29
Fafo-notat 2005:14
Jon Anders Drøpping, Tove Midtsundstad og Tina Østberg
Fafo-notat 2005:05
Marit Skivenes og Sissel Trygstad
Fafo-notat 2005:04
Kari Folkenborg og Bård Jordfald
Fafo-rapport 421
Martin Byrkjeland og Anne Britt Djuve
Fafo-notat 2003:12
Heidi Gautun og Arne Grønningsæter
Fafo-rapport 403
Eivind Falkum, Line Eldring og Tom Colbjørnsen (red.)
Fafo-rapport 324
Martin Byrkjeland
Fafo-rapport 261
Thore K. Karlsen
Fafo-rapport 248
Martin Byrkjeland
Andre Fafo-utgivelser
Leif E. Moland
Fafo-rapport 221
Fafo-rapport 216
Fafo-rapport 160
Hanne Bogen, Erik Hansen og Liv Jorunn Stokke
Fafo-rapport 158
Tom Christian Pape
Fafo-rapport 149
Other Fafo-publications
Liv Tørres, Jon Erik Dølvik og Dag Olberg
Fafo-rapport 107
Fafo-rapport 093
Andre Fafo-utgivelser
Tom Colbjørnsen og Gudmund Hernes
Fafo-rapport 009

Sissel Trygstad, Trine P. Larsen & Kristine Nergaard

Dealing with austerity and migration in the northern European cleaning sector
Social partner strategies to strengthen wage floors

Marit Skivenes and Sissel C. Trygstad

Whistleblowing in Local Government
An Empirical Study of Contact Patterns and Whistleblowing in 20 Norwegian Municipalities
Scandinavian Political Studies

Sissel C. Trygstad

Ytringsfrihet i arbeidslivet
Sosiologisk tidsskrift
E-Journal of international and comparative Labour Studies
Søkelys på arbeidslivet

Kjersti Melberg, Kari Anne Holte og Astrid Solberg, Mona Bråten og Rolf Andersen

Arbeidstakermedvirkning i petroleumsnæringen og på store byggeplasser

Poulson, O.M., Fridriksson, J.F., Tomasson, K., Midtsundstad, T.I., Mehlum, I.S., Hilsen, A.I., Nilsson, K., Albin, M..

Working environment and work retention

Sissel Trygstad og Anne Mette Ødegård

Varsling i arbeidslivet

Øystein Fossen, Eivind Falkum & Olav Niri Talberg

Evaluering av Verneombudstjenesten i Statoil UPN

A.I.Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik

Utredning om seniorer og omstilling

ngelstad, Fredrik / Larsen, Håkon / Rogstad, Jon / Steen-Johnsen, Kari

Institutional Change in the Public Sphere
Views on the Nordic Model

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

Åpenhet, ytring og varsling

Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad

Verre for varslere

T. Midtsundstad

Arbeidsmiljøet avgjør
LO Aktuelt

Mona Bråten, Rolf K. Andersen, Line Eldring og Anne Mette Ødegård

Norwegian construction: More migrant labour – less health and safety?