Fagorganisering, arbeidsgiverorganisering og tariffavtaler

Arbeidslivets organiserte parter, arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner, spiller en viktig rolle i norsk arbeidsliv. Partene forhandler om lønn og andre arbeidsvilkår gjennom tariffavtaler, og disse avtalene regulerer også partenes rettigheter og plikter.

 

Organisering i arbeidslivet

Kontakt

Forskere

Forskningskoordinator
Ragnhild Steen Jensen
Fafo-notat 2019:26
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Fafo-notat 2019:27
Kristin Jesnes og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2019:22
Fafo-rapport 2019:18
Sissel C. Trygstad, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Elin Svarstad
Fafo-notat 2019:18
Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen
Fafo-notat 2019:17
Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad
Fafo-notat 2019:16
Jon Erik Dølvik og Johan Røed Steen
Fafo-notat 2019:15
Kristine Nergaard og Elin Svarstad
Fafo-notat 2019:14
Kristin Alsos, Ann Cecilie Bergene, Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Karin Ibenholt og Rolf Røtnes
Fafo-rapport 2019:05
Anne Mette Ødegård, Johan Røed Steen og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2019:12
Kristian Takvam Kindt and Heba Khalil
Fafo-paper 2018:24
Johan Røed Steen og Kristine Nergaard
Fafo-notat 2018:15
Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2018:28
Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2018:24
Jon Erik Dølvik and Paul Marginson
Fafo-paper 2018:18
Åsmund Arup Seip, Johan Røed Steen og Beate Sletvold Øistad
Fafo-notat 2018:14
Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:12
Fafo-notat 2018:07
Kristin Jesnes og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2018:10
Kristin Alsos og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:02
Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2018:08
Fafo-notat 2018:04
Kristine Nergaard
Fafo-notat 2018:05
Fafo-notat 2018:02
Johan Røed Steen og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2017:27
Dag Olberg, Johan Røed Steen og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2017:14
Silje Andresen, Anne Hege Strand og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2017:32
Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard og Dag Olberg
Fafo-rapport 2017:15
Kristine Nergaard og Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2016:01
Kristine Nergaard
Fafo-notat 2015:07
Kristin Jesnes, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2015:30
Fafo-report 2015:38
Fafo-rapport 2015:36
Fafo-rapport 2013:55
Øyvind M. Berge, Jørgen Svalund og Tom Erik Vennesland
Fafo-rapport 2013:16
Kristine Nergaard, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2013:10
Fafo-rapport 2013:08
Fafo-notat 2013:10
Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2012:40
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2012:15
Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-rapport 2011:15
Mona Bråten og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2008:15
Fafo-notat 2007:12
Fafo-rapport 520
Monica Lund og Jon Horgen Friberg
Fafo-rapport 495
Fafo-rapport 486
Sissel Trygstad og Nina M. Kristiansen Skalle
Fafo-rapport 473
Fafo-rapport 450
Monica Lund og Jon Horgen Friberg
Fafo-rapport 446
Kristine Nergaard og Kari Folkenborg
Fafo-rapport 441
Inger Lise Skog Hansen og Espen Løken
Fafo-rapport 438
Espen Løken og Arne Pape
Fafo-rapport 437
Fafo-notat 2004:9
Håvard Lismoen og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-notat 2004:19
Fafo-notat 2004:15
Fafo-notat 2004:14
Stein Gunnes
Fafo-notat 2004:13
Inger Lise Skog Hansen
Fafo-notat 2004:12
Fafo-notat 2004:11
Nina Kristiansen Skalle
Fafo-notat 2004:08
Fafo-notat 2004:07
Tove Midtsundstad
Fafo-notat 2004:04
Andre Fafo-utgivelser
Nina-M Kristiansen Skalle
Fafo-rapport 416
Heidi Nicolaisen, Nina Kristiansen Skalle, Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 400
Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-rapport 398
Fafo-rapport 397
Fafo-rapport 396
Elin Svensen og Barbro Svensson
Fafo-rapport 392
Fafo-notat 2002:20
Fafo-notat 2002:09
Jorun Andreassen og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 361
Fafo-rapport 348
Fafo-notat 2001:14
Fafo-notat 2001:13
Fafo-notat 2001:04
Kristine Nergaard og Arne Pape
Fafo-rapport 343
Liv Tørres
Fafo-report 328
Dag Olberg og Bård Jordfald
Fafo-rapport 327
Lena C. Endresen and Bjørne Grimsrud
Fafo-paper 2000:05
Fafo-notat 2000:15
Fafo-notat 2000:13
Fafo-notat 2000:10
Mona Bråten og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2000:02
Torgeir Aarvaag Stokke, Jon Erik Dølvik and Kristine Nergaard
Other Fafo-publications
Fafo-rapport 252
Fafo-rapport 246
Jens Chr. Andvig, Bjørne Grimsrud og Arne Melchior
Fafo-rapport 244
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 243
Fafo-notat 1998:03
Siv Øverås og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 239
Fafo-report 238
Inger Marie Hagen og Arne Pape
Fafo-rapport 227
Nina Berg, Knut Grove, Tori Grytli og Torunn Olsen
Fafo-rapport 1997
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 203
Else Ragni Yttredal
Fafo-notat 1996:07
Fafo-notat 1995:13
Jon Erik Dølvik
Fafo-notat 1995:11
Fafo-notat 1995:09
Fafo-rapport 172
Fafo-rapport 168
Jon Erik Dølvik og Torunn Olsen
Fafo-notat 1994:08
Kristine Nergaard
Fafo-rapport 157
Leif Moland og Ole Roger Sandstad
Fafo-rapport 142
Fafo-rapport 140
Jon Erik Dølvik
Fafo-notat 816
Jon Erik Dølvik, Jon M. Hippe, Axel W. Pedersen og Dag Stokland
Fafo-rapport 128
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red)
Fafo-rapport 124
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red)
Fafo-rapport 122
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red)
Fafo-rapport 121
Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-rapport 112
Ivar Lødemel
Fafo-rapport 111
Axel West Pedersen
Fafo-rapport 110
Liv Tørres, Jon Erik Dølvik og Dag Olberg
Fafo-rapport 107
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 108
Fafo-rapport 106
Fafo-rapport 103
Jon Erik Dølvik, Dag Olberg og Dag Stokland
Fafo-rapport 102
Dag Odnes, Andreas Hompland, Arne Pape og Terje Rød Larsen (red.)
Fafo-rapport 098
Fafo-rapport 095
Fafo-notat 810
Fafo-notat 809
Andre Fafo-utgivelser
Arvid Fennefoss
Fafo-rapport 081
Tom Colbjørnsen, Arvid Fennefoss, Gudmund Hernes
Fafo-rapport 043
Gudmund Hernes og Atle Marøen
Fafo-rapport 042
Arvid Fennefoss, Tom Colbjørnsen og Olav Korsnes
Fafo-rapport 029

Jens Arnholtz, Guglielmo Meardi, Johannes Oldervoll

Collective wage bargaining under strain in northern European construction
Resisting institutional drift?

Torsten Müller, Jon Erik Dølvik, Christian Ibsen, Thorsten Schulten

The manufacturing sector: Still an anchor for pattern bargaining within and across countries?

Dølvik, J. E., Marginson, P., Alsos, K., Arnholtz, J., Meardi, G., Müller, T. & Trygstad, S.

Collective wage regulation in northern Europe under strain
Multiple drivers of change and differing responses

Jon Erik Dølvik & Paul Marginson

Cross-sectoral coordination and regulation of wage determination in northern Europe
Divergent responses to multiple external pressures

Hansen, Nana Wesley and Åsmund Arup Seip

Government employers in Sweden, Denmark and Norway
European Journal of Industrial Relations

Kristine Nergaard, Erling Barth og Harald Dale-Olsen

Lavere organisasjonsgrad, et spørsmål om nykommere?
Transfer: European Review of Labour and Research

Svalund, J., G. B. Casinowsky, Dølvik, J. E. Håkansson, K,Jarvensivu, A., Kervinen, H., Møberg, R. J., Piirainen, T.

Stress testing the Nordic models: Manufacturing labour adjustments during crisis
European Journal of Industrial Relations
Arbeidsrett og arbeidsliv

J. Arrowsmith, Heidi Nicolaisen, B. Bechter and R. Nonell

The Management of Variable Pay in Banking: Forms and Rationales in Four European Countries
Bullentin of Comparative Labour Relations

Arild H. Steen, Kristine Nergaard & Ida Drange

Organisering av uorganiserte

Kristine Nergaard

Trade Unions in Norway
Coordinated Wage Bargaining and Workplace Level Codetermination

Åsmund Arup Seip, Kristin Alsos & Pål Nygaard

I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år

Engelstad, F., J. Svalund, I. M. Hagen og A. E. Storvik

Makt og demokrati i arbeidslivet
Trygd & Pensjon (tidl. Skattebetaleren)