Ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Tone Sommerfelt
| +47 97736002

Seniorforsker (permisjon)

    PhD, Antropologi, Universitetet i Oslo.

Forskningstema
Tone Sommerfelt

Sommerfelt, Tone 2017. “Bush Bound: Young Men and Rural Permanence in Migrant West Africa/Paolo Gaibazzi (2015)”. American Anthropologist, 119(3): 554-555.

Sommerfelt, Tone

Torheim, Liv Elin, Anne Hatløy & Tone Sommerfelt. 2017. "Nutrition, global health and Norway's development policy". Tidsskrift for Den Norske Legeforening, nr 21(2017). 

Torheim, Liv Elin

Sommerfelt, Tone. 2013. "From cutting to fading: A relational perspective on marriage exchange and sociality in rural Gambia." Social Analysis 57(3): 58-75

Tone Sommerfelt

Sommerfelt, Tone. 2013. "Child migration in Africa/Iman Hashim & Dorthe Thorsen (2011)". Book review. Forum for Development Studies 40(3): 519-521

Sommerfelt, Tone. 2010. "Forbindelser gjennom bryst: Om melk, sosial tilknytning og passende ekteskapspartnere blant wolof-talende folk i Vest-Afrika." Norsk Antropologisk Tidsskrift 21(1): 32-45.

Pedersen, Jon & Tone Sommerfelt. 2007. "Studying children in armed conflict: Data production, social indicators and analysis." Social Indicators Research 84(3): 251-269.

Pedersen, Jon & Tone Sommerfelt

Sommerfelt, Tone. 2006. "Antropologer som sakkyndige i norske straffesaker: Noen refleksjoner." Kritisk Juss 32(3): 190-201.

2018

Children living and/or working in the streets of Georgia

Sommerfelt, T. & Hatløy, A. (2018). Children living and/or working in the streets of Georgia. Unicef.

Tone Sommerfelt and Anne Hatløy

2017

Ernæring - et sulteforet utviklingsfelt

Hatløy, A., Sommerfelt, T. & Torheim, L. E. (2017). Ernæring - et sulteforet utviklingsfelt. Redd Barna.

Anne Hatløy, Tone Sommerfelt & Liv Elin Torheim

2015

The big dilemma of small soldiers: Recruiting children to the war in Syria

Sommerfelt, Tone & Mark  B. Taylor. 2015. "The big dilemma of small soldiers: Recruiting children to the war in Syria". Norwegian Peacebuilding Resource Centre. Oslo: NOREF.

Tone Sommerfelt, Mark B. Taylor

2015

State control of religious activity in southern Mali following the 2012 crisis
Sommerfelt, Tone & Kristin Jesnes. 2015. State control of religious activity in southern Mali following the 2012 crisisNorwegian Peacebuilding Resource Centre. Oslo: NOREF. 

2002

Les Fondements de la Pratique de la Domesticité en Haïti.

Sommerfelt, Tone (ed.). 2002. Les Fondements de la Pratique de la Domesticité en Haïti. Port-au-Prince, Republique d’Haïti: Ministère des Affairs Sociales et du Travail, PNUD, Unicef, OIT/IPEC, Save the Children Canada, Save the Children UK and Fafo

2002

L’Utilisation des Enfants dans les Conflits armés en Afrique Centrale: Manuel pour l’Évaluation Rapide

Gironde, C., P. Sletten, J. Pedersen & T. Sommerfelt. 2002. L’Utilisation des Enfants dans les Conflits armés en Afrique Centrale: Manuel pour l’Évaluation Rapide. Geneva: IPEC, ILO/BIT

Gironde, C., P. Sletten

2017

Det som skjer i Afrika nå har stor symbolverdi

Sommerfelt, Tone. 2017. Det som skjer i Afrika nå har stor symbolverdi. Op. ed. Dagbladet 27.1.2017

2017

Jammehs mange sjansespill

Sommerfelt, Tone. 2017. Jammehs mange sjansespill. Fellesrådet for Afrika, Afrika.no, 27.11.2017. 

2017

The crisis around Lake Chad

Adetula, Victor, Camilla Houeland & Tone Sommerfelt. 2017. The crisis around Lake Chad. Africa is a Country, 23.2.2017.

Victor Adetula

2017

En global utfordring

Adetula, Victor, Camilla Houeland & Tone Sommerfelt. 2017. En global utfordring. Dagens Næringsliv, 24.2.2017. 

Victor Adetula

2016

Yahya Jammeh's tribalism

Sommerfelt, Tone. 2016. Yahya Jammeh's tribalism. Africa is a Country, 26.12.2016. 

2016

Valget i Gambia: Da Afrikas minste land overrasket en hel verden

Sommerfelt, Tone. 2016. Valget i Gambia: Da Afrikas minste land overrasket en hel verden. Afrika.no (Fellesrådet) 9.12.2016. 

Afrika.no (Fellesrådet for Afrika) 9.12.2016. 

2016

Gambia: Presidentens siste påfunn

Sommerfelt, Tone. 2016 "Gambia: Presidentens siste påfunn." Klassekampen 7.12.2016

2016

Hjelp eller slaveri?

Hatløy, Anne, Henriette Lunde, Jon Pedersen & Tone Sommerfelt. 2016. Hjelp eller slaveri? Vårt Land 21.11.2016

2016

Det er mulig å beskytte barn mot krigsdeltakelse

Sommerfelt, Tone. 2016. Det er mulig å beskytte barn fra krigsdeltakelse. Ny Tid 15.1.16.

2015

Wahhabiyya paranoia in Bamako and the new intolerance of the tolerant.
Sommerfelt, Tone, Anne Hatløy and Kristin Jesnes. 2015. "Wahhabiyya paranoia in Bamako and the new intolerance of the tolerant". The Broker, op. ed. published July 10th 2015.

2008

Når er en bror en bror?
Sommerfelt, Tone. 2008. "Når er en bror en bror?". Aftenposten Søndag, 26.10.2008.

2016

Chapter 3. From cutting to fading: A relational perspective on marriage exchange and sociality in rural Gambia.

Sommerfelt, Tone. 2016. "Chapter 3. From cutting to fading: A relational perspective on marriage exchange and sociality in rural Gambia". Cutting and Connecting: 'Afrenesian' Perspectives on Networks, Relationality and Exchange, pp. 58-75, Knut C Myhre (ed.). Oxford: Berghahn. 

2012

Diet fra same bryst: Melkeforbindelser og ekteskapsmønstre i Vest-Afrika

Sommerfelt, Tone. 2012. "Diet fra same bryst: Melkeforbindelser og ekteskapsmønstre i Vest-Afrika." Rødt og Hvitt: Om Blod og Melk i Fortid og Samtid, H. Bondevik & A. Kveim Lie (eds.), pp. 201-225. Oslo: UNIPUB.

2009

Small maids in Morocco
Sommerfelt, Tone. 2009. "Small maids in Morocco." The World of Child Labour: An Historical and Regional Survey, H. Hindman (ed.), pp. 702-703. Armonk, New York: M.E. Sharp

2009

Child Labor in Haiti

Sommerfelt, Tone & Jon Pedersen. 2009. "Child Labor in Haiti." The World of Child Labor: An Historical and Regional Survey, H. Hindman (ed.), pp. 427-430. Armonk, New York: M.E. Sharpe

2002

Landprofil 2002-2003: Gambia.

Sommerfelt, Tone. 2002. "Landprofil 2002-2003: Gambia." Media i Afrika – Afrika i Media: Fellesrådets Afrika-årbok 2002-2003, p. 288-289. Oslo: Solidaritet Forlag.

2013

Choreographies of proximity: Marriage among rural Wolof-speakers in contemporary Gambia

Sommerfelt, Tone. 2013. "Choreographies of proximity: Marriage among rural Wolof-speakers in contemporary Gambia." PhD thesis. Department of Social Anthropology, Faculty of Social Sciences, University of Oslo. 

1999

Shares & sharing: Dynamics of exchange, identity, rank and power in a Gambian town
Sommerfelt, Tone. 1999. "Shares & sharing: Dynamics of exchange, identity, rank and power in a Gambian town." Cand. Polit. thesis. Department and Museum of Anthropology, University of Oslo.