Lise Lien
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Lise Lien

Forsker

    Cand.polit., sosiologi, Universitetet i Oslo

Forskningstema:
Arbeidsmiljø, Velferdstjenester, Innovasjon og organisasjonsutvikling, Sykefravær, uførepensjonering og tilrettelegging

Sykefravær, inkluderende arbeidsliv, arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling, lønnssystemer

+47 97064635
Inger Lise Skog Hansen, Ketil Bråthen, Aage Aagesen og Lise Lien
Fafo-rapport 2019:10
Lise Lien, Jørgen Svalund og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2018:46
Fafo-rapport 2016:28
Magne Bråthen, Christer Hyggen, Lise Lien og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2016:13
Vidar Bakkeli, Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Per Trygve Hoff, Tormod Hofstad, Øivind Johnsen, Emir Kico, Lise Lien, Leif E. Moland, Per Schanche og Kjell Værnor
Fafo-rapport 2016:08
Ivar Brevik, Anne Britt Djuve, Inger Marie Hagen, Åsmund Hermansen, Lise Lien og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2016:06
Leif E. Moland, Vidar Bakkeli, Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-rapport 2015:50
Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-notat 2015:09
Hanne Bogen og Lise Lien
Fafo-rapport 2015:12
Magne Bråthen og Lise Lien
Fafo-rapport 2015:23
Hanne Bogen, Lise Lien og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2014:24
Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-rapport 2014:17
Leif E. Moland, Lise Lien, Lars Nygård og Tormod Hofstad
Fafo-rapport 2013:52
Leif E. Moland og Lise Lien
Fafo-rapport 2013:37
Lise Lien og Svein Erik Moen
Fafo-notat 2013:09

Per-Harald Rødvei og Lise Lien

Kommunale topplederes syn på lønns- og forhandlingssystemet som arbeidspolitisk virkemiddel
Sluttrapport fra prosjektet «Lønn som fornying - vil lønns- og avtalesystemet møte fremtidige behov?»

Lise Lien og Trude Gjernes

Miljøet hos oss er helt konge!
Om nærvær og (syke)fravær i kommunale sykehjem og barnehager i Norges fem største byer

Agnete Wiborg og Lise Lien

Partnerskapsavtaler mellom skole og næringsliv i Nordland
Muligheter og utfordringer

Liv Toril Pettersen, Gry Agnete Alsos og Lise Lien

Ei flott næring for tøffe kvinnfolk i Nordland?
En undersøkelse om kvinners rolle i oppdrettsnæringen i Nordland

Lise Lien og Terje Olsen

Ny karriere eller ny barriere?
Arbeidsdimensjonen ved soning

Cecilie Høj Anvik, Terje Olsen, Lise Lien, Merethe Sollund og Thomas A. Hansen

Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2: Rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne

Lise Lien

Sykefravær og uføretrygd – et spørsmål om mer enn sykdom og sykelighet
En kvalitativ studie av arbeidsfravær i Bodø kommune

Lise Lien

Sterkere, smartere, spissere!
En intern kartlegging av Nordlandsforskning

Lise Lien, Ingrid Agathe Bay-Larsen og Ole Martin Elvehøi

Kartlegging av kompetansemiljøer i den nordlige landsdelen

Merethe Sollund, Per-Harald Rødvei og Lise Lien

Lønn i kommunal sektor
Nytt avtaleverk – virker det? Fra konfeksjon til skreddersøm – passer det?

Lise Lien og Bjarne Lindeløv

«Det med mine og dine arbeidsoppgaver – det handler jo egentlig om å serve kunden
Om samarbeidets utfordringer i en elektrobedrift

Ingrid Agathe Bay-Larsen og Lise Lien

Tilsynsoppgaver i kommunesektoren

G. Helmers, E. Kvamme, S. Langholm, L. Lien, L. og Ø. Sand

Vi er en herlig gjeng!

Lise Lien

Fleksibiliseringens tvetydigheter
En studie av ikt-ansattes opplevelser av fleksibilisering

Prosjektleder: Ragna Lillevik
Avsluttes: 2022
fredag, 23 desember 2022

Prosjektleder: Inger Lise Skog Hansen
Avsluttes: 2020
tirsdag, 01 desember 2020

Prosjektleder: Anne Kielland
Avsluttes: 2021
fredag, 31 desember 2021

Prosjektleder: Lise Lien
Avsluttes: 2020
fredag, 31 januar 2020

Prosjektleder: Lise Lien
Avsluttes: 2020
mandag, 31 august 2020

Prosjektleder: Lise Lien | Leif E. Moland
Avsluttes: 2018
mandag, 31 desember 2018

Prosjektleder: Lise Lien
Avsluttes: 2016
torsdag, 01 desember 2016