Torgeir Nyen
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Torgeir Nyen

Forsker

    Cand.polit, statsvitenskap

Forskningstema:
Fag- og yrkesopplæring, Livslang læring, Frafall fra utdanning

Fagopplæring, læring i arbeidslivet, skolepolitikk

+47 95068232
Mathilde Bjørnset, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2018:42
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2018:01
Silje Andresen, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Johannes Oldervoll og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2016:18
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2016:37
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2016:20
Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen og Oddbjørn Raaum
Fafo-notat 2016:11
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård, Idunn Seland og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2015:12
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Fafo-notat 2014:12
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2015:46
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Fafo-notat 2015:02
Tove Mogstad Aspøy, Heidi Nicolaisen og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2013:35
Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2013:05
Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2012:61
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2012:47
Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2012:23
Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2011:36
Torgeir Nyen, Terje Næss, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2011:28
Anna Hagen og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2010:41
Rolf K. Andersen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2010:16
Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2010:12
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström
Fafo-rapport 2010:01
Fafo-notat 2010:20
Bård Jordfald, Torgeir Nyen og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2009:23
Anna Hagen og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2009:21
Fafo-notat 2009:04
Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2008:29
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström
Fafo-notat 2008:28
Fafo-notat 2008:18
Fafo-notat 2008:10
Fafo-rapport 2007:04
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström
Fafo-notat 2007:23
Fafo-notat 2007:14
Fafo-rapport 540
Heidi Nicolaisen, Torgeir Nyen og Dag Olberg
Fafo-rapport 508
Anna Hagen, Torgeir Nyen, Kari Folkenborg
Fafo-notat 2004:03
Kari Folkenborg og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 382
Torgeir Nyen og Elin Svensen
Fafo-rapport 376
Fafo-notat 2002:14
Fafo-rapport 254

Tove Mogstad Aspøy and Torgeir Nyen

Short-Term Benefits, Long-Term Harm?
Alternative Training to Apprenticeships in Norway

Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen og Oddbjørn Raaum

Fagbrev i voksen alder

S. Skule, M. Stuart og T. Nyen

Training and development in Norway
International Journal of Training and Development
Statsvetenskapelig Tidskrift

Anna Hagen Tønder and Torgeir Nyen

Local Drivers for Improvement Capacity

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Yrkesfagene under press

Blossing, Ulf, Söderström, Åsa

Utvikling av skoler

Blossing, Ulf, Söderström, Åsa

Att kartlägga och förbättra skolor

Torgeir Nyen

Hvis jobben krever det
En analyse av sammenhengene mellom krav til basisferdigheter, faktiske basisferdigheter og deltakelse i læringsaktiviteter i norsk arbeidsliv

Prosjektleder: Johan Røed Steen
Avsluttes: 2021
tirsdag, 01 juni 2021
Avsluttes: 2020
torsdag, 31 desember 2020

Prosjektleder: Jon Rogstad | Tove Mogstad Aspøy
Avsluttes: 2017
søndag, 31 desember 2017

Prosjektleder: Ragnhild Steen Jensen
Avsluttes: 2018
torsdag, 01 mars 2018

Prosjektleder: Torgeir Nyen
Avsluttes: 2017
onsdag, 01 november 2017

Prosjektleder: Torgeir Nyen
Avsluttes: 2018
lørdag, 01 desember 2018