Hjelpetabell publisering

Andre publikasjoner - hjelpetabell

Denne siden benyttes til å sette opp tabeller over publikasjoner for å finne kategoriene. Den er ment bare til internt bruk.

Skriv ut:
Tittel Forfattere Aktiv forsker Fafo-forfatter Kategori
Mammavakten   Ellen Katrine Kallander 2021 Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hurtigtutrydding av fattigdom Kristin Dalen & Mona Christophersen Kristin Dalen Mona Christophersen 2020 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Også næringslivet skal respektere reglene om beskyttelse av sivile i krig Mads Harlem & Mark Taylor Mark Taylor 2020 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
«Leder» i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 1/2020 Beret Bråten og Mari Teigen Beret Bråten 2020 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
«Leder» i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 2/2020 Beret Bråten og Mari Teigen Beret Bråten 2020 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Smittevern og sosial distanse utfordrer grunnleggende behov for nærhet Birgitta Haga Gripsrud , Ellen Ramvi, Lisbeth Thoresen & Beret Bråten Beret Bråten 2020 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Ungdom på utsiden, kronikk i Dagsavisen Ketil Bråthen & Terje Olsen Terje Olsen 2020 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Norge har ingen stemme, kronikk i Dagsavisen Vaagland Karin Karin Vaagland 2020 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Being inclusive when talking about diversity Silje Andresen Silje Andresen 2020 Artikler, kronikker, debattinnlegg
Labour Migration to Norway Anne Mette Ødegård Anne Mette Ødegård 2020 Artikler, kronikker, debattinnlegg
FAKTAARK: Bidrar virksomhetenes seniortiltak til lengre yrkeskarrierer? Tove Midtsundstad Tove Midtsundstad 2019 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Det er de mest utsatte elevene som befinner seg i fraværsgrensens dødvinkel Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Marie Gjefsen, Marianne Takvam Kindt & Jon Rogstad Marianne Takvam Kindt 2019 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Stridstemaene i arbeidslivet blir ikke borte ved utmelding av EØS Jon Erik Dølvik Jon Erik Dølvik 2019 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
EØS-striden i fagrørsla Jon Erik Dølvik Jon Erik Dølvik 2019 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
'Pensjon er blitt litt som lotto' Tove Midtsundstad Tove Midtsundstad 2019 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Tilpasning til nye aldersgrenser for stillingsvern Tove Midtsundstad Tove Midtsundstad 2019 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
«Leder» i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 1/2019 Beret Bråten og Mari Teigen Beret Bråten 2019 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
«Leder» i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 2/2019 Beret Bråten og Mari Teigen Beret Bråten 2019 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
«Leder» i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 3/2019 Beret Bråten og Mari Teigen Beret Bråten 2019 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
«Leder» i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 4/2019 Beret Bråten og Mari Teigen Beret Bråten 2019 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Svårt att hitta en rättvis lönemodell i Norden Kristin Alsos & Kristine Nergaard Kristin Alsos Kristine Nergaard 2018 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
«Aktivistene». Bokanmeldelse Beret Bråten Beret Bråten 2018 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
“Book review: Has Democracy Failed Women?” Beret Bråten Beret Bråten 2018 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Jammehs mange sjansespill Tone Sommerfelt   2017 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Det som skjer i Afrika nå har stor symbolverdi Tone Sommerfelt   2017 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
The crisis around Lake Chad Victor Adetula   2017 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
En global utfordring Victor Adetula   2017 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
The Immunity Dilemma: Peacekeepers’ Crimes and the UN’s Response Kathleen M. Jennings   2017 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
A landscape of silence. The Dengbêj folk poets of Turkey Wendelmoet Hamelink   2016 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Arbeidsretten 100 år: Kampen mellom juss og forhandlingsmakt Åsmund Arup Seip og Kristin Alsos Åsmund Arup Seip Kristin Alsos 2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Det er mulig å beskytte barn mot krigsdeltakelse Tone Sommerfelt   2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
En fot innenfor er ikke nok Hanne Kavli Hanne Cecilie Kavli 2016 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hva skjer når kompetansen er ukjent? Henriette Lunde   2016 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hva er yrkeskvalifikasjonsdirektivet? Henriette Lunde   2016 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Nå kan utenlandske fagarbeidere endelig bli godkjent Henriette Lunde   2016 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Den vanskelige foten innenfor for innvandrede kvinner Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli Hanne Cecilie Kavli 2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Immigrant women fall out labour market again-interview Kilden Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli Hanne Cecilie Kavli 2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Verre for varslere Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad Sissel C. Trygstad Anne Mette Ødegård 2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Tillitsvalgte bidrar til å skaffe flere læreplasser Anna Hagen Tønder Anna Hagen Tønder 2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Experts oppsigelse av tariffavtalen kan gi flere konflikter Kristine Nergaard Kristine Nergaard 2016 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hotellstreiken kan tvinge frem ny praksis for lønnsnemnd. Kristine Nergaard og Kristin Alsos Kristin Alsos Kristine Nergaard 2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Helse og legeerklæring i arbeidsevnevurderingen Heidi Nicolaisen   2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hjelp eller slaveri? Anne Hatløy, Henriette Lunde, Jon Pedersen og Anne Hatløy Anne Hatløy 2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Gambia: Presidentens siste påfunn Tone Sommerfelt   2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Valget i Gambia: Da Afrikas minste land overrasket en hel verden Tone Sommerfelt   2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Yahya Jammeh's tribalism Tone Sommerfelt   2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Tariffoppgjøret 2016: Nulloppgjør og "revolusjon" i staten Åsmund Arup Seip Åsmund Arup Seip 2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Vocational Education and Training in Norway: Growth in Apprenticeships Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Anna Hagen Tønder 2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Tar appene livet av bedriftene? Kristin Jesnes og Torstein Nesheim Kristin Jesnes 2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Fem bud for forskningsbruk Tone Fløtten Tone Fløtten 2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Tar utdanning – kommer i jobb Hanne C. Kavli Hanne Cecilie Kavli 2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Skredder uten tråd Hanne C. Kavli Hanne Cecilie Kavli 2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
En liste til besvær Hanne C. Kavli Hanne Cecilie Kavli 2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
«Du er en skam for samfunnet» Olsen, Terje, Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen & Kurt Elvegård Terje Olsen 2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Bedre samspill mellom allmennleger og Nav i Vestfold Terje Olsen Terje Olsen 2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Wahhabiyya paranoia in Bamako and the new intolerance of the tolerant Tone Sommerfelt, Anne Hatløy and Kristin Jesnes Anne Hatløy Kristin Jesnes 2015 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Fare for et mer todelt arbeidsliv? Tone Fløtten og Sissel Trygstad Tone Fløtten Sissel C. Trygstad 2015 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Nytenkning av norsk midtøstenpolitikk Bård Vegar Solhjell, Silje Sønsterudbråten ogRolf Vestvik   2015 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Et farvel til frivilligheten? Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli og Silje Sønsterudbråten Hanne Cecilie Kavli 2015 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Fagorganisering i norsk arbeidsliv Kristine Nergaard Kristine Nergaard 2015 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hvem har slått på autopiloten? Sissel Trygstad og Kristine Nergaard Kristine Nergaard Sissel C. Trygstad 2015 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Samarbeidsmodellen i oppløsning? Sissel Trygstad og Kristine Nergaard Kristine Nergaard Sissel C. Trygstad 2015 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Kurdish music can no longer be erased from our ears Wendelmoet Hamelink   2015 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Engangsstønad ved fødsel Grambo, A-C. & Nicolaisen, H.   2015 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
A’en i arbeidsevnevurderingen – praksis og dilemmaer Heidi Nicolaisen   2015 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Arbeidsevnevurderingen: Reell Brukermedvirkning? Heidi Nicolaisen og Ivar Andreas Åsland Lima   2015 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Bakgrunn for lønnsoppgjøret 2015 Åsmund Arup Seip Åsmund Arup Seip 2015 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Formidlingsøkonomi, ikke delingsøkonomi Kristin Jesnes og Torstein Nesheim Kristin Jesnes 2015 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Bokanmeldelse: Liza Reisel & Mari Teigen (red.) Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet Beret Bråten Beret Bråten 2015 Artikler, kronikker, debattinnlegg
Solidaransvar for lønn – effektivt, men lite brukt Kristin Alsos og Line Eldring Kristin Alsos 2014 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Farlig folketelling Kristin Dalen, Kristin Jesnes og Marte Nilsen Kristin Jesnes Kristin Dalen 2014 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Kan ikke, vil ikke, får ikke? Hanne Cecilie Kavli Hanne Cecilie Kavli 2014 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Offer for egen suksess? Jon Erik Dølvik og Kristine Nergaard Kristine Nergaard Jon Erik Dølvik 2014 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Tariffoppgjøret 2014 Åsmund Arup Seip Åsmund Arup Seip 2014 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Oppsummering av tariffoppgjøret 2013 Åsmund Arup Seip Åsmund Arup Seip 2014 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Høyt henger de - og marginaliserte er de? Om vurderingshierarkier i kjønns-, klasse- og minoritetsforskningen Beret Bråten Beret Bråten 2014 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Seniorpolitikk etter pensjonsreformen T. Midtsundstad og J. M. Hippe Tove Midtsundstad 2013 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hvem snakker med de frafalne? Kaja Reegård og Jon Rogstad   2013 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Alle er i mot "sosial dumping", men... Line Eldring og Anne Mette Ødegård   2013 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Sosial dumping - virker tiltakene? Line Eldring   2013 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Befolkningen åpner for reformdebatt Tone Fløtten og Jon M. Hippe Tone Fløtten 2013 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Nordisk barnefattigdom – et problem å bry seg om? Tone Fløtten Tone Fløtten 2013 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hvor går grensen for fattigdom? Tone Fløtten Tone Fløtten 2013 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
For få i arbeid Hanne Cecilie Kavli Hanne Cecilie Kavli 2013 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hva er problemet? Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen Kristine Nergaard 2013 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Miljøterapeutteam i barneverntjenesten – skreddersøm i et kunnskapsbasert barnevern? Angel, B.A. og Grønningsæter, A.B. Arne Backer Grønningsæter 2013 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Løsninger på deltidsutfordringen – ingen «quick fix» Heidi Nicolaisen   2013 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Bokanmeldelse av "Norsk likestillingshistorie 1814-2013" Beret Bråten Beret Bråten 2013 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Behov og muligheter for tilrettelegging T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2012 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Seniortiltakene – vet vi hva som virker? A. I. Hilsen og T. Midtsundstad Tove Midtsundstad Anne Inga Hilsen 2012 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hvordan beholde, utvikle og overføre kompetanse? Anne Inga Hilsen og Anna Hagen Tønder Anne Inga Hilsen Anna Hagen Tønder 2012 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Kjappe konklusjoner Anette Brunovskis and May-Len Skilbrei Anette Brunovskis 2012 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
En europeisk lovfestet minstelønn? Kristin Alsos og Line Eldring Kristin Alsos 2012 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Fattigdom i moderne velferdssamfunn Tone Fløtten Tone Fløtten 2012 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Elsker vi demokratiet? Jon Rogstad   2012 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Står støtt etter skjelvet Kristin Dalen og Hedda Flatø Hedda Flatø Kristin Dalen 2012 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Streik for knapper og glansbilder Åsmund Arup Seip Åsmund Arup Seip 2012 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Oppsummering av tariffoppgjøret 2012. Streik i stat og kommune. Åsmund Arup Seip Åsmund Arup Seip 2012 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Seniorgoder uten effekt? Tove Midtsundstad og Hanne Bogen Tove Midtsundstad 2011 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Posted workers in Norway: Win-win or lose-lose? Line Eldring   2011 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Ufrivillig deltid – også et problem i privat sektor Kristine Nergaard og Mona Bråten Kristine Nergaard Mona Bråten 2011 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Is Job Creation in Haiti an Obstacle to Reconstruction? Henriette Lunde og Amsale Temesgen   2011 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
En langtidsfrisk arbeidsplass – fortellingen om et sykehus som går nye veier Anne Inga Hilsen Anne Inga Hilsen 2011 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Arbeidsmiljøet avgjør T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2010 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Det er på arbeidsplassen det må skje T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2010 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Migrant domestic workers – beyond regulation regimes? Kristin Alsos and Line Eldring Kristin Alsos 2010 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Rene hjem, svarte penger Line Eldring og Kristin Alsos Kristin Alsos 2010 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Nye utfordringer – gamle løsninger Hanne Cecilie Kavli og May Len Skilbrei Hanne Cecilie Kavli 2010 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
IA – ekskludering i praksis Hilde Haualand og Hanne Cecilie Kavli Hanne Cecilie Kavli 2010 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Haiti – hva nå? Henriette Lunde   2010 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Den norske fattigdommen kan ikke fjernes uten å ta valg som svir Tone Fløtten Tone Fløtten 2009 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Kreftrammedes økonomi er god, men mange er misfornøyde med støtte fra det offentlige Tone Fløtten, Steffen Torp og Jon Syse Tone Fløtten 2009 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Liv og ære Jon Rogstad   2009 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
AFP - syndebukk og redningsplanke T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2008 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hva skjer med uførepensjonen? T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2008 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Når er en bror en bror? Tone Sommerfelt   2008 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Men hva gir lønnsomhet? Ragnhild Steen Jensen Ragnhild Steen Jensen 2008 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hvilket mangfold? Jon Rogstad   2008 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Arbeidslivets klemmer. Paradokser i det nye arbeidslivet Heidi Nicolaisen   2008 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Sliternes pensjon T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2007 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hvem taper på den nye AFP-ordningen? T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2007 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
AFP fra A til Å... T. Midtsundstad og H.Jacobsen Tove Midtsundstad 2007 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Polish construction in the wake of EU enlargement Paulina Trevena & Line Eldring   2007 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Når ofre for menneskehandel sier nei til hjelp Anette Brunovskis Anette Brunovskis 2007 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Rikdom i Likhets-Norge Johan Christensen, Tone Fløtten og Jon M. Hippe Tone Fløtten 2007 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Etniske nettverk – demokratiets hodepine? Jon Rogstad   2007 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Vi, de andre og valget Jon Rogstad   2007 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
God and Sheikh Adi are Perfect Wendelmoet Hamelink   2007 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Flere syke og ledige T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2006 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Extension of collective agreements: The Norwegian case. Kristin Alsos and Line Eldring Kristin Alsos 2006 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
EU enlargement two years after: mobility, effects and challenges to the Nordic labour market regimes. Jon Erik Dølvik og Line Eldring Jon Erik Dølvik 2006 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Strutsepolitikk om sexkjøp Guri Tyldum, May-Len Skilbrei og Anette Brunovskis Anette Brunovskis Guri Tyldum 2006 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Negerhorer eller ofre? Anette Brunovskis, May-Len Skilbrei og Guri Tyldum Anette Brunovskis Guri Tyldum 2006 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Virker allmenngjøring? Kristin Alsos og Line Eldring Kristin Alsos 2006 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Vi trenger en ny fattigdomsdefinisjon Axel West Pedersen, Tone Fløttenog Gudmund Hernes Tone Fløtten 2006 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Innspill - Forsøk med 6-timersdag/arbeidstidsreformer Dag Olberg   2006 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Heller pragmatisk fred enn krig Henriette Lunde og Morten Bøås   2006 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Flere valgmuligheter for AFP og fleksibel folketrygd T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2005 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hvem lurer hvem? J. M. Hippe & T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2005 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Etter pensjonsforliket J.M. Hippe, T. Midtsundstad & G. Veland Tove Midtsundstad 2005 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
AFP hjelper de svakeste T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2005 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Greit med handel med barn? Anette Brunovskis Anette Brunovskis 2005 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Urovekkende om prostitusjon Anette Brunovskis, Lise Bjerkan og Linda Dyrlid Anette Brunovskis 2005 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Næringspolitikk og likestilling Ragnhild Steen Jensen og O. Spilling Ragnhild Steen Jensen 2005 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Tre råd til Hansen Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Hanne Cecilie Kavli 2005 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Du ser det ikke før du tror det Jon Rogstad   2005 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Minoritetspolitikk Jon Rogstad   2005 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Krønikesamfunnet som forsvant Jon Rogstad   2005 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hvor mange har rett til å gå av med AFP? T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2004 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
En betydelig seniorutfordring i staten T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2004 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Inkluderende arbeidsliv på dansk T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2004 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Underemployment in South Africa Line Eldring & P. Lewis   2004 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Trafficking og prostitusjon Anette Brunovskis Anette Brunovskis 2004 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Eierskap og likestilling Ragnhild Steen Jensen Ragnhild Steen Jensen 2004 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Mobbing, personalkonflikter og arbeidsmiljø Fredrik Engelstad og Jørgen Svalund Jørgen Svalund 2004 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
En mors bekymring Jon Rogstad   2004 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
IA-avtalen: Har inspirert til forebyggende arbeid J.A. Drøpping & T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2003 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
IA-avtalen: Utfordringer i det videre arbeidet J.A. Drøpping & T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2003 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
IA-avtalen: Fortsatt lite kunnskap om tiltakenes effekter J.A. Drøpping & T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2003 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Inkluderende arbeidsliv på norsk J.A. Drøpping & T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2003 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Arbeidslivet - inkluderende og ekskluderende på samme tid T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2003 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Sammensatte årsaker til tidligpensjonering T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2003 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Melkesjokolandet? Jon Rogstad   2003 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Varisjon i avgangsmønster etter yrke og utdanningsnivå T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2002 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Finnes det hamburgere i Afrika? Line Eldring   2002 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Dilemmaer i fattigdomsdebatten Tone Fløtten Tone Fløtten 2002 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Lokal lønnspolitikk i Vestfold Åsmund Arup Seip Åsmund Arup Seip 2002 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Streikens utvikling over tid Torgeir Aarvaag Stokke og Åsmund Arup Seip Åsmund Arup Seip 2002 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Educating Shabana Jon Rogstad   2002 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Ullevål sykehus – en flerkulturell modell? Jon Rogstad og Trygve Aase   2002 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Anmeldelse av Åsmund Lundes bok "Voksne i arbeid fra avvikling til utvikling" T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2001 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
The most vulnerable: Minimum wages for domestic workers. Line Eldring   2001 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Frivillig integrering? Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli & Tina Østberg Hanne Cecilie Kavli Tina Østberg 2001 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hvem er fattige – og hvordan kan vi hjelpe? Tone Fløtten Tone Fløtten 2001 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hverdagsrasisme og rollemodeller Jon Rogstad   2001 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Tapt uskyld? Jon Rogstad   2001 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Fra ammerom til bønnerom Jon Rogstad   2001 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hotell med særklasse Jon Rogstad   2001 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Domestic Workers in Gauteng: Wage and Working Conditions. Line Eldring   2000 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Det flerkulturelle arbeidsmarkedet Jon Rogstad   2000 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hva vet vi om konkurranseutsetting? Hanne Bogen   1999 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hemmelige maktkamerater eller lekende menn? Line Eldring   1999 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Finnes det fattige i Norge? Tone Fløtten Tone Fløtten 1999 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Norsk fattigdomsgrense? Tone Fløtten Tone Fløtten 1999 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hvordan skal vi vite hva de kan? Jon Rogstad   1999 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Virker innvandrerkvotering? Jon Rogstad og Anne Britt Djuve   1998 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Å se arbeidsgivere i hvitøyet Jon Rogstad   1998 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Den vanskelige returen – Hvorfor drar så få tilbake til Bosnia? Jon Rogstad   1998 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Tiltak for arbeidsledig ungdom: Størst effekt i privat sektor Line Eldring og Jens B. Grøgaard   1996 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Stakkars Oslo Tone Fløtten Tone Fløtten 1996 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Er tiden over for overtid? Jon Rogstad   1996 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Yrke, utdanning og fagorganisering T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 1995 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Overtid som middel Jon Rogstad   1993 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Profesjonskampen tapt Åsmund Arup Seip Åsmund Arup Seip 1992 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Alle vet jo at..... Kåre Hagen og Jon M. Hippe   1991 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hvorfor sier kvinner nei? Tone Fløtten Tone Fløtten 1991 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Tre framtidsbilder for norsk eldrepolitikk Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen   1990 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Omtale av From Pyramid to Pillar. Population change and social security in Europe Jon M. Hippe   1990 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Beregninger av ulike trygdesystem Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen   1989 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Oslo – for fattig og rik Kåre Hagen og Jon M. Hippe   1984 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg

Redigeringsmeny