Sissel Trygstad
Sissel C. Trygstad
Forskningssjef

  Utdanning:

  Dr. polit., NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap (2004): «Det kommunale bedriftsdemokratiet i møte med New Public Management».

  Cand. Polit, UiO, Insitutt for sosiologi (1995). «Vi fikk ikke en gang prøvd. Oppkjøpet av Freia Marabou AS».


Arbeidsområder:

Organisatorisk endring, partsforhold, ledelse og arbeidsorganisering i kommunal sektor, varsling


Forskningstema:

Anstendige arbeidsforhold | Lokalt partssamarbeid | Lønns- og arbeidsvilkår

+47 41543677
Sissel C.Trygstad og Anne Mette Ødegård
Rolf K. Andersen og Sissel C. Trygstad
Styrke i krevende tider
Om arbeidsforhold, samarbeid og medbestemmelse blant Unios tillitsvalgte under koronapandemien
Fafo-notat 2021:13
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Jørgen Steen, Ragnhild Steen-Jensen, Sissel C. Trygstad og Mikkel Myhre Walbækken
Fafo-rapport 2021:19
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2021:10
Rolf K. Andersen og Sissel C. Trygstad
Fafo-notat 2021:09
Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2020:26
Tone Fløtten & Sissel Trygstad (red
Fafo-notat 2020:11
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Mona Bråten og Inger Marie Hagen
Fafo-notat 2019:23
Sissel C. Trygstad, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Elin Svarstad
Fafo-notat 2019:18
Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen
De tillitsvalgte og medlemmene
Framtidens arbeidsliv: Notat 4
Fafo-notat 2019:17
Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad
Arbeid, teknologi og kompetanse
Framtidens arbeidsliv: Notat 3
Fafo-notat 2019:16
Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Rolf Røtnes, Sissel C. Trygstad og Ann Cecilie Bergene
Når velferd er til salgs
Ideelle og kommersielle leverandører av velferdstjenester
Fafo-rapport 2019:11
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2019:14
Elin Svarstad og Sissel C. Trygstad
Når jobben settes ut på anbud
Outsourcing av renhold i Forsvaret
Fafo-rapport 2018:32
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:26
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Varsling i norsk arbeidsliv
Den det varsles om, mottak og håndtering
Fafo-notat 2018:06
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2018:09
Fafo-notat 2017:13
Fafo-notat 2017:03
Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård, Marit Skivenes og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2017:04
Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen
Varsling og ytring blant medlemmer i sju fagforbund
Rapportserie om varsling og ytring
Fafo-rapport 2016:34
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016
Rapportserie om varsling og ytring
Fafo-rapport 2016:33
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2016:32
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
«Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke»
Evaluering av godkjenningsordningen i renhold
Fafo-rapport 2016:18
Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad
Sjatteringer av likhet
Evaluering av reglene om likebehandling av utleid arbeidskraft
Fafo-rapport 2016:15
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Varsling i Sandnes kommune
Omfang, rutiner og håndtering
Fafo-notat 2015:10
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2015:18
Kristin Jesnes, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad
Se og bli sett
En undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer
Fafo-rapport 2015:30
Sissel C. Trygstad og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2015:17
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard, Heidi Nicolaisen og Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2014:02
Sissel C. Trygstad, Marit Skivenes, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2014:05
Øyvind M. Berge, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2013:03
Sissel C. Trygstad, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård
Vil tiltakene virke?
Status i renholdsbransjen 2012
Fafo-rapport 2012:59
Sissel C. Trygstad og Tom Erik Vennesland
Fafo-rapport 2012:58
Jon M. Hippe og Sissel C. Trygstad
Ti år etter
Ledelse, ansvar og samarbeid i norske sykehus
Fafo-rapport 2012:57
Bård Jordfald og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2012:54
Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
Tillitsvalgtes hverdag
... sett fra grasrota i seks LO-forbund
Fafo-rapport 2012:40
Kristin Alsos og Sissel C. Trygstad
Fafo-notat 2012:13
Kristine Nergaard, Torstein Nesheim, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2011:33
Sissel C. Trygstad og Mona Bråten
Øyvind M. Berge, Eivind Falkum, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Skaff oss dem vi trenger
Om arbeidskraftstrategier og forebygging av sosial dumping i helse og omsorg
Fafo-rapport 2011:20
Sissel C. Trygstad, Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2011:18
Sissel C. Trygstad
Med rett til å varsle
...men hjelper det, og er det lurt?
Fafo-rapport 2010:18
Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2010:11
Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2009:52
Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad
Bedriftsdemokratiets tilstand
Medbestemmelse, medvirkning og innflytelse i 2009
Fafo-rapport 2009:35
Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad
Ja, vi elsker...
Stø kurs for den norske samarbeidstradisjonen
Fafo-rapport 2009:27
Sissel C. Trygstad
Endringer i norske kommuner og konsekvenser for ansatte
Delrapport 4 Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle? Et prosjekt om forutsetningene for et bedre og lengre yrkesliv
Fafo-rapport 2009:14
Fafo-notat 2009:17
Fafo-notat 2009:16
Øyvind Berge, Johan Christensen, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Hanne Kavli og Sissel Trygstad
Fafo-notat 2009:11
Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund, Sissel Trygstad
Fafo-notat 2009:09
Sissel Trygstad
Forretningsbasert regnskap i staten
Erfaringer og holdninger
Fafo-rapport 2008:30
Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad
Modeller og dilemmaer
Om overføring av styringsprinsipper fra privat til offentlig sektor
Fafo-rapport 2008:24
Marta Assumpção, José Álvaro Moisés, Teresa Sacchet and Sissel Trygstad
Fafo-report 2008:10
Sissel Trygstad og Håvard Lismoen
Fafo-notat 2008:04
Sissel C. Trygstad og Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 2007:24
Inger Marie Hagen og Sissel Trygstad
Fafo-rapport 2007:15
Fafo-notat 2007:18
Fafo-rapport 542
Sissel Trygstad og Espen Løken
Den nye staten. Kortversjon
Omfang og effekter av omstillingene i staten 1990–2004. Kortversjon
Fafo-rapport 537
Leif E. Moland og Sissel C. Trygstad
Når struktur presser kultur
Evaluering av Tollvesenets Distriktsutviklingsprosess (DUP)
Fafo-rapport 535
Sissel Trygstad, Thomas Lorentzen, Espen Løken, Leif Moland og Nina Skalle
Den nye staten. Hovedrapport
Omfang og effekter av omstillingene i staten 1990–2004. Hovedrapport
Fafo-rapport 530
Marit Skivenes og Sissel Trygstad
Fafo-notat 2006:30
Odd Bjørn Ure, Sissel Trygstad, Anne Jensen, Johan Christensen og Leif Moland
Fafo-notat 2006:21
Sissel Trygstad og Nina M. Kristiansen Skalle
Fafo-rapport 473
Marit Skivenes og Sissel Trygstad
Varsling i norsk arbeidsliv
Hva betyr det og hva vet vi
Fafo-notat 2005:29
Sissel Trygstad, Thomas Lorentzen og Espen Løken
Den nye staten. Et underveisnotat
Omfang og effekter av omstillingene i staten 1990–2004
Fafo-notat 2005:20
Marit Skivenes og Sissel Trygstad
Når arbeidstakere ytrer seg kritisk
En pilotstudie av et utvalg medarbeideres erfaringer med å varsle i utdannings- og pleie- og omsorgssektoren
Fafo-notat 2005:04
Sissel C. Trygstad og Inger Marie Hagen
Nye samarbeidsordninger etter sykehusreformen
Evaluering av samarbeidsordningen mellom ledere og tillitsvalgte på regionalt nivå i Helse Øst RHF
Fafo-rapport 453

Kristin Alsos, Sissel C Trygstad

Do participation structures affect workers’ voice?

Economic and Industrial Democracy , 2022

Dølvik, J. E., Marginson, P., Alsos, K., Arnholtz, J., Meardi, G., Müller, T. & Trygstad, S.

Collective wage regulation in northern Europe under strain
Multiple drivers of change and differing responses , 2018

Sissel Trygstad, Trine P. Larsen & Kristine Nergaard

Dealing with austerity and migration in the northern European cleaning sector
Social partner strategies to strengthen wage floors , 2018

Marit Skivenes and Sissel C. Trygstad

Whistleblowing in Local Government
An Empirical Study of Contact Patterns and Whistleblowing in 20 Norwegian Municipalities

Scandinavian Political Studies , 2016

Heidi Nicolaisen og Sissel C. Trygstad

Preventing Dualization the Hard Way – Regulating the Norwegian Labour Market , 2015

I: Fredrik Engelstad og Anniken Hagelund (red) Cooperation and Conflict the Nordic Way

Sissel C. Trygstad

Ytringsfrihet i arbeidslivet

Sosiologisk tidsskrift , 2015

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

Destruktive kollektiver , 2006

I: Arne H. Rolijordet Kollektiv og individ

Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad

Ledelse, organisering og styring av offentlige virksomheter , 2007

I: Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Gudmund Hernes og Jon M. Hippe Hamskiftet. Den norske modelle i endring

Marit Skivenes & Sissel C. Trygstad

Organisational wrongdoing – Definitions and contextual factors , 2014

I: Brown, A.J., Lewis, D., Moberly, R. & Vandekerckhove, W. International Handbook an Whistleblowing Research

Marit Skivenes & Sissel C. Trygstad

En studie av kommunale lederes vurdering av varsling om trakassering versus korrupsjon , 2014 Å bekjempe et samfunnsonde

Marit Skivenes & Sissel C. Trygstad

Is the Type of Misconduct Decisive for the Type of Misconduct Decisive Perceived Legitimacy of Whistleblowing? A Study of Municipal Managers

E-Journal of international and comparative Labour Studies , 2013

Sissel C. Trygstad

Deltakelse og innflytelse i norskeide og utenlandskeide virksomheter

Søkelys på arbeidslivet , 2012

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

Loyalty and whistleblowing in Norway: how roles come into play , 2010

I: David Lewis A Global Approach to Public Interest Disclosure: what can learn from existing whistleblowing legislation and research

Marit Skivenes og Sissel Trygstad

When Whistle-blowing works - The Norwegian case

Human Relations , 2010

David Lewis and Sissel C. Trygstad

Whistleblowers in Norway and the UK: A case of mix and match?

International Journal of Law and Management , 2009

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

New Public Management and Whistleblowing

Tidsskriftet Politik , 2008

Dag Olberg og Sissel C. Trygstad

Organisasjonsendring. Om moter, myter og praksis , 2007

I: Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Gudmund Hernes og Jon M. Hippe Hamskiftet. Den norske modellen i endring

Thomas Lorentzen, Espen Løken & Sissel C. Trygstad

Den nye staten. Omstillingenes effekter på ansattes sykefravær og trygdemottak

Søkelys på arbeidsmarkedet , 2006

Espen Løken, Sissel C. Trygstad og Thomas Lorentzen

Den nye staten. Omfang og effekter av omstillingene i staten 1990 til 2004

Søkelys på arbeidslivet , 2005

Sissel C. Trygstad

Utviklingskommunen – nye betingelser for ansattes medvirkning og innflytelse? , 2003

I: Nils Finstad & Nils Aarsæther Utviklingskommunen

Sissel C. Trygstad

Ytringsfrihetens kår i arbeidslivet , 2014

I: Enjoleras, B., Rasmussen, T. & Steen-Johnsen, K. Status for ytringsfriheten i Norge

Sissel Trygstad og Anne Mette Ødegård

Varsling i arbeidslivet , 2014

I: Bernhard Enjolras, Terje Rasmussen og Kari Steen Johansen Status for ytringsfirheten

Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad

Verre for varslere , 2016

Tone Fløtten og Sissel Trygstad

Fare for et mer todelt arbeidsliv? , 2015

Sissel Trygstad og Kristine Nergaard

Samarbeidsmodellen i oppløsning? , 2015

Sissel Trygstad og Kristine Nergaard

Hvem har slått på autopiloten? , 2015

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

Åpenhet, ytring og varsling , 2012

I: Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

Varslere. Om arbeidstakere som sier ifra , 2007

I: Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad Varslere. Om arbeidstakere som sier ifra!

 • Fullførte prosjekter

 • Prosjektledelse: Dag Olberg
 • Fullførte prosjekter

 • Prosjektledelse: Dag Olberg
 • Fullførte prosjekter

 • Prosjektledelse: Dag Olberg
 • Fullførte prosjekter

 • Prosjektledelse: Dag Olberg
 • Fullførte prosjekter

 • Fullførte prosjekter