Åse Berit Grødeland
Åse Berit Grødeland
Forsker I

    Utdanning:

    PhD - Russian and East European Studies, University of Glasgow

Arbeidsområder:

Rettskultur, korrupsjon og anti-korrupsjon, uformell praksis, sivilsamfunn.

Forskningstema: Nye økonomier

Åse B. Grødeland er statsviter/spesialst på post-kommunistiske stater. Hun er Cand.Mag (blandet grad) fra Universitetet i Oslo og har en M.Phil i Soviet and East European Studies og en PhD fra Universitetet i Glasgow.

Doktoravhandlingen hennes har fokus på fremveksten av en grønne bevegelsen i Ukraina.

Grødeland har tidligere vært ansatt som forsker ved Universitetet i Glasgow, NIBR og CMI. Hun har ledet flere internasjonale forskningsprosjekter med fokus på korrupsjon, uformell praksis, og rettskultur i det tidligere Sovjetunionen, de østlige delene av Sentral-Europa, Sørøst-Europa og Vest-Balkan.

Grødelands forskning er metodologisk innovativ: den kombinerer kvalitative og kvantitative metoder på en utradisjonell måte.

Grødeland har også ikke-akademisk arbeidserfaring fra landene i det tidligere Sovjetunionen: hun har vært reiseleder i Sovjetunionen og deltatt på lengre medieobservasjonsoppdrag i flere post-kommunistiske land. Hun har dessuten arbeidet som Senior Analyst for The International Crisis Group (ICG) – med ansvar for Kirgisistan, Kazakhstan, Uzbekistan og Tajikistan.

Grødelands publikasjoner er både akademisk- og policy-orienterte.

Hun snakker flytende russisk og leser/forstår ukrainsk.

+47 91769114

Åse B. Grødeland and Leslie T. Holmes

Nash chelovek
Review of Central and East European Law
European Review
The Slavonic and East European Review

Aadne Aasland, Åse B. Grødeland and Heiko Pleines

Trust and Informal Practice among Elites in East Central and South East Europe
Europe-Asia Studies
Journal of Civil Society
Communist and Post-Communist Studies