logo fafo 194x64
Svein Erik Stave

Forsker

Cand. Scient, Resource and Environmental Geography, University of Oslo

Arbeidsområder

Monitoring and Indicators Methodology; Vulnerability and Risk Assessments; Sustainable Development; Social-Environmental Interrelationships; Environmental Management; Peacebuilding; Systems Theory and Methodology; Interdisciplinary Research

.

Publisering

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  • Christophersen, M. & Stave, S. E. (2018). Advancing Sustainable Development between Conflict and Peace in Myanmar. IPI. April 4.

Fafo-rapporter

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

Populærvitenskapelige artikler og bokkapitler

Bøker

Konferansepaper

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

  • Hatløy, A, Martens, M. K. &  Stave, S. E. (2019). Matsystemer i norsk utviklingspolitikk: Matsikkerhet, klimatilpasset landbruk og ernæring. Forum for utvikling og miljø.

  • Stave, S. E., Nilsen, M. & Dalen, K. (2018). Evaluation of Norwegian efforts to ensure policy coherence for development. Norad.

  • Stave, S. E. & Kattaa, M. (2015). Labour force and unemployment trends among Jordanians, Syrians and Egyptians in Jordan: 2010-2014. Analytical paper. ILO and Fafo.
  • Stave, Svein Erik and Hedda Flatø (eds.) (2014), Measuring Sustainable Development in China. Theoretical and Methodological Background of the Sustainable Well-being Index (SWI). Fafo report.

Artikler, kronikker, debattinnlegg

Avhandlinger

Lysark og presentasjoner

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B