Skriv ut
Kristine Nergaard
Kristine Nergaard
Forskningskoordinator
+47 41562363
Utdanning

Cand. polit.

Arbeidsområder

Ansettelsesforhold, fagbevegelse, fagorganisering, kollektiv organisering, lov- og avtaleverk, lønnsforhandlinger

Forskningsområder
Arbeidstid
Tariffavtaler og lovreguleringer
Ansettelsesformer
Lønn og lønnsdannelse
Organisering i arbeidslivet
Prosjektleder for
Work Life Challenges. Workforce management and worker involment solutions.
Fagorganisering, forhandlinger og avtaleverk.
Kollektive aktører
Tilkallingskontrakter i norsk arbeidsliv
Eurofond 2014-2018 Nasjonal korrespondent
Utredning om det kunst- og kulturfaglige organisasjonsområdet
Prosjektdeltaker i
Kartlegging av AFP i arbeidslivet
Eurofond 2014-2018 Nasjonal korrespondent
Tilknytningsformer i arbeidslivet
Utdanningsforbundet - kommunikasjon og organisasjon
Midlertidig arbeid: Blindgate eller springbrett til varig sysselsetting?
Deltidskarrierer i Norge – normaliseringens endepunkt? Kvinners valg av arbeidstid i et longitudinelt perspektiv
Kartlegging av brudd på arbeidstidsreguleringer
Evaluering av godkjenningsordningen i renholdsbransjen
Aktører i delingsøkonomien
KS - Lokale særavtaler
The future of work: Opportunities and challenges for the Nordic models
LOs ungdomssatsning
Lønnsdannelsen i de skandinaviske landene
Håndheving av reglene om adgang til midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak
Evaluering av endringene i statens fleksitidsavtale
100 år med sosial dialog og trepartssamarbeid i Norge
Publisering

Norge – tariffavtale og lovregulering i samspill

Kristin Alsos og Kristine Nergaard

Hva er problemet?

Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen

Norway

Kristine Nergaard

Norway

Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Norway

Kristine Nergaard

Norway: Adapting Slowly

Kristine Nergaard

Tingmenn og talsmenn

Kristine Nergaard

Hvem har slått på autopiloten?

Sissel Trygstad og Kristine Nergaard

Samarbeidsmodellen i oppløsning?

Sissel Trygstad og Kristine Nergaard

Offer for egen suksess?

Jon Erik Dølvik og Kristine Nergaard

Ufrivillig deltid – også et problem i privat sektor

Kristine Nergaard og Mona Bråten

Nordisk arbeidsliv: Modell under press

Jon M. Hippe og Kristine Nergaard

Lavere organisasjonsgrad, et spørsmål om nykommere?

Kristine Nergaard, Erling Barth og Harald Dale-Olsen

Organisering av uorganiserte

Arild H. Steen, Kristine Nergaard & Ida Drange

Svårt att hitta en rättvis lönemodell i Norden

Kristin Alsos & Kristine Nergaard

Lönebildningen i de skandinaviska länderna

Kristin Alsos & Kristine Nergaard

Norge: Pragmatisk tilpasning

Kristine Nergaard

Arbeidsinnvandring, rekruttering og fleksibilitet

Bernt Bratsberg, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Oddbjørn Raaum

Lock-in Patterns among Employees: A Nordic Comparison

Bengt Furåker, Kristine Nergaard og Antti Saloniemi

Social Democratic Capitalism

Kristine Nergaard

Det kollektive arbeidslivet

Stein Evju, Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Lockout som kampmiddel i moderne arbeidskonflikter

Kristin Alsos og Kristine Nergaard

Finnes den fleksible bedrift?

Kristine Nergaard

Organisasjoner og tariffavtaler

Kristine Nergaard og T. Stokke

Har den norske forhandlingsmodellen overlevd?

Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Engaging with variable pay: Metal worker responses in a comparative perspective

Kristine Nergaard, Jon Erik Dølvik, Paul Marginson, Juan Arasanz Díaz og Barbara Bechter

Lønnssystemer med variable elementer

Kristine Nergaard, Jon Erik Dølvik og Heidi Nicolaisen

Variable Pay and Collective Bargaining: A Cross-National Comparison of the Banking Secto

Franz Traxler, Jim Arrowsmith, Kristine Nergaard og Joaquim M. Molins López-Rodó

The puzzles of union density in Norway

Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Tariffavtale, ferie og lønn

Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Fagorganisering blant ikke-vestlige innvandrere

Kristine Nergaard og Elin Svendsen

Variable pay, collective bargaining and trade unions

A comparison of machinery and banking companies in Norway
Kristine Nergaard og Jon Erik Dølvik

Trade Unions in Norway

Coordinated Wage Bargaining and Workplace Level Codetermination
Kristine Nergaard

Dealing with austerity and migration in the northern European cleaning sector

Social partner strategies to strengthen wage floors
Sissel Trygstad, Trine P. Larsen & Kristine Nergaard

Entwicklung der Lohnpolitik und Tarifverhandlungen in den nordischen Ländern

– Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden im Vergleich
Søren Kaj Andersen/Christian Lyhne Ibsen/Kristin Alsos/Kristine Nergaard/Pekka Sauramo
Fafo-rapporter og -notater
Se og bli sett
Tilkallingsvikarer i norsk arbeidsliv
Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2013
Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013
Arbeidsforhold i utelivsbransjen
Deltidsarbeid i varehandel – hva sier de ansatte?
Arbeidstid og fleksibilitet
Kvinner i fagbevegelsen 2013
Labour Relations in Norway
Anstendig arbeid
Vil tiltakene virke?
Ufrivillig deltid, bemanningsstrategier og deltidsstillinger i varehandel
Tillitsvalgtes hverdag
Bruk av innleid arbeidskraft
Utleie av arbeidskraft 2011
Til renholdets pris
Evaluering av tiltak mot sosial dumping
Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2010
Heltid en rett – deltid en mulighet?
Arbeidslivets organisasjoner 2008/2009
Fagorganisering i Norden
Avtalt arbeidstid og arbeidstidsønsker blant deltidsansatte
Behandling av grensetvister i LO og forbundene
Allmenngjøring i EU og Norge
Det er godt å ha noen i ryggen
FO sett fra grasrota
Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2008
Fagorganisering blant arbeidstakere med høyere utdanning
Hvem har ikke AFP?
Utleie av arbeidskraft 2008
Hvor blir studentmedlemmene av?
Kvinner i fagbevegelsen 2008
Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007
Midlertidig ansatte i norsk arbeidsliv
Hvor lang er ferien?
Kvinner i fagbevegelsen 2004
Gravid og i jobb
Utleie av arbeidskraft
Etter- og videreutdanning blant lærere i grunnskolen og den videregående skolen
Organisasjonsgrad og tariffavtaledekning målt ved AKU 2. kvartal 1998
Tariffavtaledekning målt ved surveyundersøkelse: Levekårsundersøkelsen 1996
Dagens system for lønnsfastsettelse
Tilleggsordninger i arbeidslivet
Organisasjonsgraden målt gjennom AKU 2. kvartal 1995
Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005
Atypisk arbeid
På vei mot et nytt forsvar
Tillitsvalgtopplæring i statlig sektor
Kvinner i fagbevegelsen
Næringslivets favorittkommuner 1996
Norsk Tjenestemannslag, organisasjonsmodell og praktisk fagforeningsarbeid
Midlertidige ansettelser i norsk arbeidsliv
Evaluering av bonusordninger i Statoil Norge AS
Samarbeid og selvstendighet
Oss i mellom
Inntekt og levekår blant kunstnere 1986
En organisasjon for framtida
Kartlegging av brudd på arbeidstidsbestemmelsene
LOs lokalorganisasjoner
Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv
Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2014
«Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke»
Fastsettelse av lønn og honorar for korttidsoppdrag på det kunstneriske feltet
Koordinering av lønnsdannelsen innen de nordiske frontfagsmodellene
Offentlige tariffområder – endring og praktisering
Midlertidige ansettelser 2016
Elektrobransjen i tall
Arbeidsutleie og selvstendig næringsdrivende
Varehandelen som inkluderingsarena
Organisasjonsstruktur og fagforeningsarbeid i NTL
Lokale særavtaler i kommunal sektor
Før lønnsoppgjøret 2018
Organisasjonsgrader i norsk arbeidsliv 2016
Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2017
Fleksibel arbeidstid
Renholdsbransjen sett nedenfra
Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2016/2017
Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv. Sluttrapport
Arbeidstakere og organisasjonsgrader i servicesektoren
Brudd på reglene om adgangen til midlertidig ansettelse og innleie
Utleie/innleie av arbeidskraft i Nordland
Atypical labour markets in Norway