logo fafo 194x64

Arrangementer

Åpent møte om forskningsprosjektet Tjenesten og MEg

Om ME-sykes og pårørendes levekår og møtet med de offentlige tjenestene
 • Onsdag 25. oktober 2017, 18:00 – 20:00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Forskere fra Sintef og Fafo inviterer til et åpent møte der de ber om innspill til et nytt samfunnsfaglig forskningsprosjekt, som har fått midler fra Forskningsrådets behovsidentifiserte bevilgning BEHOV-ME.

Tilrettelegging for asylsøkere med helseproblemer

Fafo-frokost med rapportlansering
 • Onsdag 25. oktober 2017, kl 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Last ned forskernes presentasjon på seminarets nettside.

  Fafo har evaluert et tilbud for asylsøkere som trenger oppfølging ut over det som tilbys i ordinære mottak. Dette kan være personer med fysiske funksjonsnedsettelser, alvorlig somatisk eller psykisk sykdom eller utviklingshemninger.

Arbeidslivskriminalitet – historikk og status

Fafo Østforum seminar
 • Tirsdag 26. september 2017, kl 14-16
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Arbeidslivskriminalitet er ikke noe nytt. Men den store arbeidsinnvandringen i årene etter 2004 skapte grunnlag for mer kriminalitet. På dette seminaret fikk vi presentert både den historiske utviklingen i arbeidslivskriminalitet og en fersk statusrapport om arbeidslivskriminalitet anno 2017.

Arbeidsmiljøets betydning for å holde på eldre arbeidstakere

Nordisk konferanse
 • Tirsdag 20. juni, kl. 08:30–12:30
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Hva påvirker pensjoneringsatferden i Norge og Norden? Fafo har i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og nordiske partnere samlet kunnskap om  arbeidsmiljøets betydning for eldres yrkesaktivitet.

Hvordan involvere innvandrerorganisasjoner i framtidas integreringsarbeid

Fafo-frokost med rapportlansering
 • Tirsdag 13. juni 2017
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Last ned presentasjoner på seminarets nettside.

  Innvandrerorganisasjoner er helt siden 1970-tallet omtalt som bidragsytere i norsk integreringspolitikk. Men forståelsen av hva integreringspolitikken skal bidra til har endret seg, og det har også myndighetenes syn på innvandrerorganisasjoner. Hva skal være innvandrerorganisasjoners rolle i årene som kommer?

Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft

Fafo Østforum seminar
 • Torsdag 8. juni 2017, kl 14-16
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • På dette seminaret ble det presentert helt nye tall om bedriftenes bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft. Undersøkelsen omfatter bygg og anlegg, industrien og hotell og restaurant.

Fredsmekler og politi – de nordiske meklingsinstituttenes rolle i lønnsforhandlingene

Fafo-seminar
 • Torsdag 11. mai 2017
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • I lønnsoppgjørene spiller meklerne ofte en sentral rolle for å komme fram til en løsning og sikre arbeidsfreden. Norge, Sverige og Danmark har meklingsinstitutter som også bidrar til koordinering mellom ulike tariffområder. På dette seminaret fortalte lederne for de tre nordiske meklingsinstituttene om sin rolle, og vi så også på hvilke utfordringer de står overfor.

AVLYST: Partssamarbeid på virksomhetsnivå – hva kan privat servicesektor lære av industrien?

Fafo-seminar
 • Mandag 24. april 2017, kl. 14:00–15:30
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Dagens seminar er dessverre avlyst.På grunn av store forsinkelser på Gardermoen rekker ikke de danske innlederne å komme til seminaret.
  Vi vil se om det er mulig å arrangere dette seminaret på et senere tidspunkt.
  Ny invitasjon vil i så fall bli sendt ut.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B