Ståle Østhus
Ståle Østhus

Forsker

Forskningstema:
Pensjon
+47 40223094
Ståle Østhus
Fafo-rapport 2019:02
Ståle Østhus, Maja Tofteng, Rolf Røtnes og Jon Hippe
Fafo-notat 2017:11

Prosjektleder: Ståle Østhus
Prosjektslutt: 2018