Jon Horgen Friberg
Jon Horgen Friberg
Forsker I

    Utdanning:

    PhD, Sosiologi, Universitetet i Oslo

Arbeidsområder:

Internasjonal migrasjon, arbeidsmarked, integrasjon, etniske minoriteter

Forskningstema: Arbeidsinnvandring | Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak | Religiøst og kulturelt mangfold | Integrering og kompetanse | Barn av innvandrere | Levekår og fattigdom
+47 93663187
Jon Horgen Friberg og Mathilde Bjørnset
Fafo-rapport 2019:01
Jon Horgen Friberg
Fafo-rapport 2016:43
Jon Horgen Friberg
Fafo-rapport 2016:02
Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum and Huafeng Zhang
Other Fafo-publications 2015
Guri Tyldum og Jon Horgen Friberg
Fafo-rapport 2014:50
Jon Horgen Friberg og Olav Elgvin
Fafo-rapport 2014:43
Jon Horgen Friberg
Fafo-report 2013:06
Jon Horgen Friberg, Olav Elgvin og Anne Britt Djuve
Fafo-rapport 2013:31
Jon Horgen Friberg og Line Eldring
Fafo-rapport 2011:27
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2009:46
Fafo-rapport 2007:27
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 548
Jon Horgen Friberg og Monica Lund
Fafo-rapport 544
Fafo-notat 2006:29
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2006:14
Jon Horgen Friberg
Fafo-notat 2006:07
Monica Lund og Jon Horgen Friberg
Fafo-rapport 495
Monica Lund og Jon Horgen Friberg
Fafo-rapport 446
Jon Horgen Friberg og Anne Britt Djuve
Fafo-paper 2004:22
Anne Britt Djuve og Jon Horgen Friberg
Fafo-notat 2004:32

Jon Horgen Friberg

Konflikt, fellesskap og forandring
Foreldreskap og sosial kontroll i innvandrede familier fra Pakistan, Somalia og Sri Lanka

Jon Horgen Friberg

Does selective acculturation work?
Cultural orientations, educational aspirations and school effort among children of immigrants in Norway

Jon Horgen Friberg

Utvidelse av kampsonen

Jon Horgen Friberg

The rise and implications of temporary staffing as a "migration industry" in Norway

Nordic Journal of Migration Research

Friberg, J.H. & Olav Elgvin

Når velferdsstaten bryter tilliten ned: Somaliske innvandrere i møte med NAV

Tidsskrift for samfunnsforskning

Jon Horgen Friberg og Hedda Haakestad

Arbeidsmigrasjon, makt og styringsideologier: Norsk byggenæring i en brytningstid

Søkelys på Arbeidslivet

J H. Friberg, J. Arnholtz, L. Eldring, N.W. Hansen & F. Thorarins

Nordic labour market institutions and new migrant workers

European Journal of Industrial Relations

Olav Elgvin og Jon Horgen Friberg

Migrasjonssosiologiens svarte boks?

Sosiologi i dag

Jon Horgen Friberg, Kristian Rose Tronstad og Jon Erik Dølvik

Central and Eastern European labour migration to Norway
Trends, conditions and challenges

Jon Horgen Friberg

The ‘Guest-Worker Syndrome’ Revisited?

Nordic Journal of Migration Research.

Jon Horgen Friberg

The stages of migration. From going abroad to settling down

Journal of Ethnic and Migration Studies

Prosjektleder: Jon Horgen Friberg
Prosjektslutt: 2023
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Jon Horgen Friberg
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anne Britt Djuve
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter
Prosjektslutt: 2015
Fullførte prosjekter