Alle arrangementer
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Åpent møte om forskningsprosjektet Tjenesten og MEg
Om ME-sykes og pårørendes levekår og møtet med de offentlige tjenestene
Onsdag 25. oktober 2017, 18:00 – 20:00
Fafo, Borggata 2B, Oslo
Åpent møte om forskningsprosjektet Tjenesten og MEg

Praktisk info

Møtet varer fra 18:00-20:00. Det er enkel servering. Møtet er gratis og åpent for alle. Bindende påmelding.

Fafo holder til i Borggata 2B ved politihuset og Grønland kirke. 10 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon, 5 minutters gange fra Grønland eller Tøyen T-banestasjon, Buss 37 stopper utenfor. Borggata 2B har innkjøring via Grønlandsleiret. Google kart

På programmet

Thomas Halvorsen

Seniorforsker

Andrew Kroglund

Møteleder, konferansier og skribent
Forsker
Fafo
Forsker/Pensjonist
Fafo

Forskere fra Sintef og Fafo inviterer til et åpent møte der de ber om innspill til et nytt samfunnsfaglig forskningsprosjekt, som har fått midler fra Forskningsrådets behovsidentifiserte bevilgning BEHOV-ME.

En av hovedutfordringene i dette forskningsprosjektet blir å fange opp variasjonen i pasient- og pårørendeerfaringer i møtet med offentlige tjenester, som skole, helse og velferd. Forskningsrådet sa i utlysningen at «Pasientundersøkelser og mange CFS/ME-pasienter og pårørende beskriver vanskelige møter med det offentlige tjenestetilbudet, inkludert helsevesen, skole og NAV». Likevel ser vi at slike erfaringer er både sammensatte og ulike. Som forskere vil vi gjerne få et bedre innblikk i noe av dette mangfoldet, før vi endelig fastsetter metoder og arbeidsplan for dette prosjektet.

Møtet er lagt opp som en konsultasjon, der forskerne Thomas Halvorsen (Sintef), Anne Kielland (Fafo) og Arne Backer Grønningsæter (Fafo) kort forteller om bakgrunnen for prosjektet og hva prosjektets tre arbeidspakker inneholder. Etter det vil vi gjerne ha innspill fra de fremmøtte, og håper å få høre fra både pasienter, pårørende og ansatte i de offentlige tjenestene som denne gruppen møter.

Hovedtema for møtet vil være pasienter og pårørendes levekår, samt erfaringer fra møtet mellom pasienter og pårørende og de offentlige tjenester, som helse, skole og NAV. Vi er innforstått med at noen av disse erfaringene vil dreie seg om hva slags behandlingstilbud som tilbys. Det vil vi gjerne høre om, men vi legger ikke opp til noen medisinskfaglig debatt om hva som virker eller ikke. Prosjektet vårt er samfunnsfaglig og skal hente inn data og erfaringer om sykdom og livssituasjon, og de erfaringene og perspektivene dette har gitt pasienter og pårørende.

Ordstyrer er Andrew Kroglund

Møtet vil bli sendt direkte i Fafo-tv. Dersom du ikke orker, eller bor for langt unna, kan følge det her, eller se det i opptak senere. Det er også mulig å gå bakover mens direktesendingen pågår.

Lysarkene som presenterte prosjektet og de tre pakkene i prosjektet

Prosjektet har egen nettside: tjenestenogmeg.com

Nettsiden tjenestenogmeg.com