Den nordiske modellen

De nordiske landene troner øverst på internasjonale kåringer for levestandard, noe som forklares med den nordiske samfunnsmodellen. Sentrale trekk ved modellen er økonomisk styring, offentlig velferdspolitikk, sterke parter og et organiserte arbeidsliv. Disse elementene skal sikre økonomisk vekst, sysselsetting, koordinert lønnsdannelse, universelle velferdsordninger og samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Modellen har vist seg levedyktig gjennom kriser, og har klart å kombinere effektivitet og likhet.

Mange av Fafos prosjekter handler om deler av den nordiske modellen. På denne siden finner du prosjekter og publikasjoner som undersøker modellen som helhet, eller de delene som betegnes arbeidslivsmodellen og velferdsmodellen. Fafo har siden 1980-tallet gjennomført en rekke komparative studier av utviklingen i nasjonale arbeidslivs- og velferdsregimer i Norden og Europa. I mange av disse prosjektene har vi samarbeidet med nordiske og internasjonale arbeidslivsforskere.

I dI 2014 ble prosjektet NordMod2030 avsluttet. Dette ble ledet av Fafo, med deltakelse fra forskere fra alle de nordiske landene. Formålet var å belyse hvordan nasjonale og internasjonale utviklingstrekk har påvirket modellen, og hvilke utfordringer den står overfor. I perioden 2017-2020 leder Fafo prosjektet Future of work, med samarbeidspartnere fra de fem nordiske landene. Sentrale tema er hvordan digitalisering og annet teknologiutvikling, plattformarbeid og nye typer tilknytningsformer vil påvirke de nordiske arbeidsmarkedene i tiden framover.

Den nordiske modellen

Kontakt

Forskere

Forsker I
Daglig leder
Forsker
Forskningsleder
Sissel C. Trygstad, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Elin Svarstad
Fafo-notat 2019:18
Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen
Fafo-notat 2019:17
Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad
Fafo-notat 2019:16
Jon Erik Dølvik og Johan Røed Steen
Fafo-notat 2019:15
Kristine Nergaard og Elin Svarstad
Fafo-notat 2019:14
Bertil Rolandsson, Jon Erik Dølvik, Anna Hedenus, Johan Røed Steen, Anna Ilsøe, Trine Pernille Larsen, Tuomo Alasoini, Elisabeth Hjelm
Sigurd M.N. Oppegaard, Anna Ilsøe, Kristin Jesnes, Bertil Rolandsson and Antti Saloniemi
Fafo-report 2016:38
Fafo-paper 2016:01
Arne Backer Grønningsæter and Svein Erik Stave
Other Fafo-publications 2015
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2015:18
Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe and Bård Jordfald
Fafo-report 2015:07
Katrín Ólafsdóttir and Stefán Ólafsson
Fafo-report 2014:13
Fafo-rapport 2014:41
Tone Fløtten, Jon Kvist, Lilja Mósesdóttir og Lisbeth Pedersen
Fafo-rapport 2014:42
Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2014:46
Steffen Lehndorff
Fafo-paper 2014:07
Søren Kaj Andersen, Jon Erik Dølvik og Christian Lyhne Ibsen
Fafo-rapport 2014:08
Tomas Berglund & Ingrid Esser
Fafo-rapport 2014:10
Fafo-report 2014:26
Jon M. Hippe og Øyvind Berge m.fl.
Fafo-rapport 2013:15
Tone Fløtten, Åsmund Hermansen, Anne Hege Strand og Kristian Rose Tronstad
Fafo-rapport 2013:14
Fafo-rapport 2013:13
Richard B. Freeman
Fafo-report 2013:22
Fafo-notat 2013:07
Gudmund Hernes
Fafo-rapport 2007:09
Gudmund Hernes
Fafo-notat 2006:25
Torgeir Aarvaag Stokke, Jon Erik Dølvik and Kristine Nergaard
Other Fafo-publications
Other Fafo-publications
Kåre Hagen og Jon M. Hippe (red)
Fafo-rapport 092

Engelstad, Fredrik / Larsen, Håkon / Rogstad, Jon / Steen-Johnsen, Kari

Introduction: The Public Sphere in Change. Institutional Perspectives on Neo-corporatist Society

Hansen, Nana Wesley and Åsmund Arup Seip

Government employers in Sweden, Denmark and Norway

European Journal of Industrial Relations

Engelstad, Fredrik / Larsen, Håkon / Rogstad, Jon

The Public Sphere in the Nordic Model

Jon Erik Dølvik and Andrew Martin

From Crisis to Crisis
European Social Models and Labour Markets Outcomes in the Era of Monetary Integration

Jon Erik Dølvik and Andrew Martin

Introduction

Jon Erik Dølvik, J. G. Andersen and J. Vartiainen

The Nordic Social Models
Consolidation and Flexible Adaptation

Andrew Martin and Jon Erik Dølvik

Conclusion

Tone Fløtten, Arne Grønningsæter, Jon M. Hippe og Jon Christensen

Den reformerte velferdsstaten – en ny samfunnskontrakt

Mona Bråten, Jon Erik Dølvik, Frode Longva og Arild H. Steen

Norwegian Labour Market Institutions and Regulations

Marianne Jenum Hotvedt, Natalie Videbæk Munkholm, Dagný Aradóttir Pind, Annamaria Westregård, Marjo Ylhäinen and Kristin Alsos

The future of Nordic labour law
Facing the challenges of changing labour relations

Jon Erik Dølvik and Johan Røed Steen

The Nordic future of work
Drivers, institutions, and politics

Jon Erik Dølvik and Andrew Martin (eds.)

European Social Models From Crisis to Crisis:
Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration

ngelstad, Fredrik / Larsen, Håkon / Rogstad, Jon / Steen-Johnsen, Kari

Institutional Change in the Public Sphere
Views on the Nordic Model

Jon Erik Dølvik and Andrew Martin

European Social Models from Crisis to Crisis
Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration

Lars Magnusson, Henning Jorgensen and Jon Erik Dølvik

The Nordic approach to growth and welfare

Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Gudmund Hernes og Jon M. Hippe

Hamskifte. Den norske modellen i endring

Gudmund Hernes og Jon M. Hippe

Kollektivistisk individualisme. Epilog

Prosjektleder: Åsmund Arup Seip
Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anne Mette Ødegård
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Bård Jordfald
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter