Fag- og yrkesopplæring

Utdanning er et viktig politisk virkemiddel for å oppnå høy deltakelse i arbeids- og samfunnslivet, og offentlig finansiert utdanning er et kjerneelement i den nordiske velferds- og arbeidslivsmodellen. I Norge har retten til gratis videregående opplæring bidratt til at nesten alle unge går rett fra ungdomsskolen og over i videregående opplæring. Om lag halvparten av elevene begynner på en yrkesfaglig utdanning. Fag- og yrkesopplæringen utgjør derfor en viktig del av utdanningssystemet.

Den norske modellen for fag- og yrkesopplæring skiller seg ut i internasjonal sammenheng. Modellen bygger på den klassiske lærlingetradisjonen, der arbeidsgiverne står for en stor del av opplæringen. Partene i arbeidslivet har innflytelse på innholdet i utdanningen gjennom etablerte strukturer for trepartssamarbeid. Samtidig har offentlige myndigheter et større ansvar enn det som er vanlig i land med en mer tradisjonell fagopplæringsmodell, som Tyskland, Østerrike og Sveits.

Fag- og yrkesopplæringen har vært et viktig forskningsfelt på Fafo siden tidlig på 1990-tallet. Forskningstemaene omfatter blant annet samarbeid mellom skole og arbeidsliv, potensialet for økning av antall læreplasser, arbeidsmarkedet for nyutdannede fagarbeidere, og forutsetninger for etablering av nye lærefag. Det nordiske Nord-VET-prosjektet (nord-vet.dk) var et komparativt forskningsprosjekt der formålet var å undersøke styrker og svakheter i yrkesutdanningen i fire nordiske land. For tiden leder Fafo et internasjonalt forskningsprosjekt, Moving trades/Fag på vandring. I dette prosjektet undersøker vi blant annet hvordan økt arbeidsmigrasjon etter EU-utvidelsen påvirker arbeidsgivernes insentiver for å ta inn lærlinger og rekruttere faglært arbeidskraft.

Fag- og yrkesopplæring

Kontakt

Forskere

Forsker (permisjon)
Forsker I
Forsker
Forskningsleder, professor
Forsker
Rolf K. Andersen, Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2019:09
Mathilde Bjørnset
Fafo-notat 2019:08
Rolf K. Andersen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2019:10
Fafo-rapport 2019:07
Mathilde Bjørnset, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2018:42
Mona Bråten og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2018:25
Johan Røed Steen, Johannes Oldervoll, Mikkel Myhre Walbækken og Rolf Røtnes
Fafo-rapport 2018:14
Ragnhild Steen Jensen og Nina K. Lidahl
Fafo-notat 2018:10
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2018:01
Fafo-notat 2017:08
Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2017:33
Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2017:11
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2017:01
Silje Andresen, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Johannes Oldervoll og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2016:18
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2016:37
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2016:20
Rolf K. Andersen og Silje Andresen
Fafo-rapport 2016:31
Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen og Oddbjørn Raaum
Fafo-notat 2016:11
Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-notat 2016:15
Fafo-rapport 2016:09
Anna Hagen Tønder og Sol Skinnarland
Fafo-rapport 2016:10
Anna Hagen Tønder, Tove Mogstad Aspøy og Kaja Reegård
Fafo-notat 2015:05
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård, Idunn Seland og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2015:12
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Fafo-notat 2014:12
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2015:46
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Fafo-notat 2015:02
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2014:10
Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2014:36
Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2013:05
Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2012:61
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2012:47
Trine Deichman-Sørensen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2012:36
Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2011:36
Torgeir Nyen, Terje Næss, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2011:28
Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2011:11
Anna Hagen og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2010:41
Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2010:12
Gudmund Hernes
Fafo-rapport 2010:03
Fafo-notat 2010:23
Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2008:29
Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg
Fafo-notat 2008:27
Marjan Nadim og Anna Hagen
Fafo-rapport 2007:35
Fafo-rapport 540
Sigmund Aslesen
Fafo-notat 2003:15
Fafo-notat 2003:09
Anna Hagen og Elin Svensen
Fafo-rapport 394
Anna Hagen, Elin Svensen og Kari Folkenborg
Fafo-rapport 388
Anna Hagen, Jorunn S. Borgen, Leif E. Moland
Fafo-rapport 383
Kari Folkenborg og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 382
Fafo-notat 2002:14
Sveinung Skule og Bjørn Andersen
Fafo-rapport 363
Tina Østberg
Fafo-rapport 326
Sigmund Aslesen og Ove Langeland
Fafo-notat 2000:18
Fafo-notat 2000:11
Fafo-rapport 265
Jens B. Grøgaard, Tove Midtsundstad og Marit Egge
Fafo-rapport 263
Marit Egge
Fafo-rapport 259
Lisbet Berg
Fafo-rapport 258
Eifred Markussen
Fafo-notat 1998:14
Fafo-rapport 209
Eifred Markussen
Fafo-notat 1995:14
Fafo-rapport 172
Thore K. Karlsen og Hanne Bogen
Fafo-notat 1994:09
Jens B. Grøgaard
Fafo-rapport 146
Thore K. Karlsen
Fafo-rapport 115

Mona Bråten & Anna Hagen Tønder

En utdanning til randsonen?
Barne- og ungdomsarbeiderfagets plass i arbeidslivet

Søkelys på arbeidslivet

Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen & Oddbjørn Raaum

Economic returns to adult vocational qualifications

Journal of Education and Work

Tove Mogstad Aspøy

Job quality through upskilling?
The case of the cleaning industry in the collective system of Norway

Journal of Education and Work

Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen & Oddbjørn Raaum

Adult Vocational Qualifications Reduce the Social Gradient in Education

Social Inclusion

Daniel Persson Thunqvist, Anna Hagen Tønder, Kaja Reegård

A tale of two reforms: Institutional change in vocational education and training in Norway and Sweden in the 1990s

European Educational Research Journal

Anna Hagen Tønder & Tove Mogstad Aspøy

When Work Comes First: Young Adults in Vocational Education and Training in Norway

International Journal for Research in Vocational Education and Training

Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen og Oddbjørn Raaum

Fagbrev i voksen alder

Lars J. Kirkebøen, Gaute Eielsen, Marte Rønning, Susann Strømsvåg, Silje Andresen, Kaja Reegård, Jon Rogstad, Jan Erik Berge og Lena Lindenskov

Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og VG1
Foreløpig beskrivelse av utforming og gjennomføring av tiltak

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Yrkesfagene under press

Prosjektleder: Anne Mette Ødegård
Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Torgeir Nyen

Prosjektleder: Karen Evelyn Hauge, Frischsenteret
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anna Hagen Tønder
Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anna Hagen Tønder
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Torgeir Nyen
Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anna Hagen Tønder
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Jon Rogstad
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Jon Rogstad
Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Johan Røed Steen
Prosjektslutt: 2019
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Mathilde Bjørnset

Prosjektleder: Kaja Reegård
Prosjektslutt: 2019
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Torgeir Nyen
Prosjektslutt: 2017
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Ragnhild Steen Jensen
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Anna Hagen Tønder
Prosjektslutt: 2017
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Anna Hagen Tønder
Prosjektslutt: 2016
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Anna Hagen Tønder
Prosjektslutt: 2016
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Mogstad Aspøy
Prosjektslutt: 2015
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Torgeir Nyen
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Torgeir Nyen
Prosjektslutt: 2016
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Torgeir Nyen
Prosjektslutt: 2015
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Anna Hagen Tønder
Prosjektslutt: 2016
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Anna Hagen Tønder
Prosjektslutt: 2015
Fullførte prosjekter