Ellen Katrine Kallander
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Ellen Katrine Kallander

Forsker

    Ph.d.-student ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
    Master i Helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge, Høgskolen i Innlandet

Utsatte barn og unge, levekår, velferdstjenester, barnevern.

Voksne og barn som pårørende, pasient- og foreldrerollen, psykisk helse og livskvalitet, helse- og omsorgstjenester i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

+47 90957480

Prosjektleder: Terje Olsen
Avsluttes: 2020
onsdag, 01 juli 2020

Prosjektleder: Terje Olsen
Avsluttes: 2020
mandag, 30 mars 2020

Prosjektleder: Inger Lise Skog Hansen
Avsluttes: 2021
mandag, 03 mai 2021