Arne Backer Grønningsæter
Arne Backer Grønningsæter

Forsker/Pensjonist

    Seniorforsker, M.A. (Comparative European Social Studies), Sosionom

Forskningstema:
Velferdstjenester, Boligsosiale spørsmål, Levekår for utsatte grupper, Fattigdom, Unge utenfor arbeidslivet, Anstendige arbeidsforhold, Barnevern

Sosiale tjenester, levekår i spesielle grupper, fattigdom, komparativ sosialpolitikk, forskningssamarbeid med det sørlige Afrika og Baltikum

 Denne siden er under utvikling: Se liste over publisering her:

Publisering 1987-2014

 

+47 90076570
Arne Backer Grønningsæter og Inger Lise Skog Hansen
Fafo-rapport 2018:43
Arne Backer Grønningsæter
Fafo-notat 2017:02
Inger Lise Skog Hansen, Mark B. Taylor and Arne Backer Grønningsæter
Fafo-paper 2016:24
Hanne Bogen og Arne Grønningsæter
Fafo-rapport 2016:30
Vidar Bakkeli, Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Per Trygve Hoff, Tormod Hofstad, Øivind Johnsen, Emir Kico, Lise Lien, Leif E. Moland, Per Schanche og Kjell Værnor
Fafo-rapport 2016:08
Anne Hege Strand, Magne Bråthen og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2015:41
Arne Backer Grønningsæter and Svein Erik Stave
Other Fafo-publications 2015
Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2015:11
Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2014:51
Fafo-rapport 2014:40
Olav Elgvin, Kristine Bue og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2014:49
Inger Lise Skog Hansen, Viggo Nordvik og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2014:06
Olav Elgvin, Kristine Bue og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2013:36
Vidar Bakkeli og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2013:25
Arne Backer Grønningsæter og Hilde Haualand
Fafo-rapport 2012:53
Heidi Gautun og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2012:03
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem, Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2011:21
Inger Lise Skog Hansen og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2010:40
Arne Backer Grønningsæter og Bjørn R. Lescher-Nuland
Fafo-rapport 2010:33
Marina Manuela de Paoli, Arne Backer Grønningsæter, Elizabeth Mills
Fafo-report 2010:28
Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug
Fafo-report 2009:43
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp
Fafo-report 2009:42
Arne Backer Grønningsæter og Bjørn Richard Nuland
Fafo-rapport 2009:26
Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug
Fafo-rapport 2009:13
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp
Fafo-rapport 2009:06
Elizabeth Mills, Marina Manuela de Paoli and Arne Backer Grønningsæter
Fafo-paper / CSSR Working Paper No. 252 2009:15
Tone Fløtten, Steffen Torp, Hanne Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Arne Backer Grønningsæter og Karin Gustavsen
Fafo-rapport 2008:47
Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland and Arne Backer Grønningsæter
Fafo-report 2008:44
Karin Gustavsen, Arne Backer Grønningsæter, Tone Fløtten, Roy Nielsen, Jonn Syse, og Steffen Torp
Fafo-rapport 2008:38
Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2008:21
Arne Backer Grønningsæter og Bjørn Richard Nuland
Fafo-notat 2008:24
Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen Tvetene, Roy Nielsen, Jonn Syse, Tone Fløtten og Steffen Torp
Fafo-rapport 2007:31
Hanne Bogen, Arne Grønningsæter og Anne Jensen
Fafo-rapport 2007:11
Cay Gjerustad, Arne Grønningsæter, Torunn Kvinge, Svein Mossige, Jorunn Vindegg
Fafo-rapport 545
Pete Lewis with Anne-Grete Larsen and Arne Groenningsaeter and Moses Galeboe and Spambaniso Taneka
Fafo-report 431
Hilde Haualand, Arne Grønningsæter og Inger Lise Skog Hansen
Fafo-report 412
Heidi Gautun og Arne Grønningsæter
Fafo-rapport 403
Katrine Fangen, Arne Grønningsæter, Thomas Lorentzen, Siv Øverås
Fafo-rapport 402
Arne Grønningsæter, Liv Tørres og Aadne Aasland
Fafo-notat 2002:03
Tone Fløtten, Espen Dahl, Arne Grønningsæter
Fafo-notat 2001:16
Arne Grønningsæter, Aadne Aasland, Zane Loza
Fafo-notat 2001:09

Grønningsæter, A.B. og S. Nordstoga

Fagutvikling og faglig utvikling i det lokale barnevernet.

Grønningsæter, A.B. og S. Nordstoga

Mål og realiteter i faglig utvikling i barneverntjenesten

Grønningsæter, A.B. og B.R. Lescher-Nuland

Homopesten – om hiv blant menn som har sex med menn
Fontene Forskning

Lescher-Nuland, B.R. og Grønningsæter, A.B.

Noe du legger igjen hjemme når du går på jobb?

Grønningsæter, A.B. og H. Haualand

Dobbelt diskriminert?
LHBT-personer med nedsatt funksjonsevne.

Aasland, Aa., Grønningsæter, A.B., Meylakhs, P.

More Are Testing Positive – But Is Everything Negative?
Russia and the HIV Epidemic

de Paoli MM, Mills E and Grønningsæter AB

The ARV roll out and the disability grant: a South African dilemma?
Journal of the International AIDS Society 2012, 15:6
Journal of Comparative Social Work 2012/1

Aasland A., A.B.Grønningsæter og P. Meylakhs

Flere positive – men er alt negativt?
Russland og hiv-epidemien
Nordisk Østforum 4/2010,
European Journal of Social Work. 1/2009

Tone Fløtten, Arne Grønningsæter, Jon M. Hippe og Jon Christensen

Den reformerte velferdsstaten – en ny samfunnskontrakt

Hilde Haualand, Arne Grønningsæter og Inger Lise S. Hansen

Uniting Divided Worlds – Identity, Family and Education
Disability Studies Quarterly

Grønningsæter, A.B., B.R. Lescher-Nuland, H.W. Kristiansen

Forskning om holdninger, levekår og livskvalitet.

Sigrid Nordstoga og Arne backer Grønningsæter

Det kommunale barnevernet i utvikling
Et nødvendig samarbeid mellom praksis, forskning og utdanning

Arne Backer Grønningsæter, Hans Wiggo Kristiansen, Bjørn R. Lescher-Nuland

Holdninger, levekår og livsløp
Forskning om lesbiske, homofile og bifile

Grønningsæter, A.B. (red)

Sosialt arbeid:Tilbakeblikk – utfordringer - visjoner
Jubileumsskrift Norsk Sosionomforbund er 50 år

Grønningsæter, A.B.

Omsorg for traumatiserte barn.
Rapport fra evaluering av et opplæringstilbud til fosterforeldre.

Elisabeth Backe-Hansen, Toril Havik, Arne B. Grønningsæter

Fosterhjem for barns behov
Rapport fra et fireårig forskningsprogram

Elisabeth Backe-Hansen, Ellisiv Bakketeig, Heidi Gautun og Arne Backer Grønningsæter

Siste utvei: Institusjonsplassering?
Betydningen av barnevernsreformen fra 2004 for institusjonstilbudet

Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen

Bolig, helse og sosial ulikhet