Skriv ut
Anne Mette Ødegård
Anne Mette Ødegård
Forsker
+47 22088649 +47 90651311
Utdanning

Cand. polit., statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidsområder

arbeidslivet.no

LOs tillitsvalgtpanel

Arbeidsliv, fagbevegelse, EU/EØS, forskningsformidling, Fafo Østforum

Forskningsområder
Arbeidsinnvandring
Ansettelsesformer
Arbeidsmiljø
Organisering i arbeidslivet
Allmenngjøring og minstelønn
Ytringsfrihet og varsling
Prosjektleder for
LOs tillitsvalgtpanel
Arbeidslivets kunnskapsportal - arbeidslivet.no
Posting of workers: enhancing administrative cooperatation and access to information
Sosial bærekraft i fangstbasert fiskerinæring
Sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring
Arbeids- og levekår blant arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen
Hvordan har utviklingen i utelivsbransjen vært de siste fem årene?
Norskkompetanse blant arbeidstakere født i utlandet
Prosjektdeltaker i
Hvordan kan kommunesektoren bidra til å bekjempe arbeidslivskriminalitet?
Varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet
Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner
Menneskehandel i arbeidslivet
Publisering
Debatthefte for NNN
Varsling i arbeidslivet
Arbeidsinnvandring og fleksible bemanningsstrategier i fire bransjer
The Struggle over the Services Directive: The role of the European Parliament and the ETUC
The struggle over the service directive: the role of the European Parliament and the ETUC.
A case study of temporary work agencies in the Norwegian construction sector – a growing informal market beyond regulation?
Allmenngjøring: Fører det til likeverdige forhold mellom norske og utenlandske arbeidstakere?
Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked
Norwegian construction: More migrant labour – less health and safety?
Nordiske arbeidstilsyn med utenlandsk arbeidskraft i bygg og transport
Verre for varslere
Krav til sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring
Legal provisions and democracy: freedom of expression and whistleblowing in Norwegian workplaces
Varslingsrutiner på arbeidsplassen som redskap for åpenhet og trygghet
Improving data collection about posting and information provision on conditions applicable for posted workers
Transnational Monitoring and Enforcement of Posted Work: The Case of Norway
Enhancing Economic Democracy for Posted Workers: The Case of Norway
Social Sustainability in Norwegian Fisheries – Evolution and Resilience in Fleet and Industry
Fafo-rapporter og -notater
Varsling i Sandnes kommune
Evaluering av varslerbestemmelsene
Om arbeidstid, konkurranseutsetting, innleie av arbeidskraft, tiltak mot sosial dumping, AFP og kontroll og overvåkning på arbeidsplassene
Kvinner i fagbevegelsen 2013
Vil tiltakene virke?
Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet
Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen
Bruk av innleid arbeidskraft
Kampen om vikarene
Evaluering av tiltak mot sosial dumping
Utleie av arbeidskraft 2011
Østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verft, fiskeindustri og kjøttindustri
Skaff oss dem vi trenger
Til renholdets pris
Hvem kan seile sin egen sjø?
Useriøsitet i bemanningsbransjen
Norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft
Ja, vi elsker...
Europeiske reguleringer og partssamarbeid
Norsk arbeidsliv og EØS-avtalen
Tjenestedirektivet og regjeringens handlingsplan mot sosial dumping
Sikrer Norges framtid på minstelønn
Tjenestedirektivets betydning for reguleringer i arbeidslivet
Fra øst uten sikring?
Grenseløst arbeidsliv?
Skatter og avgifter for arbeidstakere fra nye EØS-land
Lavlønnskonkurranse og sosial dumping
Arbeidstakere som går tjenestevei
Ti år med EØS-avtalen
Evaluering av tiltak mot sosial dumping. Underveisrapportering
EU-utvidelsen: Endringer i norske bedrifters arbeidskraftsstrategier?
Ytringsbetingelser og varsling i Oslo universitetssykehus
Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016
Varsling og ytring blant medlemmer i sju fagforbund
Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner
Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft
Fagforbundets ungdomsbarometer 2017
Varsling i norsk arbeidsliv
Gjennomgang av varslerordningen i Bærum kommune
Reguleringer for utsendte arbeidstakere
NNNs organisasjon – sett fra lokalleddene
Varsling i norsk arbeidsliv 2018