logo fafo 194x64
Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2015
Fafo Østforum seminar
Torsdag 3. desember 2015, kl 14-16
Fafo, Borggata 2B, Oslo
Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2015
På programmet

På programmet

Kari-Mette Ørbog

Rådgiver i Utredningsseksjonen

Lene S. Hagen

Forsker I
Fafo

Presentasjonene kan lastes ned fra Fafo Østforums seminarnettside

Ved slutten av året gjorde vi opp status i Fafo Østforum. Representanter fra Statistisk sentralbyrå, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Oslo, la fram oppdaterte tall og vurderinger.

2015 har vært preget av økende arbeidsledighet, spesielt i oljerelaterte næringer. I innvandringsdebatten har naturlig nok den rekordhøye tilstrømmingen av asylsøkere dominert. Når det gjelder arbeidsinnvandringen til Norge, så samlet vi trådene ved slutten av året, ved å presentere mest mulig oppdatert statistikk.

Program

Velkommen og møteledelse ved Line Eldring, seniorforsker i Fafo. 

Innlegg

Helge Næsheim, Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå (SSB): Hvor mange arbeidsinnvandrere har kommet til Norge i 2014 og 2015? 

Kari-Mette Ørbog, Utredningsseksjonen, Arbeids- og velferdsdirektoratet: Utviklingen på arbeidsmarkedet og ledige innvandrere.

Kaffepause

Innlegg

Lene S. Hagen, leder, Senter for utenlandske arbeidstakere (SUA): Besøksutvikling og andre erfaringer. 

Jon Erik Dølvik, Fafo: Arbeidsmigrasjon og flyktningeintegrasjon: "Sannhetens øyeblikk" for nordiske modeller? 

Spørsmål og kommentarer fra salen

Møteleder: Line Eldring, Fafo

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B