Hjelpetabell rapporter

Liste Fafo-rapporter

Alle Fafo-rapporter sortert etter ordrenummer.

Skriv ut:
Forfatter/tittel Serie Nettutgave Bilde Ordrenummr
Lise Lien : Sisterhood – sanitetsarbeid i fornyet drakt? Fafo-notat 2021:06 Download 10343.pdf Sisterhood  – sanitetsarbeid i fornyet drakt? 10434
Åsmund Arup Seip og Rolf K. Andersen : ABE-reformen og a-krim Fafo-notat 2021:12 Download 10349.pdf ABE-reformen og a-krim 10349
Anette Brunovskis og Anne Mette Ødegård : Menneskehandel i arbeidslivet: Oppdatert sammendragsrapport Fafo-notat 2021:11 Download 10348.pdf Menneskehandel i arbeidslivet: Oppdatert sammendragsrapport 10348
Rolf K. Andersen og Sissel Trygstad : Arbeidsforhold og tillitsvalgtrollen under covid-19 – styrke i krevende tider Fafo-notat 2021:10 Download 10347.pdf Arbeidsforhold og tillitsvalgtrollen under covid-19 – styrke i krevende tider 10347
Rolf K. Andersen og Sissel C. Trygstad : Medbestemmelse og medvirkning i krisetider Fafo-notat 2021:09 Download 10346.pdf Medbestemmelse og medvirkning i krisetider 10346
Inger Marie Hagen : Ansattevalgte styremedlemmer i offentlig eide virksomheter Fafo-notat 2021:08 Download 10345.pdf Ansattevalgte styremedlemmer i offentlig eide virksomheter 10345
Inger Marie Hagen og Elin Svarstad : Ansattes styrerepresentasjon i privat sektor Fafo-notat 2021:07 Download 10344.pdf Ansattes styrerepresentasjon i privat sektor 10344
Ketil Bråthen og Anette Brunovskis : Evaluering av Blå Kors’ gatenære tiltak og Steg for Steg Fafo-notat 2021:05 Download 10342.pdf Evaluering av Blå Kors’ gatenære tiltak og Steg for Steg 10342
Mathilde Bjørnset : Konsekvenser av Korona Fafo-notat 2021:04 Download 10341.pdf Konsekvenser  av Korona 10341
Jon Helgheim Holte og Anne Hege Strand : Digital omlegging under koronapandemien Fafo.notat 2021:03 Download 10340.pdf Digital  omlegging under koronapandemien 10340
Guri Tyldum and Ragna Lillevik : Migration policies and irregular migration into Europe Fafopaper 2021:02 Download 10339.pdf Migration policies and irregular migration into Europe 10339
Kristin Alsos og Mona Bråten : Arbeidstidsreduksjoner – en kunnskapsoppsummering Fafo-notat 2020:18 Download 10338.pdf Arbeidstidsreduksjoner – en kunnskapsoppsummering 10338
Leif E. Moland : Mulige og umulige løsninger på veien mot heltidskultur Fafo-notat 2021:01 Download 10337.pdf Mulige og umulige løsninger på veien mot heltidskultur 10337
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen : Partnership for a healthier diet, mid-term report 2019 Fafopaper 2020:16 Download 10336.pdf Partnership for a healthier diet, mid-term report 2019 10336
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen : Intensjonsavtalen for sunnere kosthold: midtveisrapport 2019 Fafo-notat 2020:15 Download 10335.pdf Intensjonsavtalen for sunnere kosthold: midtveisrapport 2019 10335
Kristin Alsos og Kristine Nergaard : Norske arbeidsgiver-organisasjoner på 2000-tallet Fafo-notat 2020:14 Download 10334.pdf Norske arbeidsgiver-organisasjoner   på 2000-tallet 10334
Nerina Weiss og Anne Hege Strand : Jeg vet og Snakke sammen: Verktøyenes endringsteorier Fafo-notat 2020:13 Download 10333.pdf Jeg vet og Snakke sammen: Verktøyenes endringsteorier 10333
Kristine Nergaard : Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2018/2019 Fafo-notat 2020:12 Download 10332.pdf Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning  og arbeidskonflikter 2018/2019 10332
Jon Helgheim Holte : Følgestudie: ALIS-Nord. Underveisnotat Fafo-notat 2020:10 Download 10331.pdf Følgestudie: ALIS-Nord. Underveisnotat 10331
Birgit Abelsen, Margrete Gaski, Anette Fosse, Maria Fredriksen Kvamme og Eilin Ekeland : Tilrettelegging for ALIS i bykommuner. Fokus og status i innledende arbeid Fafo-notat 2020:09 Download 10330.pdf Tilrettelegging for ALIS i bykommuner. Fokus og status i innledende arbeid 10330
Lise Lien : Kompetansetiltak, jobbmobilitet og langtidsfravær. Kunnskapsstatus Fafo-notat 2020:08 Download 10329.pdf Kompetansetiltak, jobbmobilitet og langtidsfravær. Kunnskapsstatus 10329
Tone Fløtten & Sissel Trygstad (red : Post korona – en ny fase for den nordiske modellen? Fafo-notat 2020:11 Download 10328.pdf Post korona  – en ny fase for den nordiske modellen? 10328
Rolf K. Andersen, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård : LOs tillitsvalgtpanel april 2020: Konsekvenser av koronaviruset Fafo-notat 2020:07 Download 10327.pdf LOs tillitsvalgtpanel april 2020: Konsekvenser av koronaviruset 10327
Anne Mette Ødegård and Kristine Nergaard : Workers and firms from Bulgaria, Estonia, Lithuania and Romania in Norway Fafopaper 2020:04 Download 10325.pdf Workers and firms from Bulgaria, Estonia, Lithuania and Romania in Norway 10325
Lise Lien : Øyet som ser – mangfold og representasjon i norsk film Fafo-notat 2020:03 Download 10324.pdf Øyet som ser – mangfold og representasjon i norsk film 10324
Kristine Nergaard : Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2017/2018 Fafo-notat 2020:02 Download 10323.pdf Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2017/2018 10323
Lise Lien : Analyse av Kirkens Bymisjons arbeidstiltak Fafo-notat 2020:01 Download 10322.pdf Analyse av Kirkens Bymisjons arbeidstiltak 10322
Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård : Særtilsynenes tilsyn på arbeidsmiljøområdet – Sjøfartsdirektoratet Fafo-notat 2019:31 Download 10321.pdf Særtilsynenes tilsyn på arbeidsmiljøområdet  – Sjøfartsdirektoratet 10321
Elin Svarstad og Kristin Alsos : Arbeidstidsordninger i havbruksnæringa Fafo-notat 2019:30 Download 10320.pdf Forside notat 10320
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen : Partnership for a healthier diet Fafo Paper 2019:29 Download 10319.pdf Forside notat 10319
Ståle Østhus og Roy A. Nielsen : Barn som lever i fattigdom Fafo-notat 2020:05 Download 10318.pdf Forside notat 10318
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen : Tillitsvalgtåret 2019 Fafo-notat 2019:27 Download 10317.pdf Forside notat 10317
Ragnhild Steen Jensen : Læring som tillitsvalgt Fafo-notat 2019:26 Download 10316.pdf Forside notat 10316
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen : Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold Fafo-notat 2019:25 Download 10315.pdf Forside notat 10315
Anne Hege Strand og Marianne Takvam Kindt : Unge i utsatte boområder – en kunnskapsoversikt Fafo-notat 2019:24 Download 10314.pdf Forside notat 10314
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Mona Bråten og Inger Marie Hagen : Arbeidstakeres rett til medbestemmelse og medvirkning Fafo-notat 2019:23 Download 10313.pdf Forside notat 10313
Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad : Livsmestring med Flyt Fafo-notat 2019:22 Download 10312.pdf Forside notat 10312
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten : 0–24-samarbeidet. Et kunnskapsgrunnlag Fafo-notat 2019:21 Download 10311.pdf Forside notat 10311
Bård Jordfald : Minstelønnsreguleringer i kjøttindustrien Fafo-notat 2019:20 Download 10310.pdf Forside notat 10310
Inger Marie Hagen : Kompetanse og omstilling – to sider av samme sak eller en umulig kombinasjon? Fafo-notat 2019:19 Download 10309.pdf Kompetanse og omstilling – to sider av samme sak eller en umulig kombinasjon? 10309
Sissel C. Trygstad, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Elin Svarstad : Framtidens arbeidsliv – sammendrag Fafo-notat 2019:18 Download 10308.pdf Forside notat 10308
Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen : De tillitsvalgte og medlemmene Fafo-notat 2019:17 Download 10307.pdf Forside notat 10307
Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad : Arbeid, teknologi og kompetanse Fafo-notat 2019:16 Download 10306.pdf Forside notat 10306
Jon Erik Dølvik og Johan Røed Steen : Drivkrefter og utfordringer for den norske modellen Fafo-notat 2019:15 Download 10305.pdf Forside notat 10305
Kristine Nergaard og Elin Svarstad : Hva kan vi lære av historien? Fafo-notat 2019:14 Download 10304.pdf Forside notat 10304
Bård Jordfald : Lokale forhandlinger i staten 2018 Fafo-notat 2019:13 Download 10303.pdf Forside notat 10303
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen : Partnership for a healthier diet Fafo-paper 2019:12 Download 10302.pdf Forside notat 10302
Anne Hatløy og Ketil Bråthen : Erfaringer med Saltpartnerskapet Fafo-notat 2019:11 Download 10301.pdf Forside notat 10301
Rolf K. Andersen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder : Relevans i fag- og yrkesopplæringen Fafo-notat 2019:10 Download 10300.pdf Forside notat 10300
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen : Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold Fafo-notat 2019:09 Download 10299.pdf Forside notat 10299
Jon Helgheim Holte : Evaluering av ALLEMED – et verktøy for å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter Fafo-notat 2019:08 Download 10298.pdf Forside notat 10298
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen : Etter pensjonsreformen – politiske veivalg Fafo-notat 2019:07 Download 10297.pdf Forside notat 10297
Marianne Jenum Hotvedt and Natalie Videbæk Munkholm : Labour law in the future of work Fafo-paper 2019:06 Download 10296.pdf Forside notat 10296
Kristine Nergaard og Elin Svarstad : Utleie/innleie av arbeidskraft i Nordland Fafo-notat 2019:05 Download 10295.pdf Forside notat 10295
Tove Midtsundstad and Anne Inga Hilsen : Engagement – including the elderly’s participation in work and working life Fafo-paper 2019:04 Download 10294.pdf Cover page 10294
Mathilde Bjørnset : Ønsket i Østfold Fafo-notat 2019:08 Download 10293.pdf Forside notat 10293
Åsmund Arup Seip : Om forhandlingsansvaret for lærerne Fafo-notat 2019:02 Download 10292.pdf Forside notat 10292
Kristin Alsos : Tariffavtalenes regulering av lønn under sykdom Fafo-notat 2019:01 Download 10291.pdf Forside notat 10291
Guri Tyldum : Tilgang på brukererfaringer Fafo-notat 2018:25 Download 10290.pdf Forside notat 10290
Kristian Takvam Kindt and Heba Khalil : What is to be done? Fafo-paper 2018:24 Download 10289.pdf Cover page 10289
Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand : Likestilt arbeidsliv Fafo-notat 2018:23 Download 10288.pdf Forside notat 10288
Lars Holden og Tone Fløtten : Forskningsetikk for oppdragsforskning Fafo-notat 2018:22 Download 10287.pdf Forskningsetikk for oppdragsforskning 10287
Kristin Jesnes : Approaches to atypical and precarious work Fafo-paper 2018:21 Download 10286.pdf Forside notat 10286
Kristine Nergaard : Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2016/2017 Fafo-notat 2018:20 Download 10285.pdf Forside notat 10285
Bård Jordfald : Lønnsfordeling i privat sektor Fafo-notat 2018:19 Download 10284.pdf Forside notat 10284
Jon Erik Dølvik and Paul Marginson : Collective bargaining in Northern Europe under strain Fafo-paper 2018:18 Download 10283.pdf Cover page 10283
Bård Jordfald og Elin Svarstad : Lønnsfordeling i helseforetakene Fafo-notat 2018:17 Download 10282.pdf Forside notat 10282
Bård Jordfald og Elin Svarstad : Lønnsfordeling i det statlige tariffområdet Fafo-notat 2018:16 Download 10281.pdf Forside notat 10281
Johan Røed Steen og Kristine Nergaard : Arbeidstakere og organisasjonsgrader i servicesektoren Fafo-notat 2018:15 Download 10280.pdf Arbeidstakere og organisasjonsgrader i servicesektoren 10280
Åsmund Arup Seip, Johan Røed Steen og Beate Sletvold Øistad : Norsk Sykepleierforbunds tjenester Fafo-notat 2018:14 Download 10279.pdf Forside notat 10279
Kaja Reegård og Jon Rogstad : Motivasjon og mestring Fafo-notat 2018:13 Download 10278.pdf Forside notat 10278
Elin Svarstad og Johannes Oldervoll : Mellom lov og avtale Fafo-notat 2018:12 Download 10277.pdf Forside notat 10277
Bård Jordfald og Elin Svarstad : Lønnsfordeling i kommunesektoren Fafo-notat 2018:11 Download 10276.pdf Forside notat 10276
Ragnhild Steen Jensen og Nina K. Lidahl : Realkompetanse i varehandelen Fafo-notat 2018:10 Download 10275.pdf Forside notat 10275
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Gjennomgang av varslerordningen i Bærum kommune Fafo-notat 2018:09 Download 10274.pdf Forside notat 10274
Åsmund Arup Seip : NTLs omdømme 2018 Fafo-notat 2018:08 Download 10273.pdf Forside notat 10273
Dag Olberg og Johannes Oldervoll : Landsoverenskomsten HK-Virke – bestemmelser og bruk Fafo-notat 2018:07 Download 10272.pdf Forside notat 10272
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Varsling i norsk arbeidsliv Fafo-notat 2018:06 Download 10271.pdf Forside notat 10271
Kristine Nergaard : Før lønnsoppgjøret 2018 Fafo-notat 2018:05 Download 10270.pdf Forside notat 10270
Kristine Nergaard : Organisasjonsgrader i norsk arbeidsliv 2016 Fafo-notat 2018:04 Download 10269.pdf Forside notat 10269
Jørgen Svalund : Akademikerne og organisering av høyt utdannede arbeidstakere Fafo-notat 2018:03 Download 10268.pdf Forside notat 10268
Åsmund Arup Seip : Organisering og avtaler i finanssektoren Fafo-notat 2018:02 Download 10267.pdf Forside notat 10267
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder : Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 3 Fafo-notat 2018:01 Download 10266.pdf Forside notat 10266
Dag Olberg : Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverorganisering i Sverige og Danmark Fafo-notat 2017:15 Download 10265.pdf Forside notat 10265
Dag Olberg, Johan Røed Steen og Anna Hagen Tønder : Tariffavtalene som virkemiddel i kompetansepolitikken Fafo-notat 2017:14 Download 10264.pdf Forside notat 10264
Sissel C. Trygstad og Bård Jordfald : Konkurranseutsetting, omstilling og innflytelse i offentlig sektor Fafo-notat 2017:13 Download 10263.pdf Forside notat 10263
Kristine Nergaard : Arbeidsutleie og selvstendig næringsdrivende Fafo-notat 2017:12 Download 10262.pdf Arbeidsutleie og selvstendig næringsdrivende 10262
Ståle Østhus, Maja Tofteng, Rolf Røtnes og Jon Hippe : Behovet for spesialisthelsetjenester i Oslo Fafo-notat 2017:11 Download 10261.pdf Forside notat 10261
Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård : Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft Fafo-notat 2017:10 Download 10260.pdf Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft 10260
Tove Midtsundstad, Ingrid Sivesind Mehlum and Anne Inga Hilsen : The impact of the working environment on work retention of older workers Fafo-paper 2017:09 Download 10259.pdf The impact of the working environment on work retention of older workers 10259
Silje Andresen og Jon Rogstad : Skolekonkurranser for yrkesfag – en mulighet for alle? Fafo-notat 2017:08 Download 10258.pdf Forside notat 10258
Kristine Nergaard : Midlertidige ansettelser 2016 Fafo-notat 2017:07 Download 10257.pdf Midlertidige ansettelser 2016 10257
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Bård Jordfald og Kristine Nergaard : Elektrobransjen i tall Fafo-notat 2017:06 Download 10256.pdf Elektrobransjen i tall 10256
Roy A. Nielsen : Forventet pensjonsalder innen KS’ tariffområde Fafo-notat 2017:05 Download 10255.pdf Forventet pensjonsalder innen KS’ tariffområde 10255
Vidar Bakkeli : Boligsosiale utfordringer i Nes kommune Fafo-notat 2017:04 Download 10254.pdf Boligsosiale utfordringer i Nes kommune 10254
Sissel C. Trygstad : Kunnskapsstatus om varsling og varslingsprosesser Fafo-notat 2017:03 Download 10253.pdf Kunnskapsstatus om varsling og varslingsprosesser 10253
Arne Backer Grønningsæter : Å bli eldre med hiv Fafo-notat 2017:02 Download 10252.pdf Å bli eldre med hiv 10252
Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen : Teambasert styrermodell i kommunale barnehager Fafo-notat 2017:01 Download 10251.pdf Teambasert styrermodell i kommunale barnehager 10251
Magne Bråthen, Huafeng Zhang og Jon Rogstad : Indikatorer på diskriminering av innvandrere, urfolk og nasjonale minoriteter Fafo-notat 2016:26 Download 10250.pdf Indikatorer på diskriminering av innvandrere, urfolk og nasjonale minoriteter 10250
Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip : Koordinering av lønnsdannelsen innen de nordiske frontfagsmodellene Fafo-notat 2016:25 Download 10249.pdf Koordinering av lønnsdannelsen innen de nordiske frontfagsmodellene 10249
Inger Lise Skog Hansen, Mark B. Taylor and Arne Backer Grønningsæter : Business, development and inclusion of persons with disabilities Fafo-paper 2016:24 Download 10248.pdf Business, development and inclusion of persons with disabilities 10248
Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad, Kristin Alsos og Torstein Nesheim : Aktører og arbeid i delingsøkonomien Fafo-notat 2016:23 Download 10247.pdf Aktører og arbeid i delingsøkonomien 10247
Mona Bråten : HMS-utfordringer ved alenearbeid Fafo-notat 2016:22 Download 10246.pdf HMS-utfordringer ved alenearbeid 10246
Bård Jordfald : Hvorfor finnes professorer uten utdanning? Fafo-notat 2016:21 Download 10245.pdf Hvorfor finnes professorer uten utdanning? 10245
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder : Partssamarbeidet i fagopplæringen Fafo-notat 2016:20 Download 10244.pdf Partssamarbeidet i fagopplæringen 10244
Kristine Nergaard og Beate Sletvold Øistad : Fastsettelse av lønn og honorar for korttidsoppdrag på det kunstneriske feltet Fafo-notat 2016:19 Download 10243.pdf Fastsettelse av lønn og honorar for korttidsoppdrag på det kunstneriske feltet 10243
Silje Andresen, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Johannes Oldervoll og Anna Hagen Tønder : Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 2 Fafo-notat 2016:18 Download 10242.pdf Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 2 10242
Kristin Jesnes : Lovfestet minstelønn i Frankrike Fafo-notat 2016:17 Download 10241.pdf Lovfestet minstelønn i Frankrike 10241
Lise Lien : Traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser i Oslo kommune Fafo-notat 2016:16 Download 10240.pdf Traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser i Oslo kommune 10240
Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad : Å sette pris på lærlinger Fafo-notat 2016:15 Download 10239.pdf Å sette pris på lærlinger 10239
Inger Marie Hagen : Forskere søkes! Fafo-notat 2016:14 Download 10238.pdf Forskere søkes! 10238
Bård Jordfald : Hva forklarer lønnsforskjellene? Arbeidstakere med lang høyere utdanning i statlig og privat sektor Fafo-notat 2016:13 Download 10237.pdf Hva forklarer lønnsforskjellene? Arbeidstakere med lang høyere utdanning i statlig og privat sektor 10237
Anne Mette Ødegård : Tillitsvalgtpanelet. Oppsummering av resultater fra 2018 Fafo-notat 2019:28 Download 10237.pdf Tillitsvalgtpanelet. Oppsummering av resultater fra 2018 10237
Roy A. Nielsen og Tove Midtsundstad : Virker tiltakene? Fafo-notat 2016:12 Download 10236.pdf Virker tiltakene? 10236
Olav Elgvin og Jørgen Svalund : Kunnskapsoppsummering om tiltak for varig sysselsetting Fafo-notat 2020:06 Download 10236.pdf Kunnskapsoppsummering om tiltak for varig sysselsetting 10236
Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen og Oddbjørn Raaum : Voksne som tar fagbrev Fafo-notat 2016:11 Download 10235.pdf Voksne som tar fagbrev 10235
Dag Olberg : Unntak fra bestemmelsene om daglig og ukentlig arbeidsfri Fafo-notat 2016:10 Download 10234.pdf Unntak fra bestemmelsene om daglig og ukentlig arbeidsfri 10234
Guri Tyldum : Oppfølging av mulige mindreårige ofre for menneskehandel i Norge Fafo-notat 2016:09 Download 10233.pdf Oppfølging av mulige mindreårige ofre for menneskehandel i Norge 10233
Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad : Teller AFP med? Fafo-notat 2016:08 Download 10232.pdf Teller AFP med? 10232
Kristine Nergaard : Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2014 Fafo-notat 2016:07 Download 10231.pdf Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2014 10231
Erika Braanen Sterri : Kapasitet i integreringsapparatet Fafo-notat 2016:06 Download 10230.pdf Kapasitet i integreringsapparatet 10230
Henriette Lunde og Jon Rogstad : Kunnskapsstatus om godkjenning av utenlandsk kompetanse og kunnskapsstatus om diskriminering i arbeidslivet Fafo-notat 2016:05 Download 10229.pdf Kunnskapsstatus om godkjenning av utenlandsk kompetanse og kunnskapsstatus om diskriminering i arbeidslivet 10229
Inger Marie Hagen : En verden i endring – hva betyr det for Akademikerne? Fafo-notat 2016:04 Download 10228.pdf En verden i endring – hva betyr det for Akademikerne? 10228
Kristin Dalen and Hedda Flatø : China’s Pension Reform: Towards Scandinavian-style universalism? Fafo-paper 2016:03 Download 10227.pdf China’s Pension Reform: Towards Scandinavian-style universalism? 10227
Anne Britt Djuve : Flyktninger – krise for den nordiske modellen? Fafo-notat 2016:02 Download 10226.pdf Flyktninger – krise for den nordiske modellen? 10226
Jon Erik Dølvik : Welfare as a productive factor Fafo-paper 2016:01 Download 10225.pdf Welfare as a productive factor 10225
Guri Tyldum : Fattige tilreisende fra Romania i Oslo Fafo-notat 2015:13 Download 10224.pdf Fattige tilreisende fra Romania i Oslo 10224
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård, Idunn Seland og Anna Hagen Tønder : Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 1 Fafo-notat 2015:12 Download 10223.pdf Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 1 10223
Mona Bråten og Jørgen Svalund : Statlig renhold på anbud Fafo-notat 2015:11 Download 10222.pdf Statlig renhold på anbud 10222
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Varsling i Sandnes kommune Fafo-notat 2015:10 Download 10221.pdf Varsling i Sandnes kommune 10221
Anne Inga Hilsen og Lise Lien : NAV – en fyrlykt i IA-arbeidet Fafo-notat 2015:09 Download 10220.pdf NAV – en fyrlykt i IA-arbeidet 10220
Geir Veland : Pensjonsordninger for ledende ansatte i selskaper med statlig eierskap Fafo-notat 2015:08 Download 10219.pdf Pensjonsordninger for ledende ansatte i selskaper med statlig eierskap 10219
Kristine Nergaard : En organisasjon for framtida Fafo-notat 2015:07 Download 10218.pdf En organisasjon for framtida 10218
Hanne Bogen og Hedda Flatø : Offentlig og privat tjenesteproduksjon Fafo-notat 2015:06 Download 10217.pdf Offentlig og privat tjenesteproduksjon 10217
Anna Hagen Tønder, Tove Mogstad Aspøy og Kaja Reegård : Å velge et yrke Fafo-notat 2015:05 Download 10216.pdf Å velge et yrke 10216
Lise Lien : Care responsibility and work participation Fafo-paper 2015:04 Download 10215.pdf Care responsibility and work participation 10215
Bård Jordfald og Magnus Mühlbradt : Arbeidskraftbehov ved søndagsåpne butikker Fafo-notat 2015:03 Download 10214.pdf Arbeidskraftbehov ved søndagsåpne butikker 10214
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen : En ekstra dytt, eller mer? Fafo-notat 2015:02 Download 10213.pdf En ekstra dytt, eller mer? 10213
Hilde Haualand : Grunnskole for tegnspråklige elever Fafo-notat 2015:01 Download 10212.pdf Grunnskole for tegnspråklige elever 10212
Hanne Bogen, Lise Lien og Anne Inga Hilsen : Sykefravær i det statlige tariffområdet Fafo-notat 2014:24 Nettutgave Sykefravær i det statlige tariffområdet 10211
Geir Veland og Rolf K. Andersen : Tjenestepensjon og sosiale medier Fafo-notat 2014:23 Nettutgave Tjenestepensjon og sosiale medier 10210
Line Eldring and Kristin Alsos : European Minimum Wage: A Nordic Outlook – an update Fafo-paper 2014:21 Nettutgave European Minimum Wage: A Nordic Outlook – an update 10208
Line Eldring og Kristin Alsos : Lovfestet minstelønn: Norden og Europa – en oppdatering Fafo-notat 2014:20 Nettutgave Lovfestet minstelønn: Norden og Europa – en oppdatering 10207
Gudmund Hernes : Klimapolitikk i den nordiske modellen Fafo-notat 2014:19 Download 10206.pdf Klimapolitikk i den nordiske modellen 10206
Huafeng Zhang, Åge A. Tiltnes and Hani Eldada : Living conditions of Palestinian outside-camp refugees, Jordan 2012 Fafo-paper 2014:18 Web edition Living conditions of Palestinian outside-camp refugees, Jordan 2012 10205
Huafeng Zhang, Åge A. Tiltnes and Hani Eldada : Living conditions of Palestinian camp refugees, Jordan 2011, Tabulation report, Part 2 Fafo-paper 2014:17 Web edition Living conditions of Palestinian camp refugees, Jordan 2011, Tabulation report, Part 2 10204
Huafeng Zhang, Åge A. Tiltnes and Hani Eldada : Living conditions of Palestinian camp refugees, Jordan 2011, Tabulation report, Part 1 Fafo-paper 2014:16 Web edition Living conditions of Palestinian camp refugees, Jordan 2011, Tabulation report, Part 1 10203
Kristin Jesnes : Statens plikt til å beskytte menneskerettighetene Fafo-notat 2014:15 Nettutgave Statens plikt til å beskytte menneskerettighetene 10202
Kristine Nergaard : Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2013 Fafo-notat 2014:14 Nettutgave Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2013 10201
Bård Jordfald : Medlemsbevegelser, tariff- og organisasjonshopping Fafo-notat 2014:13 Download 10200.pdf Medlemsbevegelser, tariff- og organisasjonshopping 10200
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen : Alternativ VG3 for elever som ikke får læreplass Fafo-notat 2014:12 Nettutgave Alternativ VG3 for elever som ikke får læreplass 10199
Geir Veland : Tjenestepensjonsmarkedet 2001–2013 Fafo-notat 2014:11 Nettutgave Tjenestepensjonsmarkedet 2001–2013 10198
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder : Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet Fafo-notat 2014:10 Nettutgave   10197
Line Eldring og Rolf K. Andersen : Kortere kjeder – mindre sosial dumping? Fafo-notat 2014:09 Nettutgave Kortere kjeder – mindre sosial dumping? 10196
Geir Veland og Jon M. Hippe : Kostnader i innskuddspensjonene i Norge Fafo-notat 2014:08 Nettutgave Kostnader i innskuddspensjonene i Norge 10195
Steffen Lehndorff : A sleeping giant? Fafo-paper 2014:07 Web edition A sleeping giant? 10194
Geir Veland : Omlegging av uførepensjonsordninger i offentlig og privat sektor Fafo-notat 2014:06 Nettutgave Omlegging av uførepensjonsordninger i offentlig og privat sektor 10193
Hilde Haualand og Anne Inga Hilsen : Brukermedvirkning i NAV – hvor er vi nå? Fafo-notat 2014:05 Nettutgave Brukermedvirkning i NAV – hvor er vi nå? 10192
Anne Mette Ødegård og Rolf Andersen : Om arbeidstid, konkurranseutsetting, innleie av arbeidskraft, tiltak mot sosial dumping, AFP og kontroll og overvåkning på arbeidsplassene Fafo-notat 2014:04 Nettutgave Om arbeidstid, konkurranseutsetting, innleie av arbeidskraft, tiltak mot sosial dumping, AFP og kontroll og overvåkning på arbeidsplassene 10191
Inger Marie Hagen : Bedriftsforsamlingen – pleie eller plikt? Fafo-notat 2014:03 Nettutgave Bedriftsforsamlingen – pleie eller plikt? 10190
Bård Jordfald og Mona Bråten : Bærekraftige muligheter og løsninger for avistrykkeriene Fafo-notat 2014:02 Nettutgave Bærekraftige muligheter og løsninger for avistrykkeriene 10189
Vidar Bakkeli og Olav Elgvin : Kunnskapsoversikt om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Fafo-notat 2014:01 Nettutgave Kunnskapsoversikt om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 10188
Geir Veland : Tjenestepensjonsmarkedet 2001–2012 Fafo-notat 2013:21 Nettutgave Tjenestepensjonsmarkedet 2001–2012 10187
Anne Skevik Grødem, Inger Lise Skog Hansen og Miriam Latif Sandbæk : Boligpolitiske velferdsgevinster Fafo-notat 2013:20 Nettutgave Boligpolitiske velferdsgevinster 10186
Geir Veland og Jon M. Hippe : Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Nettutgave Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet 10185
Roy A. Nielsen : Levekårsutfordringer i Sandefjord Fafo-notat 2013:18 Nettutgave Levekårsutfordringer i Sandefjord 10184
Mona Bråten : Kontroll og overvåking – utfordringer for personvern og arbeidsmiljø Fafo-notat 2013:17 Nettutgave Kontroll og overvåking – utfordringer for personvern og arbeidsmiljø 10183
Mona Bråten, Inger Beate Hovi, Ragnhild Steen Jensen, Merethe Dotterud Leiren og Kåre H. Skollerud : Arbeidsforhold i vegsektoren Fafo-notat 2013:16 Nettutgave Arbeidsforhold i vegsektoren 10182
Kristine Nergaard : Deltidsarbeid i varehandel – hva sier de ansatte? Fafo-notat 2013:15 Nettutgave Deltidsarbeid i varehandel – hva sier de ansatte? 10181
Inger Marie Hagen : Prioriteringer og samarbeid Fafo-notat 2013:14 Nettutgave Prioriteringer og samarbeid 10180
Mona Christophersen, Jing Liu, Cathrine Moe Thorleifsson and Åge A. Tiltnes : Lebanese attitudes towards Syrian refugees and the Syrian crisis Fafo-paper 2013:13 Web edition Lebanese attitudes towards Syrian refugees and the Syrian crisis 10179
Mark B. Taylor : Kartlegging og avviksanalyse: Statens plikt til å beskytte Fafo-notat 2013:12 Download 10178.pdf Kartlegging og avviksanalyse: Statens plikt til å beskytte 10178
Geir Veland : Early retirement pension systems in Norway Fafo-paper 2013:11 Download 10177.pdf Early retirement pension systems in Norway 10177
Inger Marie Hagen : Likestilling: politikk og utfordringer Fafo-notat 2013:10 Nettutgave Likestilling: politikk og utfordringer 10176
Lise Lien og Svein Erik Moen : Konsulentbruk i NAV Fafo-notat 2013:09 Nettutgave Konsulentbruk i NAV 10175
Dag Olberg : Bruk av permitteringer 2012 – omfang og reguleringer Fafo-notat 2013:08 Nettutgave Bruk av permitteringer 2012 – omfang og reguleringer 10174
Johan Christensen : Nordisk skattepolitikk mot 2030 Fafo-notat 2013:07 Nettutgave   10173
Helga Bull-Rostrup og Anne Inga Hilsen : Gravide i handelsnæringen – et sykefraværsprosjekt Fafo-notat 2013:06 Nettutgave   10172
Tove Midtsundstad : Kunnskap om og holdninger til pensjonsreformen Fafo-notat 2013:05 Nettutgave Kunnskap om og holdninger til pensjonsreformen 10171
Olav Elgvin : «Saman om» et bedre omdømme – en kunnskapsstatus Fafo-notat 2013:04 Nettutgave «Saman om» et bedre omdømme – en kunnskapsstatus 10170
Anne Inga Hilsen og Anna Hagen Tønder : «Saman om» kompetanse og rekruttering – en kunnskapsstatus Fafo-notat 2013:03 Nettutgave «Saman om» kompetanse og rekruttering – en kunnskapsstatus 10169
Lise Lien : «Saman om» sykefravær – en kunnskapsstatus Fafo-notat 2013:02 Nettutgave «Saman om» sykefravær – en kunnskapsstatus 10168
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen : Virksomhetenes seniortiltak Fafo-notat 2013:01 Download 10167.pdf Virksomhetenes seniortiltak 10167
Geir Veland : Tjenestepensjoner i endring Fafo-notat 2012:20 media/com_netsukii/10166.pdf   10166
Hanne Bogen og Nina Drange : Gratis kjernetid Fafo-notat 2012:19 media/com_netsukii/10165.pdf   10165
Håkon Høst (red.) : Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger Fafo-notat 2012:18 Nettutgave (lastes ned hos NIFU) Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger 10164
Tove Mogstad Aspøy og Anna Hagen Tønder : Utredning om forskning på voksnes læring Fafo-notat 2012:17 media/com_netsukii/10163.pdf   10163
Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos : Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet Fafo-notat 2012:16 media/com_netsukii/10162.pdf   10162
Dag Olberg : Hvor travelt er det på jobben? Fafo-notat 2012:14 media/com_netsukii/10160.pdf   10160
Kristin Alsos og Sissel C. Trygstad : Medbestemmelse og samarbeid lokalt Fafo-notat 2012:13 media/com_netsukii/10159.pdf   10159
Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård : Bruk av innleid arbeidskraft Fafo-notat 2012:12 media/com_netsukii/10158.pdf Bruk av innleid arbeidskraft 10158
Anne Hege Strand : Boligsosiale midler Fafo-notat 2012:11 media/com_netsukii/10157.pdf   10157
Kristin Alsos og Dag Olberg : Åpningstider og arbeidstid i varehandelen Fafo-notat 2012:10 media/com_netsukii/10156.pdf National report Austria National report the Netherlands   10156
Cecilie Øien : A sense of control Fafo-paper 2012:09 media/com_netsukii/10155.pdf   10155
Heidi Nicolaisen : Exit normalarbeidsdagen? Fafo-notat 2012:08 Nettutgave   10154
Geir Veland og Åsmund Hermansen : Pensjonsordninger for yrkesgrupper i Europa – en kartlegging Fafo-notat 2012:07 Nettutgave   10153
Anne Hege Strand : Styrket innsats mot barnefattigdom. Rapport for 2011 Fafo-notat 2012:06 Nettutgave   10152
Ketil Bråthen og Berit Bakken : Evaluering av prosjektet "Legenes sykmeldingspraksis i Hedmark" Fafo-notat 2012:05 media/com_netsukii/10151.pdf   10151
Bård Jordfald : Privat tjenesteyting Fafo-notat 2012:04 media/com_netsukii/10150.pdf   10150
Henriette Lunde : The violent lifeworlds of young Haitians Fafo-paper 2012:03 Nettutgave   10149
Morten Bøås and Mohamed Husein Gaas : What to do with Somalia? Fafo-paper 2012:02 Nettutgave   10148
Torgeir Aarvaag Stokke : Etableringen av kriterier for lokale forhandlinger i privat sektor Fafo-notat 2012:01 Nettutgave   10147
Anne Britt Djuve : Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Fafo-notat 2011:25 media/com_netsukii/10146.pdf Erfaringer med Krafttak for norskopplæring 10146
Geir Veland : Tjenestepensjoner i endring Fafo-notat 2011:24 media/com_netsukii/10145.pdf Tjenestepensjoner i endring 10145
Åsmund Arup Seip : Kompetanseutvikling i offentlig sektor Fafo-notat 2011:23 media/com_netsukii/10144.pdf   10144
Hanne Bogen : Privat drift av omsorgstjenester Fafo-notat 2011:22 media/com_netsukii/10143.pdf   10143
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen : Østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verft, fiskeindustri og kjøttindustri Fafo-notat 2011:21 media/com_netsukii/10142.pdf   10142
Roy A. Nielsen : Langsiktige konsekvenser av å vokse opp i leiebolig Fafo-notat 2011:20 media/com_netsukii/10141.pdf Langsiktige konsekvenser av å vokse opp i leiebolig 10141
Bjørn R. Lescher-Nuland : Styrket innsats mot barnefattigdom. Rapport for 2010 Fafo-notat 2011:19 Nettutgave   10140
Miriam Latif Sandbæk og Kristian Rose Tronstad : Hovedtrekk ved integreringspolitikken i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Frankrike og Canada Fafo-notat 2011:18 media/com_netsukii/10139.pdf Hovedtrekk ved integreringspolitikken i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Frankrike og Canada 10139
Morten Bøås, Hedda Flatø, Anne Hatløy, Jon Pedersen and Åge Tiltnes : Stakeholders surveys in fragile countries Fafo-paper 2011:17 media/com_netsukii/10138.pdf Stakeholders surveys in fragile countries 10138
Dag Olberg : Arbeidstidsdilemmaer Fafo-notat 2011:16 media/com_netsukii/10137.pdf Arbeidstidsdilemmaer 10137
Morten Bøås, Hedda Flatø, Anne Hatløy, Jon Pedersen and Åge A. Tiltnes : Polling for peace and security Fafo-paper 2011:15 Download 10136.pdf Polling for peace and security 10136
Åsmund Hermansen : Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren Fafo-notat 2011:14 media/com_netsukii/10135.pdf   10135
Åsmund Hermansen : Personell og yrkesfordeling innen pleie- og omsorgssektoren Fafo-notat 2011:13 media/com_netsukii/10134.pdf   10134
Åsmund Hermansen : Pleie- og omsorgssektoren i de nordiske land Fafo-notat 2011:12 media/com_netsukii/10133.pdf   10133
Svein Erik Moen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland : Sosiale og helsemessige konsekvenser av arbeidstidsordninger i helse-, pleie- og omsorgssektoren Fafo-notat 2011:11 Last ned nettutgaven Sosiale og helsemessige konsekvenser av arbeidstidsordninger i helse-, pleie- og omsorgssektoren 10132
Åge A. Tiltnes, Jon Pedersen, Silje Sønsterudbråten, Jing Liu : Palestinian Opinions about Governance, Institutions and Political Leaders Fafo-paper 2011:09 media/com_netsukii/10130.pdf Palestinian Opinions about Governance, Institutions and Political Leaders 10130
Åge A. Tiltnes, Jon Pedersen, Silje Sønsterudbråten, Jing Liu : Palestinian Opinions about Public Services Fafo-paper 2011:08 media/com_netsukii/10129.pdf   10129
Leif E. Moland og Ketil Bråthen : Forsøk med langturnusordninger i Bergen kommune Fafo-notat 2011:07 media/com_netsukii/10128.pdf   10128
Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Kristian R. Tronstad : Et etnisk perspektiv på likestilling Fafo-notat 2011:06 media/com_netsukii/10127.pdf Et etnisk perspektiv på likestilling 10127
Tove Midtsundstad og Christer Hyggen : Pensjoner på børs – valg og risiko Fafo-notat 2011:05 media/com_netsukii/10126.pdf Pensjoner på børs – valg og risiko 10126
Roy Nielsen : Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Fafo-notat 2011:04 media/com_netsukii/10125.pdf   10125
Miriam Latif Sandbæk : Voksne innvandrere i norskopplæringen Fafo-notat 2011:03 media/com_netsukii/10124.pdf   10124
Marianne Dæhlen og Hanne C. Kavli : Lærere i Oslo voksenopplæring Fafo-notat 2011:02 media/com_netsukii/10123.pdf Lærere i Oslo voksenopplæring 10123
Øyvind Berge og Christer Hyggen : Privatskoler i Norden Fafo-notat 2011:01 media/com_netsukii/10122.pdf   10122
Kristine Nergaard : Fagorganisering i Norden Fafo-notat 2010:25 media/com_netsukii/10121.pdf   10121
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring og Anne Mette Ødegård : Evaluering av tiltak mot sosial dumping. Underveisrapportering Fafo-notat 2010:24 media/com_netsukii/10120.pdf Evaluering av tiltak mot sosial dumping. Underveisrapportering 10120
Marianne Dæhlen og Anna Hagen : Prosjekt til fordypning – mellom skole og arbeidsliv. Delrapport 2 Fafo-notat 2010:23 media/com_netsukii/10119.pdf   10119
Geir Veland : Tjenestepensjoner i endring Fafo-notat 2010:22 media/com_netsukii/10118.pdf Tjenestepensjoner i endring 10118
Odd Bjørn Ure : Formal education in an informal Norwegian culture of enterprise training Fafo-paper 2010:21 media/com_netsukii/10117.pdf   10117
Anna Hagen og Torgeir Nyen : Kjedeskoler – internopplæring i varehandelen Fafo-notat 2010:20 media/com_netsukii/10116.pdf   10116
Berit Tennbakk, Bård Jordfald og Geir Veland : Kraft og kabler Fafo-notat 2010:19 media/com_netsukii/10115.pdf   10115
Dag Olberg : Nedgangskonjunkturen og arbeidstiden Fafo-notat 2010:18 media/com_netsukii/10114.pdf   10114
Kristine Nergaard : Avtalt arbeidstid og arbeidstidsønsker blant deltidsansatte Fafo-notat 2010:17 media/com_netsukii/10113.pdf   10113
Ole-Anders Stensen and Odd Bjørn Ure : Social inclusion in adult education is more than implementing mainstream public policy Fafo-paper 2010:16 media/com_netsukii/10112.pdf   10112
Jing Liu and Åge A. Tiltnes : Surveying Palestinian Opinion. Results from an opinion poll in the West Bank and the Gaza Strip February and May 2010 Fafo-paper 2010:15 images/pub/2010/10111.pdf   10111
Jing Liu and Åge A. Tiltnes : Surveying Palestinian Opinion. Results from an opinion poll in the West Bank February 2010 Fafo-paper 2010:14 images/pub/2010/10110.pdf   10110
Jing Liu and Åge A. Tiltnes : Surveying Palestinian Opinion. Results from an opinion poll in the Gaza Strip May 2010 Fafo-paper 2010:13 images/pub/2010/10109.pdf   10109
Christer Hyggen : Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2009 Fafo-notat 2010:12 media/com_netsukii/10108.pdf Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2009 10108
Øyvind M. Berge og Christer Hyggen : Framveksten av private helseforsikringer i Norden Fafo-notat 2010:11 media/com_netsukii/10107.pdf Framveksten av private helseforsikringer i Norden 10107
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli : Krafttak for norskopplæring – et første inntrykk Fafo-notat 2010:10 media/com_netsukii/10106.pdf   10106
Anne Britt Djuve og Marianne Dæhlen : Frafall fra norskopplæring i Oslo kommune. En analyse basert på SITS Fafo-notat 2010:09 media/com_netsukii/10105.pdf Frafall fra norskopplæring i Oslo kommune. En analyse basert på SITS 10105
Kristin Alsos : Bemanningsdirektivet Fafo-notat 2010:08 media/com_netsukii/10104.pdf   10104
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke : Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2008 Fafo-notat 2010:07 media/com_netsukii/10103.pdf   10103
Hanne Cecilie Kavli : Hva er det med Oslo? Fafo-notat 2010:06 media/com_netsukii/10102.pdf Hva er det med Oslo? 10102
Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge : Useriøsitet i bemanningsbransjen Fafo-notat 2010:05 media/com_netsukii/10101.pdf Useriøsitet i bemanningsbransjen 10101
Christer Hyggen : Pensjoner på børs – hvor risikofylt? Fafo-notat 2010:04 media/com_netsukii/10100.pdf Pensjoner på børs – hvor risikofylt? 10100
Kristin Alsos : Bemanningsforetak Fafo-notat 2010:03 media/com_netsukii/10099.pdf   10099
Odd Bjørn Ure og Inger Marie Hagen : På vei mot et arbeidslivsfond innenfor den nye avtalen om EØS-midlene Fafo-notat 2010:02 media/com_netsukii/10098.pdf   10098
Laura E. Mitchell : Youth engagement in Syria: Fafo-paper 2010:01 media/com_netsukii/10097.pdf   10097
Marianne Dæhlen og Torgeir Nyen : Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2009 Fafo-notat 2009:22 media/com_netsukii/10096.pdf   10096
Bjørn Richard Nuland : Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2008 Fafo-notat 2009:21 Nettutgave   10095
Kristine Nergaard : Hvem har ikke AFP? Fafo-notat 2009:20 media/com_netsukii/10094.pdf   10094
Kristin Alsos : Skadet på fritiden – hva så? Fafo-notat 2009:19 media/com_netsukii/10093.pdf Skadet på fritiden – hva så? 10093
Åge A. Tiltnes : Living conditions in the Gaza Strip Fafo-paper 2009:18 media/com_netsukii/10092.pdf   10092
Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad : Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 2 Kunnskapsstatus på feltet våren 2009 Fafo-notat 2009:17 media/com_netsukii/10091.pdf Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 2 Kunnskapsstatus på feltet våren 2009 10091
Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad : Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 1 Bedriftsdemokratiets historie i Norge Fafo-notat 2009:16 media/com_netsukii/10090.pdf Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 1 Bedriftsdemokratiets historie i Norge 10090
Elizabeth Mills, Marina Manuela de Paoli and Arne Backer Grønningsæter : Love in the Time of AIDS: The Relational Gender Dynamics of Prevention, Testing and Treatment Fafo-paper / CSSR Working Paper No. 252 2009:15 media/com_netsukii/WP252_0.pdf   10089
Elizabeth Mills, Marina Manuela de Paoli, Arne Backer Grønningsæter : CSSR Working Paper No. 252 Fafo-paper 2009:15 media/com_netsukii/WP252_0.pdf   10089
Marion Marmorat : Non-Judicial Remedies in Norway for Corporate Social Responsibility Abroad Fafo-paper 2009:14 media/com_netsukii/10088.pdf Non-Judicial Remedies in Norway for Corporate Social Responsibility Abroad 10088
Johan Christensen : The updating of social democratic tax policy Fafo-paper 2009:13 media/com_netsukii/10087.pdf The updating of social democratic tax policy 10087
Øyvind Berge : De nordiske modellene etter 2000 – tiltak for å dempe finanskrisa i Norden Fafo-notat 2009:12 images/pub/2009/10086.pdf   10086
Øyvind Berge, Johan Christensen, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Hanne Kavli og Sissel Trygstad : De nordiske modellene etter 2000 – en sammenliknende oppsummering Fafo-notat 2009:11 images/pub/2009/10085.pdf De nordiske modellene etter 2000 – en sammenliknende oppsummering 10085
Jon Kvist : De nordiske modellene etter 2000 – udviklingen i Danmark Fafo-notat 2009:10 images/pub/2009/10084.pdf De nordiske modellene etter 2000 – udviklingen i Danmark 10084
Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund, Sissel Trygstad : De nordiske modellene etter 2000 – utviklinga i Norge Fafo-notat 2009:09 images/pub/2009/10083.pdf De nordiske modellene etter 2000 – utviklinga i Norge 10083
Espen Løken : De nordiske modellene etter 2000 – bakgrunn og fellestrekk Fafo-notat 2009:08 images/pub/2009/10082.pdf   10082
Bent Sofus Tranøy : Makt, interesser og legitimitet på veien fram mot nye regnskapsstandarder Fafo-notat 2009:07 media/com_netsukii/10081.pdf   10081
Christer Hyggen : Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2007 Fafo-notat 2009:06 Nettutgave Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2007 10080
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen og Hanne Cecilie Kavli : De ti største humanitære utfordringene i Norge Fafo-notat 2009:05 media/com_netsukii/10079.pdf De ti største humanitære utfordringene i Norge 10079
Bård Jordfald og Torgeir Nyen : Aktivitetsrapportering 2008 – kompetanse for utvikling Fafo-notat 2009:04 Nettugave   10078
Leif E. Moland : Deltid og sykefravær i Skedsmo kommune Fafo-notat 2009:03 media/com_netsukii/10077.pdf   10077
Inger Lise Skog Hansen (ed.) : ICT and employment Fafo-paper 2009:02 media/com_netsukii/10076.pdf   10076
Kristin Alsos. Med vedlegg av Stein Evju : Tjenestedirektivet og arbeidsretten Fafo-notat 2009:01 media/com_netsukii/10075.pdf Tjenestedirektivet og arbeidsretten 10075
Leif E. Moland : Reduksjon av uønsket deltid i Lørenskog kommune Fafo-notat 2008:30 Nettutgave   10074
Svein Erik Moen og Leif E. Moland : Bruk av konsulenter og midlertidige ansettelser i statlige virksomheter Fafo-notat 2008:29 Nettutgave   10073
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström : Evaluering av Kunnskapsløftet – fra ord til handling. Delrapport 2 Fafo-notat 2008:28 Nettutgave   10072
Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg : Prosjekt til fordypning – mellom skole og arbeidsliv. Delrapport 1 Fafo-notat 2008:27 media/com_netsukii/10071.pdf   10071
Henriette Lunde : Youth and Education in Haiti Fafo-paper 2008:26 media/com_netsukii/10070.pdf   10070
Kristine Nergaard og Jørgen Svalund : Utleie av arbeidskraft 2008 Fafo-notat 2008:25 media/com_netsukii/10069.pdf   10069
Arne Backer Grønningsæter og Bjørn Richard Nuland : Diskriminering av lesbiske, homofile og bifile og av hivpositive Fafo-notat 2008:24 Nettutgave   10068
Hanne Bogen : Morgendagens eldreomsorg. Om bruk av IKT i kommunal eldreomsorg Fafo-notat 2008:23 Download 10067.pdf Morgendagens eldreomsorg. Om bruk av IKT i kommunal eldreomsorg 10067
Åsmund Arup Seip : IKT i staten Fafo-notat 2008:22 Download 10066.pdf IKT i staten 10066
Inger Lise Skog Hansen : IKT og funksjonshemmede Fafo-notat 2008:21 Download 10065.pdf IKT og funksjonshemmede 10065
Johan Christensen, Tone Fløtten, Christer Hyggen : Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2006 Fafo-notat 2008:20 Nettutgave Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2006 10064
Bård Jordfald : Hva forklarer lønnsforskjellene? Utdanningsgruppene i statlig og i privat sektor Fafo-notat 2008:19 media/com_netsukii/10063.pdf   10063
Bård Jordfald og Torgeir Nyen : Aktivitetsrapportering 2007 – kompetanse for utvikling Fafo-notat 2008:18 media/com_netsukii/10062.pdf   10062
Dag Olberg : Ett år med sekstimersdag ved Tine Sentrallager Heimdal Fafo-notat 2008:17 Nettutgave   10061
Geir Veland : Det kommer an på Fafo-notat 2008:16 Nettutgave   10060
Anne Mette Ødegård : Europeiske reguleringer og partssamarbeid Fafo-notat 2008:15 Nettutgave   10059
Anna Hagen og Aris Kaloudis : Kompetansepolitikk for kunnskapsnasjonen Fafo-notat 2008:14 Nettutgave   10058
Anna Hagen, Torgeir Nyen og Marjan Nadim : Evaluering av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008.» Delrapport 3 Fafo-notat 2008:13 Nettutgave   10057
Tove Midtsundstad, Axel West Pedersen og Jon M. Hippe : Alternativ modell for AFP Fafo-notat 2008:12 Nettutgave   10056
Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø : Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv – en forstudie Fafo-notat 2008:11 Nettutgave   10055
Torgeir Nyen : Kompetanseutvikling blant NITOs medlemmer Fafo-notat 2008:10 Nettutgave   10054
Mona Bråten og Eivind Falkum : Omstillingshistorier i norsk arbeidsliv Fafo-notat 2008:09 Nettutgave Omstillingshistorier i norsk arbeidsliv 10053
Kristin Alsos : Selskapsrett i et corporate governance-perspektiv Fafo-notat 2008:08 Nettutgave   10052
Dagfinn Hertzberg og Torunn Kvinge : Østeuropeisk arbeidskraft i norsk sjømat- og verftsindustri Fafo-notat 2008:07 Nettutgave Østeuropeisk arbeidskraft i norsk sjømat- og verftsindustri 10051
Anne Mette Ødegård : Norsk arbeidsliv og EØS-avtalen Fafo-notat 2008:06 Nettutgave   10050
Kristin Alsos, Stein Evju og Anne Mette Ødegård : Tjenestedirektivet og regjeringens handlingsplan mot sosial dumping Fafo-notat 2008:05 Nettutgave   10049
Sissel Trygstad og Håvard Lismoen : Fagbevegelsen og CSR Fafo-notat 2008:04 Nettutgave   10048
Sigmund Aslesen : Den maritime klynga i bevegelse Fafo-notat 2008:03 Nettutgave   10047
Åge A. Tiltnes : Characteristics of Displaced Palestinian Refugees from the Nahr El-Bared Refugee Camp Fafo-paper 2008:02 Web edition   10046
Pawel Kaczmarczyk og Marek Okólski : Economic impacts of migration on Poland and the Baltic states Fafo-paper 2008:01 Web edition   10045
Dag Olberg : Flexicurity – nordiske arbeidslivsmodeller i nye kontekster? Fafo-notat 2007:24 media/com_netsukii/10044.pdf   10044
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström : Evaluering av Kunnskapsløftet – fra ord til handling Fafo-notat 2007:23 media/com_netsukii/10043.pdf Evaluering av Kunnskapsløftet – fra ord til handling 10043
Tone Alm Andreassen, Hilde Haualand og Steinar Widding : Funksjonshemming og arbeidsliv i tre bransjer. Sysselsettingsmuligheter og funksjonshemmende barrierer i byggebransjen, IKT-bransjen og helsesektoren Fafo-notat 2007:22 Publikasjonen er utgitt hos AFI   10042
Odd Bjørn Ure : Learning is too important to be left to… Fafo-paper 2007:21 Web edition   10041
Hanne Bogen : "Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00." Fafo-notat 2007:20 media/com_netsukii/10040.pdf   10040
Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund : Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet i Nord-Norge Fafo-notat 2007:19 media/com_netsukii/10039.pdf   10039
Sissel Trygstad og Marit Skivenes : Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Fafo-notat 2007:18 media/com_netsukii/10038.pdf   10038
Heidi Gautun : Hjemmebarna Fafo-notat 2007:17 media/com_netsukii/10037.pdf   10037
Åge A. Tiltnes : A Socio-economic Profile of the Nahr El-Bared and Beddawi Refugee Camps of Lebanon Fafo-paper 2007:16 media/com_netsukii/10036.pdf   10036
Dagfinn Hertzberg : Samarbeid mellom næringsliv og skoler på Sunnmøre Fafo-notat 2007:15 media/com_netsukii/10035.pdf   10035
Bård Jordfald og Torgeir Nyen : Analyse av aktivitetsrapportering 2006 - kompetanse for utvikling Fafo-notat 2007:14 media/com_netsukii/10034.pdf   10034
Kristin Alsos : HMS-regler i Norge og Polen – en sammenligning Fafo-notat 2007:13 media/com_netsukii/10033.pdf   10033
Bård Jordfald : Hvor er det blitt av alle sammen? Fafo-notat 2007:12 media/com_netsukii/10032.pdf   10032
Anna Hagen, Torgeir Nyen og Dagfinn Hertzberg : Evaluering av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008.» Delrapport 2 Fafo-notat 2007:11 media/com_netsukii/10031.pdf   10031
Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip : Organisering av arbeidsmarkedet i norsk luftfart Fafo-notat 2007:10 media/com_netsukii/10030.pdf   10030
Per Kleppe : Hva betyr Corporate Social Responsibility i praksis? Fafo-notat 2007:09 media/com_netsukii/10029.pdf   10029
Geir Falkenberg : Verdier og sosiale normer i store norske virksomheter. Viktige kulturbærere eller fordekt PR? Fafo-notat 2007:08 media/com_netsukii/10028.pdf Verdier og sosiale normer i store norske virksomheter. Viktige kulturbærere eller fordekt PR? 10028
Jon Erik Dølvik : The Nordic regimes of labour market governance: From crisis to success-story? Fafo-paper 2007:07 media/com_netsukii/10027.pdf   10027
Håvard Lismoen : Norske lederlønninger 2005 Fafo-notat 2007:06 media/com_netsukii/10026.pdf   10026
Line Eldring og Paulina Trevena : Polsk byggenæring i bevegelse Fafo-notat 2007:05 media/com_netsukii/10025.pdf Polsk byggenæring i bevegelse 10025
Inger Lise Skog Hansen og Jørgen Svalund : Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet Fafo-notat 2007:04 media/com_netsukii/10024.pdf   10024
Inger Lise Skog Hansen : Møte med en likemann Fafo-notat 2007:03 media/com_netsukii/10023.pdf   10023
Anne Mette Ødegård : Tjenestedirektivets betydning for reguleringer i arbeidslivet Fafo-notat 2007:02 media/com_netsukii/10022.pdf Tjenestedirektivets betydning for reguleringer i arbeidslivet 10022
Marit Skivenes og Sissel Trygstad : Roller, kommunikasjon og ytringsklima Fafo-notat 2006:30 media/com_netsukii/10021.pdf   10021
Leif E. Moland : Deltidsarbeid og sykefravær i Oslo kommune Fafo-notat 2007:01 media/com_netsukii/10020.pdf   10020
Jon Horgen Friberg : Integrering av arbeidsinnvandrere Fafo-notat 2006:29 media/com_netsukii/10019.pdf   10019
Micheline van Riemsdijk : Rekruttering av polske sykepleiere til Norge Fafo-notat 2006:27 media/com_netsukii/10017.pdf Rekruttering av polske sykepleiere til Norge 10017
Jon M. Hippe, Torgeir Aarvaag Stokke og Geir Veland : Hvor kollektivt? Fafo-notat 2006:26 media/com_netsukii/10016.pdf   10016
Gudmund Hernes : Den norske mikromodellen Fafo-notat 2006:25 media/com_netsukii/10015.pdf   10015
Johan Christensen, Tone Fløtten og Jon M. Hippe : Rikdom på nye veier II Fafo-notat 2006:24 media/com_netsukii/10014.pdf Rikdom på nye veier II 10014
Dag Olberg : Forsøk med 6-timersdag – ordninger og erfaringer Fafo-notat 2006:23 media/com_netsukii/10013.pdf   10013
Inger Lise Skog Hansen : «The pathway to a permanent home» Fafo-paper 2006:22 Web edition «The pathway to a permanent home» 10012
Odd Bjørn Ure, Sissel Trygstad, Anne Jensen, Johan Christensen og Leif Moland : Etats- eller høgskoleutdanning i norsk kriminalomsorg Fafo-notat 2006:21 media/com_netsukii/10011.pdf   10011
Geir Veland : Skattefavorisert pensjonssparing Fafo-notat 2006:20 media/com_netsukii/10010.pdf   10010
Kristine Nergaard : Midlertidig ansatte i norsk arbeidsliv Fafo-notat 2006:19 media/com_netsukii/10009.pdf   10009
Geir Veland og Jon M. Hippe : Individuell og kollektiv fleksibilitet i tjenestepensjonsordninger Fafo-notat 2006:18 media/com_netsukii/10008.pdf   10008
Sol Skinnarland og Leif Moland : Lokale arbeids- og velferdskontor Fafo-notat 2006:17 media/com_netsukii/10007.pdf   10007
Tatjana Doroshko and Dagmar Kutsar : Social Indicators between Research and Policy-making in Estonia Fafo-paper 2006:15 media/com_netsukii/10005.pdf   10005
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård : EU-utvidelsen: Endringer i norske bedrifters arbeidskraftsstrategier? Fafo-notat 2006:14 Download 10004.pdf EU-utvidelsen: Endringer i norske bedrifters arbeidskraftsstrategier? 10004
Rolf K. Andersen, Eivind Falkum og Leif E. Moland : Virker verktøyet? Fafo-notat 2006:13 media/com_netsukii/10003.pdf   10003
Anna Hagen og Odd Bjørn Ure : Evaluering av KIM – Program for kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12 media/com_netsukii/10002.pdf Evaluering av KIM – Program for kompetanseutvikling i matsektoren 10002
Leif E. Moland : Erfaringer med «Fleksibel arbeidstid» ved Abildsø bo- og rehabiliteringssenter Fafo-notat 2006:11 media/com_netsukii/10001.pdf   10001
Jon Pedersen and Marie Arneberg : Social and Economic Conditions in East Timor Other Fafo-publications Web edition   929
Kristine Nergaard : Tariffavtaledekning målt ved surveyundersøkelse: Levekårsundersøkelsen 1996 Fafo-notat 1998:04 images/pub/1998/899.pdf   899
Tori Grytli og Torgeir Aarvaag Stokke : Norges største tariffavtaler: Omfang, lønnsdannelse og arbeidstidsordninger Fafo-notat 1998:03 images/pub/1998/898.pdf   898
Bjørne Grimsrud and Torgeir Aarvaag Stokke : Collective bargaining and labour market flexibility in Norway Fafo-paper 1997:23 Download 897.pdf   897
Bjørne Grimsrud : Arbeidsstandarder i internasjonal handel Fafo-notat 1998:02 Download 896.pdf   896
Aadne Aasland og Knut Magne Sundal (red.) : Norsk Baltikum-politikk: Utfordringer, muligheter og perspektiver Fafo-notat 1998:01 Download 895.pdf   895
Jon Pedersen : West Bank and Gaza Living conditions: Are refugees different? Fafo-paper 1997:22 Download 894.pdf West Bank and Gaza Living conditions: Are refugees different? 894
Line Eldring : Barrierer mot fagorganisering i maskinentreprenørbedrifter Fafo-notat 1997:21 Download 893.pdf Barrierer mot fagorganisering i maskinentreprenørbedrifter 893
Bernard Enjolras og Axel West Pedersen : Forventet pensjoneringsalder og pensjoneringsmønstre blant seniorene i staten Fafo-notat 1997:20 Download 892.pdf   892
Liv Tørres : Nye tider for sørafrikanske arbeidere Fafo-notat 1997:19 Download 891.pdf Nye tider for sørafrikanske arbeidere 891
Siv Øverås : Kjønnsforskjeller i sykefravær Fafo-notat 1997:18 Download 890.pdf   890
Lena Endresen, Jon Hanssen-Bauer, Jon Pedersen : Availability of public health data about Palestinian refugees Fafo-paper 1997:17 Download 889.pdf   889
Aadne Aasland and Vida Cesnuityte : Living Conditions in the Baltic Countries Compared Fafo-paper 1997:16 Download 888.pdf   888
Bjørne Grimsrud : Hvordan kan fagbevegelsen møte endringene i norsk luftfart? Fafo-notat 1997:15 Download 887.pdf   887
Jens B. Grøgaard : Sosial bakgrunn - et mangehodet troll Fafo-notat 1997:14 Download 886.pdf   886
Ove Bjørnson : Norsk attføringsforskning Fafo-notat 1997:13 Download 885.pdf Norsk attføringsforskning 885
Kristine Nergaard og Arne Pape : Dagens system for lønnsfastsettelse Fafo-notat 1997:12 Nettutgave   884
Åsmund Arup Seip : Utvikling av lønnssystemer Fafo-notat 1997:11 Download 883.pdf   883
Torunn Kvinge : Finansiering av investeringer i små industriforetak Fafo-notat 1997:09 Nettutgave   882
Torunn Kvinge : Næringslivets tilpasninger ved økt internasjonalisering Fafo-notat 1997:08 Download 881.pdf Næringslivets tilpasninger ved økt internasjonalisering 881
Kåre Hagen : Innvandrere og sosialhjelp Fafo-notat 1997:07 Nettutgave   880
Nina C. Berg : Konsernfaglig samarbeid i nordiske konsern Fafo-notat 1997:06 Download 879.pdf Konsernfaglig samarbeid i nordiske konsern 879
Espen Dahl : Sysselsetting, sykefravær og sykelighet Fafo-notat 1997:10 Download 878.pdf   878
Eifred Markussen : Inn og ut, tvers gjennom, eller helt på sida Fafo-notat 1997:05 Download 877.pdf Inn og ut, tvers gjennom, eller helt på sida 877
Kristine Nergaard : Organisasjonsgraden målt gjennom AKU 2. kvartal 1995 Fafo-notat 1996:15 Download 876.pdf   876
Erik Hansen (ed.) : Cooperation in the Baltic Sea Region, the Barents Region and the Black Sea Region Fafo-paper 1997:04 Download 875.pdf Cooperation in the Baltic Sea Region, the Barents Region and the Black Sea Region 875
Hanne Bogen : Mediebransjens kompetansebehov Fafo-notat 1997:03 media/com_netsukii/874.pdf   874
Marit Egge og Tove Midtsundstad (red.) : Evaluering av oppfølgingstjenesten i Reform 94 Fafo-notat 1997:02 Download 873.pdf Evaluering av oppfølgingstjenesten i Reform 94 873
Dag Olberg : Arbeidslederne og arbeidslivsforskningen – en litteraturstudie Fafo-notat 1996:14 Download 872.pdf Arbeidslederne og arbeidslivsforskningen – en litteraturstudie 872
Anne Britt Djuve og Kåre Hagen : Fra lokal kunnskap til sentrale beslutninger Fafo-notat 1997:01 Download 871.pdf   871
Åsmund Arup Seip : Arbeidsgiverorganisering i den offentlige randsonen Apo og NAVO Fafo-notat 1996:13 Download 870.pdf   870
Torgeir Aarvaag Stokke : NHO: Medlemmer, organisasjonsgrader og tariffavtaler Fafo-notat 1996:11 Download 869.pdf NHO: Medlemmer, organisasjonsgrader og tariffavtaler 869
Axel West Pedersen : Sykefravær: Hva koster det og hvor mange er de? Fafo-notat 1996:10 Download 868.pdf Sykefravær: Hva koster det og hvor mange er de? 868
Torunn Kvinge : Norske foretaks investeringer i utlandet Fafo-notat 1996:09 Download 867.pdf Norske foretaks investeringer i utlandet 867
Torgeir Aarvaag Stokke : Estimering av tariffavtaledekningen i Norge – strategier og foreløpige makrotall Fafo-notat 1996:08 Download 866.pdf Estimering av tariffavtaledekningen i Norge – strategier og foreløpige makrotall 866
Else Ragni Yttredal : Bruk av midler i særforbundene Fafo-notat 1996:07 Download 865.pdf Bruk av midler i særforbundene 865
Tone Fløtten : Overganger mellom arbeid og pensjon i staten Fafo-notat 1996:06 Download 864.pdf Overganger mellom arbeid og pensjon i staten 864
Eli Feiring : Lek og lær! Fafo-notat 1996:05 Download 863.pdf Lek og lær! 863
Axel West Pedersen : Sykefraværet og arbeidslinja Fafo-notat 1996:04 Download 862.pdf Sykefraværet og arbeidslinja 862
Espen Dahl : Nytter det å følge opp sykemeldte? Fafo-notat 1996:03 Download 861.pdf Nytter det å følge opp sykemeldte? 861
Dag Olberg : Arbeidsledere og tekniske funksjonærer – trender i NHOs funksjonærstatistikk Fafo-notat 1996:02 Download 860.pdf Arbeidsledere og tekniske funksjonærer – trender i NHOs funksjonærstatistikk 860
Dag Olberg : Defining the Role of the Middle Manager Fafo-paper 1996:01 Download 859.pdf Defining the Role of the Middle Manager 859
Eifred Markussen : Fra første til andre Fafo-notat 1995:14     858
Torgeir Aarvaag Stokke : Organisasjonsgraden på arbeidstakersiden 1956-1994 Fafo-notat 1995:13 Download 857.pdf   857
Eli Feiring : Evaluering av trygdeetatens stønadsfaglige utviklingsprosjekter Fafo-notat 1995:12     856
Jon Erik Dølvik : Striden ved SAS-hotellet Fafo-notat 1995:11     855
Dag Olberg : Nye former for bedrifts- og arbeidsorganisering: utfordringer og svar innen internasjonal fagbevegelse Fafo-notat 1995:10     854
Dag Olberg : Organisering av mellomledere Fafo-notat 1995:09     853
Jon Pedersen : The Demography of Palestinians: Fafo-paper 1995:08     852
Tove Midtsundstad : Underveis – men mot hva? Fafo-notat 1995:07     851
Espen Dahl : Forsøk med integrering av yrkeshemmede: En evaluering Fafo-notat 1995:06     850
Anne Britt Djuve : Grenseløst arbeid Fafo-notat 1995:05     849
Torunn Kvinge og Ove Langeland : Livselskapenes rammevilkår for kapitalforvaltning Fafo-notat 1995:04     848
Jardar E. Flaa : Spørreundersøkelse – Små og mellomstore industriforetak Fafo-notat 1995:03     847
Tove Midtsundstad : Miljøarbeid eller saksbehandling? Fafo-notat 1995:02     846
Kåre Hagen : Adresse eller karakterer? Fafo-notat 1995:01 Nettutgave   845
Hanne Bogen : På rett vei? Evaluering av oppfølgningstjenesten i sju fylker høsten 1994 Fafo-notat 1994:13     844
Eifred Markussen : Reell rett? Fafo-notat 1994:12     843
Jon M. Hippe og Kristine Nergaard : Tilleggsordninger i arbeidslivet Fafo-notat 1994:11     842
Tone Fløtten : Attføring i norske bedrifter Fafo-notat 1994:10     841
Thore K. Karlsen og Hanne Bogen : Fagopplæring i fylker og kommuner Fafo-notat 1994:09     840
Jon Erik Dølvik og Torunn Olsen : Arbeidslivspolitikk og fagorganisering i EØS og EU Fafo-notat 1994:08     839
Eivind Falkum : Evaluering av Beredskapsprogrammet Fafo-notat 1994:07     838
Bjørn Olsen : Evaluering av forsøk med daghøyskole i Sarpsborg Fafo-notat 1994:06     837
Jørgen Lund : Voksenopplæringen som alle ville ha Fafo-notat 1994:05     836
Line Eldring : Næringslivets fadderordning: Evaluering av iverksettelsen Fafo-notat 1994:04     835
Espen Dahl : Hva vet norske journalister om pressesenteret i regjeringskvartalet? Fafo-notat 1994:03     834
Espen Dahl og Tove Midtsundstad : AFP-pensjonistenes alternative muligheter: Er det forskjeller mellom sektorene? Fafo-notat 1994:02     833
Espen Dahl og Tove Midtsundstad : Kommer avtalefestet pensjon i stedet for uførepensjon og ledighetstrygd? Fafo-notat 1994:01     832
Liv Eli Halsa : Analyse av kassettavgifter og bruk av kassetter Fafo-notat 1993:11   Analyse av kassettavgifter og bruk av kassetter 831
Tove Midtsundstad og Eifred Markussen : Barnevernpedagogutdanningen – nye krav og utfordringer Fafo-notat 1993:10 Download 830.pdf Barnevernpedagogutdanningen – nye krav og utfordringer 830
Anne Britt Djuve : Kjøttsamvirket som markedsregulator Fafo-notat 1993:09   Kjøttsamvirket som markedsregulator 829
Jon Erik Dølvik : Nordic trade unions and the social dimension of European integration Fafo-paper 828     828
Liv Jorunn Stokke : Endringar i offentlege velferdsordningar 1990-93. Positivt eller negativt for yrkeskvinnar? Fafo-notat 827     827
Tori Grytli, Arild H. Steen og Dag Stokland : Offentlige støtteordninger og offshore fabrikasjonsindustri Storbritannia og Nederland Fafo-notat 826     826
Torunn Kvinge : ELKEM – The Broken Hill Proprietary Company Limited Fafo-notat 825     825
Tove Midtsundstad og Torunn Olsen : Merking av næringsmidler i EF og EØS Fafo-notat 824     824
Tove Midtsundstad : EØS-avtalen og fri bevegelse av varer – norske tilsynsmyndigheters markedsovervåkning og kontroll Fafo-notat 823     823
Anne Britt Djuve : Arbeidstidsordninger i nærings- og nytelsesmiddelindiustrien i Europa Fafo-notat 822     822
Thore K. Karlsen : AKAN – mellom idealisme og organisasjon Fafo-notat 821     821
Mary Visher : Bedriftsintern attføring Fafo-notat 820   Bedriftsintern attføring 820
Tove Midtsundstad : Norsk produktkontroll i EØS – noen aktuelle problemområder Fafo-notat 819   Norsk produktkontroll i EØS – noen aktuelle problemområder 819
Jon M. Hippe : Når demningen brister Fafo-notat 818   Når demningen brister 818
Torgeir Aarvaag Stokke : Holdninger til offentlig sektor. Oppdatering og drøfting Fafo-notat 817 Download 817.pdf Holdninger til offentlig sektor. Oppdatering og drøfting 817
Jon Erik Dølvik : Lov eller avtale Fafo-notat 816   Lov eller avtale 816
Ove Langeland : Ansatte som eiere Fafo-notat 815   Ansatte som eiere 815
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen : Tilleggspensjoner – offentlig eller privat ansvar Fafo-notat 814   Tilleggspensjoner – offentlig eller privat ansvar 814
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen : Førtidspensjon i private bedrifter Fafo-notat 813   Førtidspensjon i private bedrifter 813
Kåre Hansen : Europeiske selskap Fafo-notat 812   Europeiske selskap 812
Arvid Fennefoss : Rekruttering, verdigrunnlag og organisasjonsstruktur Fafo-notat 811   Rekruttering, verdigrunnlag og organisasjonsstruktur 811
Arvid Fennefoss : Kollektive goder, medlemsfordeler og service Fafo-notat 810     810
Anne Rogstad : Oppsigelsesvern i Norge og EF Fafo-notat 809     809
Åsmund Arup Seip : Personalpolitikk for eldre arbeidstakere Fafo-notat 808     808
Andreas Gaarder : En økonomisk og monetær union i Europa Fafo-notat 807     807
Ivar Lødemel : Citizenship in the social division of welfare Fafo-notat 806     806
Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen : The labour movement, social policy and occupational welfare in Norway Fafo-notat 805     805
Leif Moland og Dag Olberg : Man må jo prøve å være litt elastisk Fafo-notat 804   Man må jo prøve å være litt elastisk 804
Ove Langeland : Lønnstakerinnflytelse og kollektiv kapitaldannelse Fafo-notat 803   Lønnstakerinnflytelse og kollektiv kapitaldannelse 803
Øivind Danielsen og Jon Erik Dølvik : Den organiserte idretten på terskelen til 90-åras samfunn Fafo-notat 802   Den organiserte idretten på terskelen til 90-åras samfunn 802
Hilde Lorentzen : Eldre i velferds-Norge Fafo-notat 801   Eldre i velferds-Norge 801
Anna Hagen, Torgeir Nyen og Dagfinn Hertzberg : Evaluering av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008.» Delrapport 1 Fafo-notat 2006:10 media/com_netsukii/799.pdf Evaluering av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008.» Delrapport 1 799
Bård Jordfald : Aktivitetsrapportering for Utdanningsdirektoratet Fafo-notat 2006:08 media/com_netsukii/798.pdf   798
Gro Hasselknippe : Palestinian Opinions on Peace and Conflict, Internal Affairs and Parliament Elections 2006 Fafo-paper 2006:09 media/com_netsukii/797.pdf   797
Jon Horgen Friberg : Individuell arbeidsinnvandring Fafo-notat 2006:07 media/com_netsukii/796.pdf Individuell arbeidsinnvandring 796
Hanne Bogen : Samhandlingsrutiner mellom bydelsbarnevernet og Barne- og familieetaten Fafo-notat 2006:06 media/com_netsukii/795.pdf Samhandlingsrutiner mellom bydelsbarnevernet og Barne- og familieetaten 795
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke : Hvor lang er ferien? Fafo-notat 2006:05 media/com_netsukii/794.pdf   794
Håvard Lismoen : Norske lederlønninger 1998–2004 Fafo-notat 2006:04 media/com_netsukii/793.pdf   793
Geir Øvensen : An asset index for the Syrian 2003 Unemployment Survey Fafo-paper 2006:01 media/com_netsukii/792.pdf   792
Monica Lund : Gode grep i introduksjonsprogram for å gjøre overgangen til ordinært arbeid lettere Fafo-notat 2006:2 media/com_netsukii/791.pdf Gode grep i introduksjonsprogram for å gjøre overgangen til ordinært arbeid lettere 791
Anna Hagen : Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen – kartlegging av kunnskapsstatus Fafo-notat 2005:31 Last ned nettutgaven   790
Jon Anders Drøpping og Inger Lise Skog Hansen : Arbeidsplassorganisering og arbeidstakere med funksjonsnedsettelser – mot universelle løsninger? Fafo-notat 2005:30 media/com_netsukii/789.pdf   789
Marit Skivenes og Sissel Trygstad : Varsling i norsk arbeidsliv Fafo-notat 2005:29 media/com_netsukii/788.pdf   788
Anne Mette Ødegård, red. : Skatter og avgifter for arbeidstakere fra nye EØS-land Fafo-notat 2005:28 media/com_netsukii/787.pdf Skatter og avgifter for arbeidstakere fra nye EØS-land 787
Sanita Kudrjavceva : Social Services as Actors of Social Inclusion Policy Fafo-paper 2005:27 Web edition   786
Agita Kaupuza : Family policy in Estonia and Latvia Fafo-paper 2005:26 Web edition   785
Erik Døving, Odd Bjørn Ure, Anita Tobiassen og Monica Lund : Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2005 Fafo-notat 2005:25 media/com_netsukii/784.pdf   784
Leif E. Moland og Sol Skinnarland : To skritt fram, og ett til .. ? Fafo-notat 2005:24 media/com_netsukii/783.pdf   783
Anna Hagen : Kompetanseutvikling i rusomsorgen Fafo-notat 2005:23 media/com_netsukii/782.pdf   782
: Palestine refugees: Information for policy Fafo-paper 2005:22 Web edition Palestine refugees: Information for policy 781
Leif E. Moland : Uønsket deltid - også et Oslo-fenomén Fafo-notat 2005:21 media/com_netsukii/780.pdf   780
Sissel Trygstad, Thomas Lorentzen og Espen Løken : Den nye staten. Et underveisnotat Fafo-notat 2005:20 media/com_netsukii/779.pdf   779
Jon Anders Drøpping : Bo- og tjenestetilbud for bostedsløse Fafo-notat 2005:19 media/com_netsukii/778.pdf   778
Axel W. Pedersen, Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad : Alternative modeller for fremtidens folketrygd Fafo-notat 2005:18 media/com_netsukii/777.pdf   777
Pål Sletten and Louay H. Rashid : Comparison of Iraqi labour force statistics Fafo-paper 2005:17 Web edition   776
Jon Horgen Friberg : Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Fafo-notat 2005:16 media/com_netsukii/775.pdf   775
Heidi Nicolaisen og Dag Olberg : Nye arbeidstidsordninger Fafo-notat 2005:15 media/com_netsukii/774.pdf   774
Hanne Bogen og Torunn Kvinge : Utsetting av arbeidsoppgaver - blir arbeidstakerne mer utsatt? Fafo-notat 2005:14 media/com_netsukii/773.pdf   773
Håvard Lismoen og Torgeir Aarvaag Stokke : Lovfestet minstelønn i Norge? Fafo-notat 2005:13 media/com_netsukii/772.pdf   772
Geir Veland og Tove Midtsundstad : En gjennomgang av forslag til ny tjenestepensjonsordning for Posten Fafo-notat 2005:12 media/com_netsukii/771.pdf   771
Hanne Bogen : Vi kan alltids rope på han Per Fafo-notat 2005:11 media/com_netsukii/770.pdf   770
Hanne Bogen og Christine Friestad : Nasjonale helseplaner i et ulikhetsperspektiv Fafo-notat 2005:10 media/com_netsukii/769.pdf   769
Torunn Kvinge : Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa Fafo-notat 2005:09 media/com_netsukii/768.pdf Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa 768
Dag Olberg : Callsenter – kundeservice under omorganisering? Fafo-notat 2005:08 media/com_netsukii/767.pdf   767
Sigmund Aslesen : EU-utvidelsen. Mulige tilpasningsstrategier i norske skipsverft Fafo-notat 2005:07 media/com_netsukii/766.pdf EU-utvidelsen. Mulige tilpasningsstrategier i norske skipsverft 766
Leif E. Moland : Med legene på laget Fafo-notat 2005:06 media/com_netsukii/765.pdf   765
Jon Anders Drøpping, Tove Midtsundstad og Tina Østberg : Seminar om evaluering av intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv Fafo-notat 2005:05 media/com_netsukii/764.pdf   764
Marit Skivenes og Sissel Trygstad : Når arbeidstakere ytrer seg kritisk Fafo-notat 2005:04 media/com_netsukii/763.pdf   763
Dag Olberg : Avtalt tid? Lokale arbeidstidsordninger og avtaler Fafo-notat 2005:03 media/com_netsukii/762.pdf   762
Eivind Falkum : På vei mot fellesskap? Fafo-notat 2004:35 media/com_netsukii/761.pdf   761
Odd Bjørn Ure : Høgskolen i Telemark som regional utviklingsaktør Fafo-notat 2005:02 media/com_netsukii/760.pdf   760
Anne Mette Ødegård : Arbeidstakere som går tjenestevei Fafo-notat 2005:01 media/com_netsukii/759.pdf   759
Torgeir Nyen : Lærevilkår for eldre arbeidstakere i staten Fafo-notat 2004:34 media/com_netsukii/758.pdf Lærevilkår for eldre arbeidstakere i staten 758
Jon Horgen Friberg : Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Fafo-notat 2004:33 media/com_netsukii/757.pdf   757
Anne Britt Djuve og Jon Horgen Friberg : Innvandring og det flerkulturelle samfunn Fafo-notat 2004:32 media/com_netsukii/756.pdf   756
Pål Sletten and Willy Egset : Poverty in Haiti Fafo-paper 2004:31 Web edition   755
Odd Bjørn Ure : Bortfall av betalt etatsutdanning og opparbeidelse av studiepoeng? Fafo-notat 2004:30 media/com_netsukii/754.pdf   754
: Tiltak for barn og unge i større bysamfunn Fafo-notat 2004:30 media/com_netsukii/753.pdf Tiltak for barn og unge i større bysamfunn 753
Erik Døving, Odd Bjørn Ure og Sveinung Skule : Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2004 Fafo-notat 2004:27 Nettutgave Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2004 751
Jon Anders Drøpping : Inkluderende arbeidsliv – inkluderende arbeidsgivere? Fafo-notat 2004:26 media/com_netsukii/750.pdf   750
Inger Lise Skog Hansen : Evaluering av dagpengeordningen innenfor SATS-prosjektet Arbeid og velferd i Verdal Fafo-notat 2004:25 media/com_netsukii/749.pdf   749
Hanne Cecilie Kavli : Hvordan gikk det etterpå? Fafo-notat 2004:24 media/com_netsukii/748.pdf   748
Anniken Huitfeldt og Hanne Cecilie Kavli : Det globale ekteskapsmarkedet Fafo-notat 2004:23 media/com_netsukii/747.pdf   747
Jon Horgen Friberg og Anne Britt Djuve : Lifelong learning - Norwegian experiences 3 Fafo-paper 2004:22 Download 746.pdf   746
Sveinung Skule og Odd Bjørn Ure : Lifelong learning - Norwegian experiences 2 Fafo-paper 2004:21 Download 745.pdf   745
Sveinung Skule : Lifelong learning - Norwegian experiences 1 Fafo-paper 2004:20 Download 744.pdf   744
Tove Midtsundstad : En beskrivelse av sykepleiernes pensjoneringsmønster i 2003 med utgangspunkt i registerdata fra KLP Fafo-notat 2004:17 media/com_netsukii/743.pdf   743
Lise Bjerkan and Anniken Huitfeldt : Roma Minorities in the Czech and Slovak Republics: Fafo-paper 2004:18 Web edition   742
Håvard Lismoen og Torgeir Aarvaag Stokke : Hvorfor varierer organisasjonsgraden Fafo-notat 2004:19 media/com_netsukii/741.pdf   741
Bård Jordfald : Fra traust etat til Oslo Børs Fafo-notat 2004:15 Download 739.pdf   739
Sigmund Aslesen : Fra monopolist til markedsaktør Fafo-notat 2004:14 Download 738.pdf   738
Stein Gunnes : LO og bussektoren Fafo-notat 2004:13 Download 737.pdf   737
Inger Lise Skog Hansen : Fra forvaltning til helseforetak Fafo-notat 2004:12 Download 736.pdf   736
Leif Moland : Når katta vokser og musene blir mange Fafo-notat 2004:11 Download 735.pdf   735
Marit Skivenes : Profesjonalisering og privatisering i barnevernsektoren Fafo-notat 2004:10 Download 734.pdf   734
Håvard Lismoen : En framtid for LO i Forsvaret Fafo-notat 2004:9 Download 733.pdf   733
Nina Kristiansen Skalle : En sterk aktør i et skrumpende marked Fafo-notat 2004:08 Download 732.pdf   732
Åsmund Arup Seip : Med ekspedisjonssjefen som motpart Fafo-notat 2004:07 Download 731.pdf   731
Tove Midtsundstad : Hvor mange har rett til AFP? Fafo-notat 2004:04 media/com_netsukii/728.pdf   728
Stein Gunnes og Berit Kvalsvik Teige : Når næringslivet omstiller seg Fafo-notat 2004:01 media/com_netsukii/726.pdf   726
Hanne Bogen og Leif E. Moland : Arbeidslivssentrene som kompetansevirksomheter i en sammensatt tjenestekjede Fafo-notat 2003:27 media/com_netsukii/725.pdf   725
Erik Døving, Odd Bjørn Ure, Berit Teige og Sveinung Skule : Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2003 Fafo-notat 2003:26 media/com_netsukii/724.pdf   724
Torunn Kvinge : Borte best? Kartlegging av store selskapers lokaliseringsstrategier Fafo-notat 2003:25 media/com_netsukii/723.pdf   723
Anna Hagen, Torgeir Nyen, Kari Folkenborg : Etter- og videreutdanning i grunnopplæringen i 2003 Fafo-notat 2004:03 media/com_netsukii/722.pdf   722
Kari Folkenborg og Inger Lise Skog Hansen : Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Fafo-notat 2003:23 media/com_netsukii/721.pdf   721
Siv Øverås : Fra portvakt til døråpner. En midtveisevaluering av Tøyen-prosjektet (ROP-Tøyen) Fafo-notat 2003:22 media/com_netsukii/720.pdf   720
Hanne Bogen : Evaluering av Trygdeetatens rolle i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv Fafo-notat 2003:20 media/com_netsukii/718.pdf   718
Eivind Falkum : Trygdeetatens oppfatninger om Inkluderende arbeidsliv Fafo-notat 2003:19 media/com_netsukii/717.pdf   717
Eivind Falkum : Inkluderende organisasjonsformer Fafo-notat 2003:18 media/com_netsukii/716.pdf   716
Mark Taylor, Anne Huser : Security, Development and Economies of Conflict: Problems and Responses Fafo-paper 2003:17 Web edition   715
Line Eldring : Child Labour in the Tea Sector in Malawi Fafo-paper 2003:16 Web edition   714
Sigmund Aslesen : Dra til sjøs Fafo-notat 2003:15 Download 713.pdf Dra til sjøs 713
: Seniorpolitikk i staten Fafo-notat 2003:14 media/com_netsukii/712.pdf   712
Tove Midtsundstad, Anne Britt Djuve og Jon Anders Drøpping : Inkluderende arbeidsliv på norsk Fafo-notat 2003:13 media/com_netsukii/711.pdf Inkluderende arbeidsliv på norsk 711
Martin Byrkjeland og Anne Britt Djuve : Ja, vi får mye kjeft Fafo-notat 2003:12 media/com_netsukii/710.pdf   710
Kari Folkenborg og Bård Jordfald : Kommmunale lederes vurdering av sykepleier- og ingeniørutdanningen Fafo-notat 2003:11 media/com_netsukii/709.pdf   709
Stein Gunnes og Martin Byrkjeland : Næringspolitiske utfordringer i ÅLAV-regionen Fafo-notat 2003:10 media/com_netsukii/708.pdf   708
Kari Folkenborg : Realkompetanse og tilpasset utdanning Fafo-notat 2003:09 media/com_netsukii/707.pdf   707
Sigmund Aslesen og Arild H. Steen : Riksvei 1 som maritim karrierevei Fafo-notat 2003:08 media/com_netsukii/706.pdf   706
Jonathan M. Winer : Globalizing Transparency: Fafo-paper 2003:07 Web edition   705
Heidi Nicolaisen : Delt dagsverk – arbeidstid i rushtidsyrker Fafo-notat 2003:06 media/com_netsukii/704.pdf   704
Anette Brunovskis, Trygve Ugland : Alcohol Consumption in the Baltic States Fafo-paper 2003:04 Web edition   702
Arne Pape : På høy tid Fafo-notat 2003:03 media/com_netsukii/701.pdf   701
Odd Bjørn Ure og Sveinung Skule : Elektronisk kunnskapsnettverk og verktøy for livslang læring? Fafo-notat 2003:02 media/com_netsukii/700.pdf   700
Dagmar Kutsar and Avo Trumm : Provision of social assistance Fafo-paper 2003:01 Web edition   699
Ivar Lødemel (red.) : Workfare in Six European Nations Fafo-paper 2002:24 Web edition Workfare in Six European Nations 698
Anne Britt Djuve og Kåre Hagen : Nyere levekårsforskning og kriteriesystemet i Oslo Fafo-notat 2002:23 media/com_netsukii/697.pdf   697
Tina Østberg og Anne Britt Djuve : Erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere og flyktninger i 16 Aetat lokal Fafo-notat 2002:22 media/com_netsukii/696.pdf   696
Tove Midtsundstad : Tidlig pensjonering og seniorpolitiske utfordringer blant mellomledere og teknikere i privat sektor Fafo-notat 2002:21 media/com_netsukii/695.pdf   695
Torgeir Aarvaag Stokke : Arbeidsmiljøloven og tariffavtaleregulering Fafo-notat 2002:20 media/com_netsukii/694.pdf   694
Stein Gunnes og Arild H. Steen : Konsulenttjenester og eksterne tjenester i kommunesektoren Fafo-notat 2002:19 media/com_netsukii/693.pdf   693
Mona Bråten : Standardoverenskomsten og lokal lønnsdannelse Fafo-notat 2002:18 media/com_netsukii/692.pdf   692
Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen : Utleie av arbeidskraft Fafo-notat 2002:17 media/com_netsukii/691.pdf   691
Bård Jordfald : Internasjonale handels- og investeringsstrømmer: Nordiske og norske utviklingstrekk 1970–2000 Fafo-notat 2002:16 media/com_netsukii/690.pdf   690
Heidi Nicolaisen og Dag Olberg : Avtalt tid? Fafo-notat 2002:15 images/pub/2002/689.pdf   689
Torgeir Nyen : NHOs kostnader til fagopplæring Fafo-notat 2002:14 media/com_netsukii/688.pdf   688
Tove Midtsundstad : Vi har ikke bruk for deg lenger… Fafo-notat 2002:13 media/com_netsukii/687.pdf   687
Tove Midtsundstad : Tidlig pensjonering i stat og skoleverk Fafo-notat 2002:12 media/com_netsukii/686.pdf   686
Anne Britt Djuve og Katrine Fangen : Evaluering av Bærum kommunes introduksjonsprogram for flyktninger Fafo-notat 2002:11 media/com_netsukii/685.pdf   685
Erik Døving og Sveinung Skule : Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2002 Fafo-notat 2002:10 images/pub/2002/684.pdf   684
Frode Longva og Arne Pape : Medlemmene i Norsk Nærings- og Nytelsesarbeiderforbund Fafo-notat 2002:09 media/com_netsukii/683.pdf   683
Anne Britt Djuve : Overføringsflyktninger: Bosettingskommuner og integrering. Forprosjekt Fafo-notat 2002:08 media/com_netsukii/682.pdf   682
Jon Anders Drøpping og Anders B. Fyhn : Omsorgsteknologi i smarthus Fafo-notat 2002:06 media/com_netsukii/681.pdf   681
Anette Brunovskis : Opportunities and Choices Fafo-paper 2002:05 Web edition   680
Siv Øverås : Mer FRIGO! Evaluering av Friluftssenteret i Gamle Oslo Fafo-notat 2002:07 media/com_netsukii/679.pdf   679
Arne Grønningsæter, Liv Tørres og Aadne Aasland : Samarbeid FNPR – LO; styrke og utfordringer Fafo-notat 2002:03 media/com_netsukii/678.pdf   678
Zane Loza and Aadne Aasland : From a Local Perspective: Fafo-paper 2002:02 Web edition   677
Jon Erik Dølvik : Arbeidslivsrelasjoner i privat tjenesteyting Fafo-notat 2001:19 images/pub/2001/676.pdf   676
Jon Erik Dølvik : European Trade Unions: Coping with Globalisation? Fafo-paper 2001:18 Web edition   675
Avo Trumm : Structural shifts in providing social assistance: Fafo-paper 2002:01 Web edition   674
Sabata Nakanyane : Co-operative Housing in Johannesburg Fafo-paper 2002:04 Web edition   673
Tone Fløtten, Espen Dahl, Arne Grønningsæter : Den norske fattigdommen: Fafo-notat 2001:16 media/com_netsukii/672.pdf   672
Bård Jordfald og Dag Olberg : Avtaleendringer og endringer i arbeidsgiverorganisering – noen illustrasjoner og mekanismer Fafo-notat 2001:15 images/pub/2001/671.pdf   671
Dag Olberg : Nye driftsformer i varehandelen Fafo-notat 2001:14 images/pub/2001/670.pdf   670
Dag Olberg : Medlemmer uten tariffavtale Fafo-notat 2001:13 media/com_netsukii/669.pdf   669
Barbro Svensson : Fra avtale til endring? Fafo-notat 2001:12 images/pub/2001/668.pdf   668
Bård Jordfald : Organisasjoner og tariffavtaler i IKT-sektoren Fafo-notat 2001:11 images/pub/2001/667.pdf   667
Sigmund Aslesen : Skipsbyggingsindustrien på Møre – felles utfordringer Fafo-notat 2001:10 images/pub/2001/666.pdf   666
Arne Grønningsæter, Aadne Aasland, Zane Loza : We all agree, but no one is grateful Fafo-notat 2001:09 Web edition   665
Hanne Cecilie Kavli og Elin Svensen : Overføringsflyktninger – uttak og integrering Fafo-notat 2001:08 media/com_netsukii/664.pdf   664
Marit Egge og Christine Friestad : "I førsten var det kult, og så ble jeg avhengig" Fafo-notat 2001:07 images/pub/2001/663.pdf   663
Anna Hagen, Bård Jordfald, Arne Pape og Sveinung Skule : Ressursbruk til etter- og videreutdanning i norsk arbeidsliv Fafo-notat 2001:06 images/pub/2001/662.pdf   662
Dag Olberg : To datasett om motivasjon for etter- og videreutdanning Fafo-notat 2001:05 images/pub/2001/661.pdf   661
Bjørn Andersen : Tariffavtaler i skandinavisk luftfart Fafo-notat 2001:04 media/com_netsukii/660.pdf   660
Lena C. Endresen : Contact and Cooperation: The Israeli-Palestinian People-to-People Program Fafo-paper 2001:03 Web edition   659
Siv Øverås : STA-prosjektet i bydel Gamle Oslo Fafo-notat 2001:02 images/pub/2001/658.pdf   658
Tove Midtsundstad : Pensjonering i stat og skoleverk Fafo-notat 2001:01 media/com_netsukii/657.pdf   657
Axel West Pedersen : The coverage with occupational pensions in Norway Fafo-paper 2000:23 Web edition   656
Martin Byrkjeland og Ove Langeland : Statlig eierskap i Norge 1945–2000 Fafo-notat 2000:22 media/com_netsukii/655.pdf   655
Line Eldring, Sabata Nakanyane and Malehoko Tshoaedi : Child Labour in the Tobacco Growing Sector in Africa Fafo-paper 2000:21 Web edition   654
Tove Midtsundstad og Espen Dahl : Yrke og forventet levealder Fafo-notat 2000:20 media/com_netsukii/653.pdf   653
Siv Øverås : Særskilte kostnadsforhold i Oslo- og Finnmarkspsykiatrien Fafo-notat 2000:19 images/pub/2000/652.pdf   652
Sigmund Aslesen og Ove Langeland : Det regionale kompetansegapet Fafo-notat 2000:18 media/com_netsukii/651.pdf   651
Eli Feiring : Helseopplysninger og privat forsikring Fafo-notat 2000:17 images/pub/2000/650.pdf   650
Leif E. Moland : Økt yrkesdeltakelse blant deltidsansatte i pleie- og omsorgssektoren Fafo-notat 2000:16 media/com_netsukii/649.pdf   649
Martin Byrkjeland : Utviklinga av arbeidarhovudavtalen 1935 til 1998 Fafo-notat 2000:15 images/pub/2000/648.pdf   648
Tove Midtsundstad : Oppfølgingstjenestens målgruppe – Quo vadis? Fafo-notat 2000:14 Download 647.pdf Oppfølgingstjenestens målgruppe – Quo vadis? 647
Dag Olberg : Funksjonæravtalene i industrien Fafo-notat 2000:13 images/pub/2000/646.pdf   646
Katrine Fangen og Anne Britt Djuve : Først til Mølla? Fafo-notat 2000:12 images/pub/2000/645.pdf   645
Sigmund Aslesen : Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Fafo-notat 2000:11 images/pub/2000/644.pdf   644
Torgeir Aarvaag Stokke : Organisasjonsgrader i norsk arbeidsliv 1945–1998 Fafo-notat 2000:10 media/com_netsukii/643.pdf   643
Ove Langeland and Bård Jordfald : Financing Small Conventional and Knowledge-based Enterprises Fafo-paper 2000:09 images/pub/2000/642.pdf   642
Bjørn Andersen, Anna Hagen og Sveinung Skule : Dokumentasjon av realkompetanse Fafo-notat 2000:08 images/pub/2000/641.pdf   641
Siv Øverås : Hva vet vi om psykiatriske pasienters levekår? Fafo-notat 2000:07 images/pub/2000/640.pdf   640
Arne Pape : §20 – Fagbrev gjennom dokumentasjon av realkompetanse i Norge Fafo-notat 2000:06 images/pub/2000/639.pdf   639
Lena C. Endresen and Bjørne Grimsrud : Building the Union and the Nation Fafo-paper 2000:05 Web edition   638
Jens B. Grøgaard : Organisatoriske løsninger i videregående opplæring: Fungerer integrering bedre enn segregering? Fafo-notat 2000:04 images/pub/2000/637.pdf   637
Nina-M. Kristiansen Skalle : Lokale lønnsforhandlinger og likelønnsutvikling i kommunal sektor Fafo-notat 2000:03 images/pub/2000/636.pdf   636
Mona Bråten og Åsmund Arup Seip : Lokale lønnsforhandlinger og forhandlingsstrategier Fafo-notat 2000:02 images/pub/2000/635.pdf   635
Anders Brede Fyhn og Espen Dahl : Mot tredje generasjons levekårsforskning: livsløp, inntekt og levekår Fafo-notat 2000:01 images/pub/2000/634.pdf   634
Arne Grønningsæter : Social Policy in Transition – Income maintenance in Estonia, compared with Norway Fafo-paper 1999:21 Web edition   633
Siv Øverås, Christine Friestad og Espen Dahl : Behovskartlegging i Oslopsykiatrien Fafo-notat 1999:20 images/pub/1999/632.pdf   632
Ove Langeland og Bård Jordfald : Struktur og økonomi i norsk servicesektor Fafo-notat 1999:19 images/pub/1999/631.pdf   631
Ove Langeland og Bård Jordfald : Struktur og økonomi i norsk industri Fafo-notat 1999:18 images/pub/1999/630.pdf   630
Anne Britt Djuve og Anders Brede Fyhn : Levekår for barn og unge i indre by, Oslo Fafo-notat 1999:17 images/pub/1999/629.pdf   629
Line Eldring og Sveinung Skule : Kompetansedokumentasjon for ingeniører Fafo-notat 1999:16 images/pub/1999/628.pdf   628
Torgeir Aarvaag Stokke : Organisasjons- og tarifforhold ved konkurranseutsetting, selskapsdannelser og privatisering i Danmark og Sverige Fafo-notat 1999:15 images/pub/1999/627.pdf   627
Marit Egge : Innovation in Education – What Works? Fafo-paper 1999:14 Web edition   626
Christine Friestad : Å leve med kronisk sykdom Fafo-notat 1999:13 images/pub/1999/625.pdf   625
Martin Byrkjeland : Arbeidstidstida ved Aker Base Fafo-notat 1999:12 images/pub/1999/624.pdf   624
Jon Erik Dølvik : Fleksibilitet og arbeidslivsregulering Fafo-notat 1999:11 images/pub/1999/623.pdf   623
Jon Erik Dølvik : The globalisation challenge: Convergence or divergence of national labour market institutions? Fafo-paper 1999:10 Web edition   622
Karstein Haarberg og Stein Hansen : Evaluering av satsingen under strategiplanen for Asia i perioden 1994-98 Fafo-notat 1999:09 images/pub/1999/621.pdf   621
Bård Jordfald : Struktur og utviklingstrekk i handels- og servicenæringen Fafo-notat 1999:08 images/pub/1999/620.pdf   620
Tori Grytli : Arbeidskraft og arbeidsorganisering i varehandelen Fafo-notat 1999:07 media/com_netsukii/619.pdf   619
Bård Jordfald og Kristine Nergaard : Etter- og videreutdanning blant lærere i grunnskolen og den videregående skolen Fafo-notat 1999:06 media/com_netsukii/618.pdf   618
Kristine Nergaard : Organisasjonsgrad og tariffavtaledekning målt ved AKU 2. kvartal 1998 Fafo-notat 1999:05 images/pub/1999/617.pdf   617
Tove Midtsundstad : Forventet pensjoneringsalder og pensjoneringsmønstre blant kommunalt ansatte seniorer Fafo-notat 1999:04 media/com_netsukii/616.pdf   616
Willy Egset and Suzanne Hammad : Landmine Victims in Jordan Fafo-paper 1999:03 Web edition   615
Bjørne Grimsrud : Evaluation of Education Activities at the Workers Education Institute in Cairo Fafo-paper 1999:02 Download 614.pdf Evaluation of Education Activities at the Workers Education Institute in Cairo 614
Thore K. Karlsen : Helkontinuerlig skift – en spagat mellom helse og sosiale behov? Fafo-notat 1999:01 images/pub/1999/613.pdf   613
Åge Arild Tiltnes : Ability and Willingness to Pay for Water and Sewage Services in Two Palestinian Cities Fafo-paper 1998:17 Web edition   612
Jens B. Grøgaard : Person Profil Analyse (PPA) Fafo-notat 1998:15 images/pub/1998/610.pdf   610
Eifred Markussen : Segregerings-saksa Fafo-notat 1998:14 images/pub/1998/609.pdf   609
Martin Byrkjeland : Atypisk arbeidstid Fafo-notat 1998:13 images/pub/1998/608.pdf   608
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen : Syk og misforstått? Fafo-notat 1998:12 media/com_netsukii/607.pdf   607
Anne Britt Djuve : Evaluering av prosjektet "Ressurssenter for pakistanske barn" Fafo-notat 1998:11 media/com_netsukii/606.pdf   606
Jon Erik Dølvik : Norwegian trade unionism between traditionalism and modernisation Fafo-paper 1998:09 Web edition   604
Dag Olberg : Organisasjonsendringer i industrien Fafo-notat 1998:07 images/pub/1998/602.pdf   602
Dag Olberg : Industrifunksjonærene i FLT og organisasjonsendringene i industrien Fafo-notat 1998:06 images/pub/1998/601.pdf   601
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen : Nasjonale intensjoner – lokal virkelighet Fafo-notat 1998:05 media/com_netsukii/600.pdf   600
Hedda Flatø, Ingunn Bjørkhaug, Anette Brunovskis og Mona Christophersen : Moderne slaveri – en sammenstilling av nyere litteratur Fafo-notat Download 10351.pdf Moderne slaveri – en sammenstilling av nyere litteratur  

Redigeringsmeny