Mona Sandbæk
Mona Kathrine Sandbæk
Økonomi- og administrasjonssjef

    Utdanning:

    Siviløkonom


Arbeidsområder:

Økonomi- og prosjektstyring. Regnskap, finansiering og revisorkontakt. Bygningsforhold, innkjøp og øvrig administrasjon.

+47 90156618