Skriv ut
Mona Bråten
Mona Bråten
Seniorforsker
+47 22088645 +47 92257553
Utdanning

Cand.polit., Universitetet i Oslo

Arbeidsområder

HMS og arbeidsmiljø, kontroll og overvåking i arbeidslivet

Forskningsområder
Heltid en rett – deltid en mulighet?
Ledermedlemmer i Unios forbund
Arbeidsinnvandring
Kvinner i fagbevegelsen 2008
Ansettelsesformer
Arbeidstid
Arbeidsmiljø
Oppvekst og foreldreskap
Prosjektleder for
Kontroll og overvåking i arbeidslivet
Tilkallingskontrakter i norsk arbeidsliv
Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet - modul 2
HMS-utfordringer ved alenearbeid
Seksuell trakassering i arbeidslivet
Teambasert styrermodell i Stokke kommune. En evaluering av erfaringer
Arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomhet og på store byggeplasser
Tildeling av anbud innenfor elektro
Assistentenes stilling i oppvekstsektoren
Trakassering i arbeidslivet
Arbeidsforhold blant rumenske og bulgarske lastebilsjåfører i Norge
Seksuell trakassering blant medlemmer i Legeforeningen
#metoo 2018 - seksuell trakassering i bransjene film, teater og scenekunst
Veterinærene og #metoo
Prosjektdeltaker i
Heltid en rett – deltid en mulighet?
Ledermedlemmer i Unios forbund
Kvinner i fagbevegelsen 2008
Personvern under press - hvor går grensene
Turnover i Aker - hva koster det? Hva kan gjøres?
Evaluering av tvisteløsningsnemd etter arbeidsmiljøloven
Rådsprogram 2009 - 2011
Kontroll og overvåking i arbeidslivet
Barne og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet
Evaluering av HMS-rådgiverordning i NHO fellesskapet
FOs utfordringer og strategier for å behandle medlemmer i lederstillinger
HMS-tilstanden i Norge 2007
Innleide arbeidstakere i verftsindustrien, på petroleumsanleggene og offshore
Kontroll og overvåking i arbeidslivet
Mindre deltid
HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen
Sivile og militære stillinger i Forsvaret
Tilkallingskontrakter i norsk arbeidsliv
Betydningen av arbeidsgivers/kommunenes satsing på rekruttering av fagarbeidere
Arbeidsforhold i vegsektoren
Tidsbruk i barnehager
Likebehandling ved utleie av arbeidstakere
Evaluering av godkjenningsordningen i renholdsbransjen
Verneombudsordning under press?
Seniorer i industrien
Videreutdanning i barnehager - deltakerundersøkelse
Særtilsynenes tilsyn på arbeidsmiljøområdet
Arbeidstakernes medbestemmelse og medvirkning
Arbeidstidsreduksjoner
Publisering
The visible employee - technological governance and control of the mobile workforce
Industrial relations in merger integrations
Fusjoner av samvirkelag i Coop – restrukturering i en føderativ organisasjon
Norwegian construction: More migrant labour – less health and safety?
Decision Making, Implementation and Distribution of Power
Middle Management’s Role during Change
Likeverd, samarbeid og integrasjon: Den første fasen i StatoilHydro-integrasjonen
Human Capital and Reward Policies in "Old" and "New" Economy Firms
Norge: Nasjonal krise og internasjonal vekst - utfordringer for fagorganisasjonene
Norwegian Labour Market Institutions and Regulations
Ufrivillig deltid – også et problem i privat sektor
Elektronisk kontroll med ansatte: konsekvenser av feltteknologi i utvalgte yrker
Den gjennomsiktige virksomheten
Bruk av digitale kontrollteknologier og ivaretakelse av personvern i arbeidsforhold
Arbeidstakermedvirkning i petroleumsnæringen og på store byggeplasser
En av seks medlemmer har opplevd seksuell trakassering
Et ord med i laget? Verneombudenes medvirkning i HMS-arbeidet i bygge- og anleggsprosjekter
Cross-Border Cargo Transport to and From Norway: Who Undertakes It, and at What Cost?
Seksuell trakassering – et stille arbeidsmiljøproblem?
Veterinærene og #metoo
Fafo-rapporter og -notater
Tidsbruk i barnehagene
Verneombud i bygg og anlegg – en rolle under press
Tilkallingsvikarer i norsk arbeidsliv
Arbeidsforhold i gods og turbil
Innleide arbeidstakere i verfts- og petroleumsindustrien
Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013
Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet
Norsk transport – veien videre
Bærekraftige muligheter og løsninger for avistrykkeriene
Tilrettelegging i buss, renhold og vakthold
Kontroll og overvåking – utfordringer for personvern og arbeidsmiljø
Arbeidsforhold i vegsektoren
Kvinner i fagbevegelsen 2013
Ledermedlemmer i Unios forbund
Vil tiltakene virke?
Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen
Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted
Tvisteløsningsnemndas praksis i saker om fortrinnsrett for deltidsansatte
Omstilling i norske virksomheter
Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå HMS-opplæring
Tilrettelegging i arbeidslivet
Til renholdets pris
Evaluering av tiltak mot sosial dumping
Heltid en rett – deltid en mulighet?
Evaluering av tiltak mot sosial dumping. Underveisrapportering
Kontroll og overvåking i arbeidslivet
Tradisjon og variasjon
Systematisk HMS-arbeid i norske virksomheter
Norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft
Medlemmer i lederstillinger
Evaluering av tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven
Personvern under press – hvor går grensene i arbeidslivet?
HMS-tilstanden i Norge 2007
Kvinner i fagbevegelsen 2008
Omstillingshistorier i norsk arbeidsliv
Bruk av sivil og militær kompetanse i Forsvarets logistikkorganisasjon
Fra øst uten sikring?
HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet
Lønner det seg?
Lokal lønnsdannelse i stat og NAVO
Standardoverenskomsten og lokal lønnsdannelse
Lønnsdannelse og avtalestruktur i kommunal sektor i Norden
Funksjonæravtaler og lokal lønnsdannelse
Lokale lønnsforhandlinger og forhandlingsstrategier
Utfordringer og kompetansebehov
Nye tjenester på postkontorene?
Når kompetanse skal belønnes
Statlig renhold på anbud
Kompetanse og kvalitet i arbeid med barn og unge
Digital kontroll og overvåking av arbeid
Sjatteringer av likhet
«Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke»
HMS-utfordringer ved alenearbeid
Gjør fagbrevet en forskjell?
Teambasert styrermodell i kommunale barnehager
Seksuell trakassering i arbeidslivet
Elektrobransjen i tall
Verneombudsordningen i en ny tid
Arbeidstakere som jobber alene
Offentlige anbud og bemanning i el-bedrifter
Assistentenes rolle i barnehagene
Seksuell trakassering i hotellbransjen i Skandinavia
Videreutdanning for barnehagelærere og lederutdanning for styrere 2018
Seksuell trakassering innen film-, TV-, scene-, musikk- og spillfeltet
Kontroll og overvåking i arbeidslivet 2019
Bemanningsstrategier i små og mellomstore industribedrifter i Hordaland