logo fafo 194x64
Kaja Reegård

Forsker (permisjon)

PhD Sosiologi, Universitetet i Bergen

Master Sosiologi, Universitetet i Oslo

Arbeidsområder

Fag- og yrkesopplæring, læring i arbeidslivet

.

Publisering

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Rogstad, J. & Reegård, K. (2019). Bowling Alone and Working Together? Social Capital at Work. In F. Engelstad, C. Holst, G. C. Aakvaag (eds.), Democratic State and Democratic Society. Institutional Change in the Nordic Model (pp 255-272). De Gruyter.

 • Thunqvist, D. P., Tønder, A. H., & Reegård, K. (2019). A tale of two reforms: Institutional change in vocational education and training in Norway and Sweden in the 1990s. European Educational Research Journal.

 • Reegård, K. (2017). Contrasting prospects: the institutionalisation of VET for retail and office work in Norway. Journal of Vocational Education & Training, pp 1-18.

 • Reegård, K. (2016), Creating coherence: A longitudinal study of students traversing vocational education for office work in Norway. Young, 25(2), 141-156.

 • Reegård, K. (2015). Sales assistants in the making: Learning through responsibility. Vocations and Learning, 8(2), 117-133

 • Reegård, K. (2016). Diversity of occupational orientations in Sales vocational education and training. Journal of Education and Work, 29(6), 688-706.

 • Hagelund, Anniken, Kavli, Hanne Cecilie og Reegård, Kaja (2012). «Å bytte lag». Deltakere og deltakelse på statsborgerseremonier. I: Olav Aagedal (red.), Statsborgarseremoniar i Skandinavia. Fagbokforlaget. 2012

 • Hagelund, A. & Reegård, K. (2011). Changing teams: a participant perspective on citizenship ceremonies. Citizenship Studies, Vol 15, 6-7, 735-748.

 • Reegård, K. (2015), En selger in spe. Orienteringer mot butikkarbeid blant unge på yrkesfag. Søkelys på arbeidslivet, 32(3), 206-222.

Fafo-rapporter

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

Populærvitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Olsen, O. J., Reegård, K., Seland, I. og Skålholt, A. (2015), Læringsmiljø og gjennomføring. i Høst, H. (red.) Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport, Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Oslo: NIFU, Fafo, HiOA, Bergen: Universitetet i Bergen
 • Olsen, O. J., Reegård, K., Skålholt, A. og Seland, I. (2014), På sporet av kvaliteter i lærlingenes læringsmiljø og overgang mellom skole og læretid. I H. Høst (red.) Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen, Rapport 3 Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på bedriftsopplæringen, side 17-80. Oslo: NIFU, Fafo, HiOA, Bergen: Universitetet i Bergen
 • Olsen, O. J. og Reegård, K. (2013), Læringsmiljø og gjennomføring i lærer- og elevperspektiv i tre yrkesfaglige opplæringsløp. i H. Høst (red.) Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen, Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen, side 17-72. Oslo: NIFU, Fafo, HiOA, Bergen: Universitetet i Bergen

Bøker

Konferansepaper

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

 • Kirkebøen, L. J.,  Eielsen, G., Rønning, M., Strømsvåg, S., Andresen, S., Reegård, K., Rogstad, R., Berge, J. E. & Lindenskov, L. (2018). Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og VG1. Foreløpig beskrivelse av utforming og gjennomføring av tiltak. Notater 2018/15. Statistisk sentralbyrå.

Artikler, kronikker, debattinnlegg

Avhandlinger

 • Reegård, K. (2017), Vague orientations and weak institutions. A study of students and apprentices in vocational education and training for retail and office work in Norway, Avhandling for graden phd. Bergen: Universitetet i Bergen.

Lysark og presentasjoner

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B