Skriv ut
Anne Mette Ødegård
Anne Mette Ødegård
Forsker
+47 90651311
Utdanning

Cand. polit., statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidsområder

arbeidslivet.no

LOs tillitsvalgtpanel

Arbeidsliv, fagbevegelse, EU/EØS, forskningsformidling, Fafo Østforum

Forskningsområder
Arbeidsinnvandring
Ansettelsesformer
Arbeidsmiljø
Organisering i arbeidslivet
Allmenngjøring og minstelønn
Ytringsfrihet og varsling
Prosjektleder for
LOs tillitsvalgtpanel
Arbeidslivets kunnskapsportal - arbeidslivet.no
Posting of workers: enhancing administrative cooperatation and access to information
Sosial bærekraft i fangstbasert fiskerinæring
Sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring
Prosjektdeltaker i
Hvordan kan kommunesektoren bidra til å bekjempe arbeidslivskriminalitet?
Varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet
Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner
Menneskehandel i arbeidslivet
Publisering

Verre for varslere

Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad

Varslingsrutiner på arbeidsplassen som redskap for åpenhet og trygghet

Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård & Elin Svarstad

Krav til sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring

Pirjo Honkanen, Anne Mette Ødegård & Bjørg Helen Nøstvold

Varsling i arbeidslivet

Sissel Trygstad og Anne Mette Ødegård

Norwegian construction: More migrant labour – less health and safety?

Mona Bråten, Rolf K. Andersen, Line Eldring og Anne Mette Ødegård

Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked

Søholt, Susanne, Anne Mette Ødegård, Brit Lynnebakke og Line Eldring

Social Sustainability in Norwegian Fisheries – Evolution and Resilience in Fleet and Industry

Bjørg Helen Nøstvold, Anne Mette Ødegård, Marianne Svorken, Rolf K. Andersen & James A. Young
Fafo-rapporter og -notater
Varsling i Sandnes kommune
Evaluering av varslerbestemmelsene
Om arbeidstid, konkurranseutsetting, innleie av arbeidskraft, tiltak mot sosial dumping, AFP og kontroll og overvåkning på arbeidsplassene
Kvinner i fagbevegelsen 2013
Vil tiltakene virke?
Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet
Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen
Bruk av innleid arbeidskraft
Kampen om vikarene
Evaluering av tiltak mot sosial dumping
Utleie av arbeidskraft 2011
Østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verft, fiskeindustri og kjøttindustri
Skaff oss dem vi trenger
Til renholdets pris
Hvem kan seile sin egen sjø?
Useriøsitet i bemanningsbransjen
Norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft
Ja, vi elsker...
Europeiske reguleringer og partssamarbeid
Norsk arbeidsliv og EØS-avtalen
Tjenestedirektivet og regjeringens handlingsplan mot sosial dumping
Sikrer Norges framtid på minstelønn
Tjenestedirektivets betydning for reguleringer i arbeidslivet
Fra øst uten sikring?
Grenseløst arbeidsliv?
Skatter og avgifter for arbeidstakere fra nye EØS-land
Lavlønnskonkurranse og sosial dumping
Arbeidstakere som går tjenestevei
Ti år med EØS-avtalen
Evaluering av tiltak mot sosial dumping. Underveisrapportering
EU-utvidelsen: Endringer i norske bedrifters arbeidskraftsstrategier?
Ytringsbetingelser og varsling i Oslo universitetssykehus
Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016
Varsling og ytring blant medlemmer i sju fagforbund
Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner
Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft
Fagforbundets ungdomsbarometer 2017
Varsling i norsk arbeidsliv
Gjennomgang av varslerordningen i Bærum kommune
Reguleringer for utsendte arbeidstakere
NNNs organisasjon – sett fra lokalleddene
Varsling i norsk arbeidsliv 2018