Alle arrangementer
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Fafo-frokost

I fraværsgrensens dødvinkel

Fafo-frokost med rapportlansering
 • Fredag 25. januar 2019, 08:30 – 09:45
 • Fafo, Borggata 2b
 • Til tross for at fraværet i videregående opplæring har gått ned etter innføringen av fraværsgrensen, kan veien til fullført skole ha blitt lengre og tyngre for noen elever. På denne Fafo-frokosten belyste vi konsekvenser av fraværsgrensen for ulike elevgrupper, og hvordan elevene opplever og håndterer praktiseringen av fraværsgrensen.

Striden om reise, kost og losji – er punktum satt?

Fafo Østforum seminar
 • Torsdag 22. november 2018, kl. 14.00–16.00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Det har vært en årelang strid om reise, kost og losji (RKL) for utenlandske arbeidstakere i norsk skips- og verftsindustri. Høyesterett har konstatert at allmenngjøring av RKL er innenfor EØS-regelverket. Tariffnemnda har vedtatt at utgifter til reiser innenfor Norges grenser fortsatt skal dekkes, men ikke reiser fra og til hjemlandet. Hvilke konsekvenser får dette for bedriftene og de utenlandske arbeidstakerne?

Pensjonistforbundets samfunnsrolle

Fafo-frokost med rapportlansering
 • Onsdag 7. desember 08:30 - 09:45
 • Fafo, Borggata 2b
 • Fafo har utarbeidet en rapport for Pensjonistforbundet der det blant annet diskuteres om det er aktuelt at forbundet får forhandlingsrett på pensjonsregulering i folketrygden, og en større rolle som part i pensjonspolitiske spørsmål. I dette seminaret ble det diskutert ulike muligheter for å styrke Pensjonistforbundets samfunnsoppdrag ytterligere.

Bidrar turnus til heltidskultur?

Utvidet Fafo-frokost med boklansering
 • Fredag 4. november, kl. 08:30–10:30
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Den nye boken «Turnus som fremmer heltidskultur» er basert på en rekke evalueringer av nyere forsøk med endret turnus. På dette seminaret ble boka presentert av tre av forfatterne. Deretter ble partene i arbeidslivet utfordret til å reflektere over resultatene som er oppnådd.

Barns hushjelpsarbeid i Haiti – problem eller løsning?

Arrangementet er dessverre avlyst
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • I en forskningsrapport finansiert av UNICEF anslår Fafo at det er opp mot 400 000 barnehushjelper i Haiti. Etter orkanen Matthew vil antall barn som jobber som hushjelper sannsynligvis øke betraktelig. Hvem er disse barna, som vi tidvis ser omtalt som «barneslaver» eller «réstaveks»? Hvordan er deres levekår i forhold til andre barn? Hvorfor bor hvert fjerde barn i Haiti med andre enn foreldrene sine og under hvilke omstendigheter er dette et problem?

Hva menes med radikalisering?

Fafo-frokost
 • Torsdag 12. november 08:30 - 09:45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside.

  For å bekjempe terrorisme har regjeringer og sikkerhetstjenester økt innsatsen for å oppdage og forebygge radikalisering, en prosess man antar kan lede til voldelig ekstremisme og terrorisme.

Religiøs vekkelse i Mali – ikke bare ekstremisme

Fafo-frokost med rapportlansering
 • Fredag 30. oktober 2015, kl. 08:30–09:45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Mange forstår dagens religiøse revitalisering blant muslimer i Mali utelukkende i lys av radikalisering og innflytelse av såkalt salafistisk islam fra øst. Den siste rapporten i serien om religiøs reorientering i Mali viser at den religiøse vekkelsen er mangefasettert. På seminaret presenteres resultater fra feltarbeid i Mali i 2014, gjennomført i forbindelse med et forskningsprosjekt finansiert av det norske utenriksdepartementet.

Passe inn og passe til. Hvem har ansvar for nyansattes mestring?

Fafo-frokost med rapportlansering
 • Fredag 23. oktober 2015, kl. 08:30–09:45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • De første 90 dagene i en ny jobb er avgjørende for både trivsel og produktivitet. Men hvorfor er det noen som trives fra første dag i ny jobb, mens andre aldri blir en del av laget?