logo fafo 194x64
Jon M. Hippe

Forsker

Dr. Philos

Arbeidsområder

Velferds- og arbeidslivsforskning. Nordisk modell. Pensjonsspørsmål som spesialområde.

.

Publisering

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Grødem, A. S. & Hippe, J. M. (2018). Networking, lobbying and bargaining for pensions: trade union power in the Norwegian pension reform. Journal of Public Policy, May.

 • Pedersen, A. W., Hippe, J. M., Grødem, A. S. & Sørensen, O. B. (2018). Trade unions and the politics of occupational pensions in Denmark and Norway. Transfer 2018, 24(1), 109–122.

 • Grødem, A. S., Hagelund, A., Hippe, J. M. & Trampusch, C. (2018). Beyond coverage: the politics of occupational pensions and the role of trade unions. Introduction to special issue. Transfer 2018, 24(1), 9–23.

 • Hippe, J. M., Lillevold, P. & Vøien, H. G. (2017). Alle skal med? En analyse av frafall i AFP-ordningen. Søkelys på arbeidsmarkedet, nr. 1-2–2017, s. 5–23.

 • Hippe, J. M. & Nergaard, K. (2016). Nordisk arbeidsliv: Modell under press. I I. Frønes & L. Kjølsrød (red.), Det norske samfunn. Bind 2. 7. utg. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

 • Hippe, J. M. & Steen, S. I. (2015). Før tariffoppgjøret 2016: Adgangen til å opprette (brede) felles tjenestepensjonsordninger. Arbeidsrett, 12(2), 194-212.
 • Fløtten, T., Grønningsæter, A., Hippe, J. M. & Christensen, J. (2007). Den reformerte velferdsstaten – en ny samfunnskontrakt. I J. E. Dølvik, T. Fløtten, G. Hernes & J. M. Hippe (red.), Hamskifte. Den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • J. M. Hippe, T. Midtsundstad og G. Veland (2007), "Dit ingen trodde man skulle ...", I Dølvik m.fl. (reds.), Hamskiftet. Den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Hippe, J. M. (2006). Den nordiske modellen under press – arbeidsgiverorganisasjonenes utfordring? NAVOs tidsskrift Orienterer, 2.

 • T. Midtsundstad & J. M. Hippe (2005), "Pensjoner i arbeidsmarkedet", I H. Torp (red.), Nytt arbeidsliv. Medvirkning, inkludering og belønning. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Hippe, J. M. (1996). Pension – hvordan og til hvem? Nordisk Forsikringstidsskrift, 3/96.

 • Hippe, J. M. & Pedersen, A. W. (1992). Den skjulte velferden. Trygd og Arbeid, 6–7.

 • Hagen, K. & Hippe, J. M. (1991). Må vi akseptere høyt fravær i Norge? Skattebetaleren, 2.

 • Hippe, J. M. & Øverbye, E. (1991). Familien stadig viktigere som økonomisk ressurs. Samfunnsspeilet, 1/91.

 • Hippe, J. M. (1990). Omtale av Stein Kuhnle og Per Selle (red.), Frivillig organisert velferd. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 3.

 • Hippe, J. M. (1986). Den vanskelige sysselsettingsdebatten. Plan og Arbeid, 5/6.

Fafo-rapporter

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

Populærvitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Hernes, G. & Hippe, J. M. (2007). Kollektivistisk individualisme. Epilog. I J. E. Dølvik, T. Fløtten, G. Hernes & J. M. Hippe (red.), Hamskifte. Den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Hippe, J. M. & Pedersen, A. W. (1995). The labour movement, social policy and occupational welfare in Norway. In Shalev (ed.), Occupational Welfare and the Welfare state in Comparative Perspective. New York: Plenum Press.

 • Hagen, K. & Hippe, J. M. (1993). The Norwegian Welfare state: From Post War Consensus to Future Conflicts? I K. Kiel (red.), The Norwegian Model. Oslo: Universitetsforlaget.

 • Hernes, G. & Hippe, J. M. (1992). Ulikhet, effektivitet og rettferdighet. I Øyen (red.), Sosiologi og ulikhet. Oslo: Universitetsforlaget.

 • Hippe, J. M. (1992). Eksperimentet som feilet? Velferdsstaten bedriftene og førtidspensjoneringen. I Daatland (red.), ... Og du skal leve lenge i landet. Oslo: Universitetsforlaget.

 • Hippe, J. M. & Pedersen, A. W. (1991). Tilleggspensjoner – offentlig eller privat ansvar. I Hatland (red.), Trygd som fortjent? Oslo: Ad Notam.

 • Hagen, K. & Hippe, J. M. (1985). Prissetting på kommunale tjenester. I Hansen Sørensen (red.), Bykommuner under finansielt stress. Oslo: Universitetsforlaget.

Bøker

 • Dølvik, J. E., Fløtten, T., Hernes, G. & Hippe, J. M. (red.) (2007). Hamskifte. Den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Konferansepaper

 • Hippe, J. M. & Pedersen, A. W. (1990). The labour movement, social policy and occupational welfare in Norway. Paper presentert ved den XII verdenskongressen i sosiologi, Madrid 9.–13. juli.

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

 • Bjøru, E. C., Despriee, J., Hippe, J. M., Johnsen, T., Lillevold, P. & Røtnes, R. (2016). Økonomiske effekter av strengere kapitalkrav til pensjonskasser. Rapport nr. 44-2016. Samfunnsøkonomisk analyse.

 • Hernes, G., Grimsrud, B. & Hippe, J. M. (2006). Samarbeid for utvikling. Partssamarbeid, sosial kapital og utvikling av bedrifter og virksomheter. Rapport til HF - hovedorganisasjonenes fellestiltak.

 • K. Francke, H. Nordvik, J.M. Hippe, A. Gleinsvik og T. Midtsundstad (2004), En fakta- og kunnskapsplattform for KLPs valg av egenkapitalmodell. Rapport utarbeidet for KLPs styre, 16. februar 2004.

Artikler, kronikker, debattinnlegg

 • Fløtten, T. & Hippe, J. M. (2013). Befolkningen åpner for reformdebatt. Kronikk. NRK Ytring, 23/8 2013.
 • T. Midtsundstad og J. M. Hippe (2013), "Seniorpolitikk etter pensjonsreformen". Artikkel publisert på SSPs nettsider, 22. februar 2013.

 • Christensen, J., Fløtten, T. & Hippe, J. M. (2007). Rikdom i Likhets-Norge. Kronikk i Aftenposten 24/8 2007.
 • J. M. Hippe & T. Midtsundstad (2005), "Hvem lurer hvem?", Kronikk i Dagsavisen, 19. mai 2005.

 • J.M. Hippe, T. Midtsundstad & G. Veland (2005), "Etter pensjonsforliket", Kronikk i LO Aktuelt, nr. 11 2005, s. 38-39.

Avhandlinger

Lysark og presentasjoner

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B