logo fafo 194x64
Ellen Katrine Kallander
+47 90957480

Prosjektdeltaker, fullførte prosjekter

Forsker

Ph.d.-student ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
Master i Helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge, Høgskolen i Innlandet

Arbeidsområder

Utsatte barn og unge, levekår, velferdstjenester, barnevern.

Voksne og barn som pårørende, pasient- og foreldrerollen, psykisk helse og livskvalitet, helse- og omsorgstjenester i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

.

Publisering

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  • Kallander, E. K. et al. (2019 under publisering). Factors associated with children’s quality of life: Children affected by parental illness and substance abuse. Child: care, health and development.

  • Kallander, E. K. et al. (2018). Outcomes for children who care for a parent with severe illness or substance abuse. Child and Youth Services, 1-22.

  • Hagen, K. A., Hilsen, M., Kallander, E. K., Ruud, T., (2018). Health-related quality of life (HRQoL) in children of parents with somatic- or mental illness or substance dependence: Examining factor structure and sub-group comparisons. Quality of Life Research, 1-11.

  • Kallander, E. K. et al. (2017). Children with ill parents: extent and nature of caring activities. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 33(2).

  • Kallander, E. K. & Vallesverd, V. U. (2015). Unge omsorgsgivere – barn og unge som har betydelige omsorgsoppgaver. I B. S. M. Haugland, K. E. Bugge, M. Trondsen & S. Gjesdahl (red.), Familier i motbakke. På vei mot bedre støtte til barn som pårørende. Fagbokforlaget.

  • Kallander, E. K. (2014). Retten til å bli hørt kan gjøre en forskjell. I V. U. Vallesverd & I. K. Thorsen (red.), I for store sko. En tekstsamling om barn i omsorgsroller. Hertvig Forlag.

  • Kallander, E. K. (2010). Skjulte unge omsorgsgivere – helsepolitiske perspektiver. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 7(3).

Populærvitenskapelige artikler og bokkapitler

Bøker

Konferansepaper

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

  • Ruud, T., Birkeland, B., Faugli, A. Hagen, K. A., Hellman, A., Hilsen, M., Kallander, E. K., Kufås, E., Løvås, M., Peck, G. C., Skogerbø, Å., Skogøy, B. E., Stavnes, K., Thorsen, T. & Weimand, B. M. (2015). Barn som pårørende. Resultater fra en multisenterstudie. Helsedirektoratet Rapport (IS-0522). Lørenskog: Akershus universitetssykehus HF.

  • Kallander, E. K., Brodal, L. & Kibsgård, H. (2012). Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende 2007-2010. Helsedirektoratet 2012 (IS-2011).

Artikler, kronikker, debattinnlegg

Avhandlinger

Lysark og presentasjoner

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B