Skriv ut
Mona Bråten
Mona Bråten
Forsker
+47 92257553
Utdanning

Cand.polit., Universitetet i Oslo

Arbeidsområder

HMS og arbeidsmiljø, kontroll og overvåking i arbeidslivet

Forskningsområder
Heltid en rett – deltid en mulighet?
Ledermedlemmer i Unios forbund
Arbeidsinnvandring
Kvinner i fagbevegelsen 2008
Ansettelsesformer
Arbeidstid
Arbeidsmiljø
Oppvekst og foreldreskap
Prosjektleder for
Kontroll og overvåking i arbeidslivet
Tilkallingskontrakter i norsk arbeidsliv
Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet - modul 2
HMS-utfordringer ved alenearbeid
Seksuell trakassering i arbeidslivet
Teambasert styrermodell i Stokke kommune. En evaluering av erfaringer
Arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomhet og på store byggeplasser
Tildeling av anbud innenfor elektro
Assistentenes stilling i oppvekstsektoren
Trakassering i arbeidslivet
Arbeidsforhold blant rumenske og bulgarske lastebilsjåfører i Norge
Seksuell trakassering blant medlemmer i Legeforeningen
#metoo 2018 - seksuell trakassering i bransjene film, teater og scenekunst
Veterinærene og #metoo
Prosjektdeltaker i
Heltid en rett – deltid en mulighet?
Ledermedlemmer i Unios forbund
Kvinner i fagbevegelsen 2008
Personvern under press - hvor går grensene
Turnover i Aker - hva koster det? Hva kan gjøres?
Evaluering av tvisteløsningsnemd etter arbeidsmiljøloven
Rådsprogram 2009 - 2011
Kontroll og overvåking i arbeidslivet
Barne og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet
Evaluering av HMS-rådgiverordning i NHO fellesskapet
FOs utfordringer og strategier for å behandle medlemmer i lederstillinger
HMS-tilstanden i Norge 2007
Innleide arbeidstakere i verftsindustrien, på petroleumsanleggene og offshore
Kontroll og overvåking i arbeidslivet
Mindre deltid
HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen
Sivile og militære stillinger i Forsvaret
Tilkallingskontrakter i norsk arbeidsliv
Betydningen av arbeidsgivers/kommunenes satsing på rekruttering av fagarbeidere
Arbeidsforhold i vegsektoren
Tidsbruk i barnehager
Likebehandling ved utleie av arbeidstakere
Evaluering av godkjenningsordningen i renholdsbransjen
Verneombudsordning under press?
Seniorer i industrien
Videreutdanning i barnehager - deltakerundersøkelse
Særtilsynenes tilsyn på arbeidsmiljøområdet
Arbeidstakernes medbestemmelse og medvirkning
Publisering

Norwegian Labour Market Institutions and Regulations

Mona Bråten, Jon Erik Dølvik, Frode Longva og Arild H. Steen

Arbeidstakermedvirkning i petroleumsnæringen og på store byggeplasser

Kjersti Melberg, Kari Anne Holte og Astrid Solberg, Mona Bråten og Rolf Andersen

Ufrivillig deltid – også et problem i privat sektor

Kristine Nergaard og Mona Bråten

Industrial relations in merger integrations

Eivind Falkum, Helene Loe Colman og Mona Bråten

Middle Management’s Role during Change

Inger G. Stensaker, Melanie Bryant, Mona Bråten og Leif Jarle Gressgård

Decision Making, Implementation and Distribution of Power

Eivind Falkum, Mona Bråten og Kåre Hansen

Norwegian construction: More migrant labour – less health and safety?

Mona Bråten, Rolf K. Andersen, Line Eldring og Anne Mette Ødegård

Den gjennomsiktige virksomheten

Konsekvenser av elektronisk kontroll og styring i arbeidslivet
Tommy Tranvik og Mona Bråten
Fafo-rapporter og -notater
Tidsbruk i barnehagene
Verneombud i bygg og anlegg – en rolle under press
Tilkallingsvikarer i norsk arbeidsliv
Arbeidsforhold i gods og turbil
Innleide arbeidstakere i verfts- og petroleumsindustrien
Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013
Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet
Norsk transport – veien videre
Bærekraftige muligheter og løsninger for avistrykkeriene
Tilrettelegging i buss, renhold og vakthold
Kontroll og overvåking – utfordringer for personvern og arbeidsmiljø
Arbeidsforhold i vegsektoren
Kvinner i fagbevegelsen 2013
Ledermedlemmer i Unios forbund
Vil tiltakene virke?
Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen
Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted
Tvisteløsningsnemndas praksis i saker om fortrinnsrett for deltidsansatte
Omstilling i norske virksomheter
Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå HMS-opplæring
Tilrettelegging i arbeidslivet
Til renholdets pris
Evaluering av tiltak mot sosial dumping
Heltid en rett – deltid en mulighet?
Evaluering av tiltak mot sosial dumping. Underveisrapportering
Kontroll og overvåking i arbeidslivet
Tradisjon og variasjon
Systematisk HMS-arbeid i norske virksomheter
Norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft
Medlemmer i lederstillinger
Evaluering av tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven
Personvern under press – hvor går grensene i arbeidslivet?
HMS-tilstanden i Norge 2007
Kvinner i fagbevegelsen 2008
Omstillingshistorier i norsk arbeidsliv
Bruk av sivil og militær kompetanse i Forsvarets logistikkorganisasjon
Fra øst uten sikring?
HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet
Lønner det seg?
Lokal lønnsdannelse i stat og NAVO
Standardoverenskomsten og lokal lønnsdannelse
Lønnsdannelse og avtalestruktur i kommunal sektor i Norden
Funksjonæravtaler og lokal lønnsdannelse
Lokale lønnsforhandlinger og forhandlingsstrategier
Utfordringer og kompetansebehov
Nye tjenester på postkontorene?
Når kompetanse skal belønnes
Statlig renhold på anbud
Kompetanse og kvalitet i arbeid med barn og unge
Digital kontroll og overvåking av arbeid
Sjatteringer av likhet
«Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke»
HMS-utfordringer ved alenearbeid
Gjør fagbrevet en forskjell?
Teambasert styrermodell i kommunale barnehager
Seksuell trakassering i arbeidslivet
Elektrobransjen i tall
Verneombudsordningen i en ny tid
Arbeidstakere som jobber alene
Offentlige anbud og bemanning i el-bedrifter
Assistentenes rolle i barnehagene
Seksuell trakassering i hotellbransjen i Skandinavia
Videreutdanning for barnehagelærere og lederutdanning for styrere 2018
Seksuell trakassering innen film-, TV-, scene-, musikk- og spillfeltet