logo fafo 194x64
Ståle Østhus
+47 40223094

Forskningstema

Prosjektleder, fullførte prosjekter

Forsker

.

Publisering

Fafo-rapporter

  • Ståle Østhus
    Resultater fra tre surveyundersøkelser blant arbeidsgivere, tillitsvalgte og ansatte i privat sektor
    Fafo-rapport 2019:02

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

  • Ståle Østhus, Maja Tofteng, Rolf Røtnes og Jon Hippe
    Om inntektsmodellen til Helse Sør-Øst RHF og behovet for spesialisthelsetjenester i opptaksområdet til Lovisenberg Diakonale Sykehus
    Fafo-notat 2017:11

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B