logo fafo 194x64
Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2016
Fafo Østforum seminar
Tirsdag 29. november 2016, kl 14-16
Fafo, Borggata 2B, Oslo
Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2016

På programmet

Lene S. Hagen

Forsker I
Fafo
Forsker
Fafo

Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside.

På dette seminaret presenterte vi vurderinger og oppdatert statistikk om arbeidsinnvandringen til Norge i 2016. Det var innlegg fra Fafo, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA).

Kan arbeidsinnvandringen være en drivkraft for økonomisk utjevning eller ser vi tvert imot dypere kløfter mellom norske og utenlandske arbeidstakere? Hvilke konsekvenser får arbeidsinnvandringen fra Øst- og Sentral-Europa i en tid med økende arbeidsledighet i Norge?

Program

Velkommen, ved Anne Mette Ødegård, forsker i Fafo og prosjektleder for Fafo Østforum

Innlegg

Jon Erik Dølvik, seniorforsker i Fafo: Grenseoverskridende arbeidsmobilitet – drivkraft for utjevning eller dypere kløfter i Europa? Lysark (pdf)

Helge Næsheim, seksjonssjef for arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå (SSB): Statistikk over arbeidsinnvandringen til Norge 2016. Lysark (pdf)

Lene S. Hagen, leder for Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA): Besøksutvikling og andre erfaringer i 2016. Lysark (pdf)

Spørsmål og kommentarer fra salen

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

 

Fafo Østforum

er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Forumet har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer, og frem til i dag (10. november 2016) har vi invitert til 65 arrangementer. Østforum har i dag 24 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B