Tor Halvorsen
Tor Halvorsen

Forsker II, bistilling

    Førsteamanuensis, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen

+47 94169737