Alle arrangementer
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2015
Fafo Østforum seminar
Torsdag 3. desember 2015, kl 14-16
Fafo, Borggata 2B, Oslo
Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2015

På programmet

Kari-Mette Ørbog

Rådgiver i Utredningsseksjonen

Lene S. Hagen

Forsker I
Fafo

Presentasjonene kan lastes ned fra Fafo Østforums seminarnettside

Ved slutten av året gjorde vi opp status i Fafo Østforum. Representanter fra Statistisk sentralbyrå, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Oslo, la fram oppdaterte tall og vurderinger.

2015 har vært preget av økende arbeidsledighet, spesielt i oljerelaterte næringer. I innvandringsdebatten har naturlig nok den rekordhøye tilstrømmingen av asylsøkere dominert. Når det gjelder arbeidsinnvandringen til Norge, så samlet vi trådene ved slutten av året, ved å presentere mest mulig oppdatert statistikk.

Program

Velkommen og møteledelse ved Line Eldring, seniorforsker i Fafo. 

Innlegg

Helge Næsheim, Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå (SSB): Hvor mange arbeidsinnvandrere har kommet til Norge i 2014 og 2015? 

Kari-Mette Ørbog, Utredningsseksjonen, Arbeids- og velferdsdirektoratet: Utviklingen på arbeidsmarkedet og ledige innvandrere.

Kaffepause

Innlegg

Lene S. Hagen, leder, Senter for utenlandske arbeidstakere (SUA): Besøksutvikling og andre erfaringer. 

Jon Erik Dølvik, Fafo: Arbeidsmigrasjon og flyktningeintegrasjon: "Sannhetens øyeblikk" for nordiske modeller? 

Spørsmål og kommentarer fra salen

Møteleder: Line Eldring, Fafo

På programmet