logo fafo 194x64
Kaja Reegård

Forsker

PhD Sosiologi, Universitetet i Bergen

Master Sosiologi, Universitetet i Oslo

Arbeidsområder

Fag- og yrkesopplæring, læring i arbeidslivet

.

Publisering

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Thunqvist, D. P., Tønder, A. H., & Reegård, K. (2019). A tale of two reforms: Institutional change in vocational education and training in Norway and Sweden in the 1990s. European Educational Research Journal.

 • Reegård, K. (2017). Contrasting prospects: the institutionalisation of VET for retail and office work in Norway. Journal of Vocational Education & Training, pp 1-18.

 • Reegård, K. (2016), Creating coherence: A longitudinal study of students traversing vocational education for office work in Norway. Young, 25(2), 141-156.

 • Reegård, K. (2015). Sales assistants in the making: Learning through responsibility. Vocations and Learning, 8(2), 117-133

 • Reegård, K. (2016). Diversity of occupational orientations in Sales vocational education and training. Journal of Education and Work, 29(6), 688-706.

 • Hagelund, Anniken, Kavli, Hanne Cecilie og Reegård, Kaja (2012). «Å bytte lag». Deltakere og deltakelse på statsborgerseremonier. I: Olav Aagedal (red.), Statsborgarseremoniar i Skandinavia. Fagbokforlaget. 2012

 • Hagelund, A. & Reegård, K. (2011). Changing teams: a participant perspective on citizenship ceremonies. Citizenship Studies, Vol 15, 6-7, 735-748.

 • Reegård, K. (2015), En selger in spe. Orienteringer mot butikkarbeid blant unge på yrkesfag. Søkelys på arbeidslivet, 32(3), 206-222.

Fafo-rapporter

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

Populærvitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Olsen, O. J., Reegård, K., Seland, I. og Skålholt, A. (2015), Læringsmiljø og gjennomføring. i Høst, H. (red.) Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport, Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Oslo: NIFU, Fafo, HiOA, Bergen: Universitetet i Bergen
 • Olsen, O. J., Reegård, K., Skålholt, A. og Seland, I. (2014), På sporet av kvaliteter i lærlingenes læringsmiljø og overgang mellom skole og læretid. I H. Høst (red.) Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen, Rapport 3 Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på bedriftsopplæringen, side 17-80. Oslo: NIFU, Fafo, HiOA, Bergen: Universitetet i Bergen
 • Olsen, O. J. og Reegård, K. (2013), Læringsmiljø og gjennomføring i lærer- og elevperspektiv i tre yrkesfaglige opplæringsløp. i H. Høst (red.) Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen, Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen, side 17-72. Oslo: NIFU, Fafo, HiOA, Bergen: Universitetet i Bergen

Bøker

Konferansepaper

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

 • Kirkebøen, L. J.,  Eielsen, G., Rønning, M., Strømsvåg, S., Andresen, S., Reegård, K., Rogstad, R., Berge, J. E. & Lindenskov, L. (2018). Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og VG1. Foreløpig beskrivelse av utforming og gjennomføring av tiltak. Notater 2018/15. Statistisk sentralbyrå.

Artikler, kronikker, debattinnlegg

Avhandlinger

 • Reegård, K. (2017), Vague orientations and weak institutions. A study of students and apprentices in vocational education and training for retail and office work in Norway, Avhandling for graden phd. Bergen: Universitetet i Bergen.

Lysark og presentasjoner

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B